Gorące tematy
Najlepsza faktura to:
Wyniki sondażu: sondaż 145 głosów
35%

tradycyjna

51 głosów
49%

elektroniczna bez podpisu

71 głosów
16%

elektroniczna z podpisem

23 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

PIT przez Internet 2019 – jakie dokumenty zgromadzić do...
pixabay.com
Podatnik.Info

PIT przez Internet 2019 – jakie dokumenty zgromadzić do rozliczenia?


Jakie dokumenty są potrzebne, żeby rozliczyć PIT przez internet 2019?


Przygotowując się do rozliczenia PIT online warto zgromadzić następujące dokumenty i dane:

 • numer PESEL (o ile podatnik posiada ten numer),
 • numer NIP (jeśli podatnik rozlicza dochody z działalności gospodarczej),
 • aktualny adres zamieszkania i właściwy dla niego adres urzędu skarbowego,
 • kwota przychodu wykazana w deklaracji podatkowej składanej w zeszłym roku.

 

Do dokonania obliczeń przychodów za 2018 rok potrzebne będą:

 • formularze PIT-11 za 2018 rok, które pracodawca powinien przekazać do końca lutego 2019,
 • formularze PIT-8C otrzymane za 2018 rok, na których przekazanie pracodawca ma czas również do końca lutego 2019,
 • samodzielnie ustalone wartości przychodów z innych źródeł, jeśli nie wykazano ich we wspomnianych formularzach.

 

Osoby, które mają możliwość skorzystania z ulg i odliczeń powinny zgromadzić dokumenty, które do tego uprawniają:

 • bilety okresowe, pozwalające odliczyć koszty dojazdu do miejsca pracy,
 • dokumenty poświadczające koszty uzyskania przychodów z umowy dzieło lub zlecenie,
 • dokumenty informujące o kosztach poniesionych w związku z opłacaniem dostępu do internetu i okresem korzystania z ulgi przysługującej z tego tytułu,
 • dane dzieci i dokumenty potwierdzające prawo do korzystania z ulgi na dzieci,
 • dokumenty informujące o darowiznach na rzecz organizacji kościelnych i pożytku społecznego,
 • dokumenty poświadczające prawo do korzystania z ulgi rehabilitacyjnej,
 • potwierdzenie zapłaty składek na IKZE lub ubezpieczenie zdrowotne,
 • pozostałe dokumenty wymagane przy rozliczaniu innego rodzaju odliczeń.
 • Osoby, które w 2018 roku pracowały za granicą powinny przygotować:
 • dokumenty potwierdzające wysokość osiągniętych przychodów,
 • dokumenty potwierdzające zapłacony podatek,
 • informacje na temat metody unikania podwójnego opodatkowania właściwego dla kraju, w którym podejmowano pracę.

 

Osoby, które sprzedały w 2018 roku nieruchomość, muszą zgromadzić:

 • akt notarialny zakupu z wskazaną datą nabycia,
 • pozwolenie na użytkowanie z ustaloną datą wybudowania.

 

Jak długo przechowywać dokumenty podatkowe z 2019?

Wszystkie dokumenty związane z rozliczeniami podatkowymi należy przechowywać przez minimum pięć lat, liczonych od końca roku w którym dokonano rozliczenia. Do dokumentów tych zaliczają się zarówno kopie formularzy PIT, ale także potwierdzenia ich nadania (w przypadku rozliczenia PIT przez internet 2019 – pliki UPO) oraz faktury i rachunki związane z ulgami i odliczeniami. Oznacza to, że dokumenty złożone w rozliczeniu w 2019 roku przechowywać należy przynajmniej do 31 grudnia 2024 roku.

Loading Comments
Zainteresuje cię także