Gorące tematy
Czy umowy o dzieło należy oskładkować składkami ZUS?
Wyniki sondażu: sondaż 480 głosów
34%

Tak

162 głosów
58%

Nie

276 głosów
8%

Zależy od wysokości zarobków

37 głosów
1%

Nie mam zdania

5 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Pit 37 2019 – wszystko, co trzeba wiedzieć, żeby go...
pixabay.com
Podatnik.Info

Pit 37 2019 – wszystko, co trzeba wiedzieć, żeby go wypełnić

PIT-37 to najczęściej stosowany formularz do typowych rozliczeń pracowników, zleceniobiorców, emerytów i rencistów oraz osób pobierających zasiłki z ubezpieczenia społecznego. 

Na tym formularzu rozliczają się również osoby, które osiągały przychody z tytułu praw autorskich, praw majątkowych, stypendiów lub kontraktów menadżerskich.

Co jest potrzebne, by rozliczyć PIT-37 2019

W celu rozliczenia PIT-37 należy zgromadzić wszystkie otrzymane formularze PIT-11. Pracodawcy muszą je wysłać pracownikom lub zleceniobiorcom do końca lutego następującego po roku podatkowym. Wszystkie dochody należy ująć w jednym formularzu PIT-37. To także miejsce na wykazanie kosztów uzyskania przychodów, zaliczek wpłaconych na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenia. Jeśli niektóre z dochodów uzyskanych w trakcie roku podatkowego nie pochodziły od płatnika, a podatek za nie odprowadzano samodzielnie, do rozliczenia trzeba będzie użyć PIT-36.

Załączniki do PIT-37 2019

Najpopularniejszymi załącznikami do deklaracji PIT-37 są PIT/O i PIT/D. PIT/O to formularz, w którym ujmuje się odliczenia od podatku (np. ulgi na dzieci) lub od przychodu (np. wydatki na rehabilitację, internet, darowizny). Małżonkowie rozliczający się wspólnie składają jeden PIT/O. PIT/D z kolei składają osoby, który odliczają od dochodu lub podatku wydatki na cele mieszkaniowe (obejmują one spłatę odsetek od kredytu na cele mieszkaniowe).PIT 37 – formy rozliczenia

Podatnicy mają możliwość rozliczenia PIT-37 w tradycyjny sposób, na papierowym formularzu, lub przez internet. W pierwszym przypadku, dokument złożyć można bezpośrednio w okienku urzędu skarbowego, wrzucić do specjalnej skrzynki podawczej, jaka znajduje się w niektórych urzędach, albo wysłać pocztą lub kurierem. Należy uważać przy tym na datę nadania przesyłki,  ponieważ w przypadku listu poleconego liczy się data stempla pocztowego, a w przypadku przesyłki kurierskiej – rzeczywisty moment wpłynięcia do urzędu.

W przypadku elektronicznej wysyłki deklaracji warto skorzystać z pomocy programu do PIT, który znacznie przyspiesza proces rozliczenia. Kontroluje on, czy użytkownik nie popełnił błędów w obliczeniach, czy wypełnił wszystkie wymagane pola, nie pomylił cyfr numeru PESEL itd. Sposobem na podpisanie deklaracji w takiej formie jest podanie danych identyfikujących, z których najważniejsza jest kwota przychodu wykazana w zeznaniu podatkowym składanym w poprzednim roku.

Do kiedy należy złożyć PIT-37 2019

PIT-37 2019 należy złożyć do końca kwietnia. W przypadku, gdy ostatni dzień kwietnia wypada w dzień wolny od pracy, ustawa przewiduje wydłużenie terminu składania PIT do następnego dnia roboczego. W 2019 roku 30 kwietnia wypada jednak we wtorek i to wtedy, do 23:59 trzeba przesłać deklarację podatkową do urzędu skarbowego.

Osoby, które przypomną sobie o złożeniu PIT na ostatnią chwilę, najszybciej prześlą go za pośrednictwem internetu. Rozliczenie PIT-u na podstawie posiadanych danych, a następnie wysłanie go do właściwego urzędu nie powinno zająć więcej niż kilkanaście minut.

Loading Comments