PIT przez Internet 2019 – jakie dokumenty zgromadzić do...
pixabay.com
Podatnik.Info

PIT przez Internet 2019 – jakie dokumenty zgromadzić do rozliczenia?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo


Jakie dokumenty są potrzebne, żeby rozliczyć PIT przez internet 2019?


Przygotowując się do rozliczenia PIT online warto zgromadzić następujące dokumenty i dane:

 • numer PESEL (o ile podatnik posiada ten numer),
 • numer NIP (jeśli podatnik rozlicza dochody z działalności gospodarczej),
 • aktualny adres zamieszkania i właściwy dla niego adres urzędu skarbowego,
 • kwota przychodu wykazana w deklaracji podatkowej składanej w zeszłym roku.

 

Do dokonania obliczeń przychodów za 2018 rok potrzebne będą:

 • formularze PIT-11 za 2018 rok, które pracodawca powinien przekazać do końca lutego 2019,
 • formularze PIT-8C otrzymane za 2018 rok, na których przekazanie pracodawca ma czas również do końca lutego 2019,
 • samodzielnie ustalone wartości przychodów z innych źródeł, jeśli nie wykazano ich we wspomnianych formularzach.

 

Osoby, które mają możliwość skorzystania z ulg i odliczeń powinny zgromadzić dokumenty, które do tego uprawniają:

 • bilety okresowe, pozwalające odliczyć koszty dojazdu do miejsca pracy,
 • dokumenty poświadczające koszty uzyskania przychodów z umowy dzieło lub zlecenie,
 • dokumenty informujące o kosztach poniesionych w związku z opłacaniem dostępu do internetu i okresem korzystania z ulgi przysługującej z tego tytułu,
 • dane dzieci i dokumenty potwierdzające prawo do korzystania z ulgi na dzieci,
 • dokumenty informujące o darowiznach na rzecz organizacji kościelnych i pożytku społecznego,
 • dokumenty poświadczające prawo do korzystania z ulgi rehabilitacyjnej,
 • potwierdzenie zapłaty składek na IKZE lub ubezpieczenie zdrowotne,
 • pozostałe dokumenty wymagane przy rozliczaniu innego rodzaju odliczeń.
 • Osoby, które w 2018 roku pracowały za granicą powinny przygotować:
 • dokumenty potwierdzające wysokość osiągniętych przychodów,
 • dokumenty potwierdzające zapłacony podatek,
 • informacje na temat metody unikania podwójnego opodatkowania właściwego dla kraju, w którym podejmowano pracę.

 

Osoby, które sprzedały w 2018 roku nieruchomość, muszą zgromadzić:

 • akt notarialny zakupu z wskazaną datą nabycia,
 • pozwolenie na użytkowanie z ustaloną datą wybudowania.

 

Jak długo przechowywać dokumenty podatkowe z 2019?

Wszystkie dokumenty związane z rozliczeniami podatkowymi należy przechowywać przez minimum pięć lat, liczonych od końca roku w którym dokonano rozliczenia. Do dokumentów tych zaliczają się zarówno kopie formularzy PIT, ale także potwierdzenia ich nadania (w przypadku rozliczenia PIT przez internet 2019 – pliki UPO) oraz faktury i rachunki związane z ulgami i odliczeniami. Oznacza to, że dokumenty złożone w rozliczeniu w 2019 roku przechowywać należy przynajmniej do 31 grudnia 2024 roku.

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób rozliczasz się z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 276 głosów
72%

używam programu do PITów

198 głosów
22%

samodzielnie

62 głosów
2%

z pomocą rodziny lub znajomych

6 głosów
4%

zlecam to księgowemu lub doradcy podatkowemu

10 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Wypełnienie PIT-u przez internet za 2018 przyniesie podatnikowi najwięcej korzyści