PIT-37 2018 za 2017 – terminy, rodzaje dochodów,...
pixabay.com
Podatnik.Info

PIT-37 2018 za 2017 – terminy, rodzaje dochodów, dozwolone ulgi

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Formularz ten przeznaczony jest przede wszystkim dla osób, które pracują na umowę o pracę, umowy cywilnoprawne, zarabiają z tytułu pełnionych funkcji lub konkursów. Za wynagrodzenie otrzymuje kwoty netto, a po stronie pracodawców lub zleceniodawców jest obliczenie i odprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy. Warto sprawdzić, czy dochody, które osiągamy kwalifikują nas do rozliczania się formularzem PIT-37 oraz jakie przywileje podatkowe wiążą się z tą formą rozliczenia. PIT-37 2018 – jakie dochody na nim rozliczamy?

Na PIT-37 rozlicza się dochody z:

- wynagrodzeń i innych przychodów,

- emerytur i rent,

- świadczeń przedemerytalnych,

- zasiłków pieniężnych,

- przychodów z umów, np. zlecenia, kontraktów menedżerskich, pełnienia funkcji w radzie nadzorczej, działalności sportowej lub funkcji obywatelskich,

- przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych,

- świadczeń wypłaconych z funduszu pracy,

- należności z umowy aktywizacyjnej oraz za pracę tymczasowo aresztowanych lub skazanych.

Dodatkowo podatnicy Ci:

- nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej,

nie są obowiązani doliczać do uzyskanych przychodów zarobków dzieci,

- nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłych.

 

PIT 37 2018 – z jakich ulg i odliczeń można skorzystać?

PIT-37 uprawnia podatnika do uwzględnienia ulg i odliczeń od dochodu lub podatku. Może on skorzystać z następujących uprawnień:

- odliczenie środków wpłaconych na IKZE,

- ulga na badanie i rozwój,

- składki ZUS,

- ulga na leki,

- ulga na sprzęt rehabilitacyjny,

- ulga na samochód dla osoby niepełnosprawnej,

- darowizny na organizacje społeczne lub kościół,

- krwiodawstwo,

- ulga prorodzinna,

- składki zdrowotne,

- ulga na internet.


PIT-37 2018 a wspólne rozliczenie małżonków

Małżonkowie mają prawo do wspólnego rozliczenia i związanych z tym korzyści, takich jak możliwość zapłacenia niższego podatku. Dotyczy to jedynie osób, które rozliczają dochody według skali podatkowej. PIT-37 umożliwia wspólne rozliczenie z małżonkiem, ale pod warunkiem, że on także ma uprawnienia do rozliczenia na tym druku. Obaj małżonkowie muszą również mieszkać na stałe w Polsce, przez cały rok podatkowy być małżeństwem oraz zaznaczyć odpowiedni kwadrat na formularzu PIT-37, równoznaczny z wnioskiem o wspólne rozliczenie. Należy pamiętać jednak, by zrobić to we wskazanym terminie – osoby, które złożą PIT-37 po jego upływie, nie mogą liczyć na wspólne rozliczenie z małżonkiem.

PIT-37 2018 – do kiedy należy złożyć go do urzędu?

Termin składania deklaracji PIT-37 zgodnie z przepisami ustawy mija ostatniego dnia kwietnia o północy. Od tej reguły są jednak wyjątki – jeśli 30 kwietnia wypada w dzień wolny od pracy, termin przenoszony jest na najbliższy następujący po nim dzień roboczy. W 2018 roku, kiedy składać będziemy PIT-37 za 2017 rok, 30 kwietnia wypada w poniedziałek. Oznacza to więc, że nie możemy liczyć na wydłużenie urzędowego terminu i musimy dopilnować złożenia PIT do końca kwietnia.

Osoby, które odłożą rozliczenie PIT na ostatnią chwilę, mogą skorzystać z szybszej formy rozliczenia dzięki programowi PIT, który umożliwia wysyłkę deklaracji przez Internet, do ostatniej minuty wskazanego terminu, czyli godziny 23:59, 30 kwietnia.

Loading Comments
Gorące tematy
Kto powinien płacić odszkodowania przyznane przez sąd ofiarom urzędniczych pomyłek?
Wyniki sondażu: sondaż 352 głosów
75%

Urzędnik który popełnił błąd

265 głosów
4%

Skarb Państwa

14 głosów
20%

Po połowie winny urzędnik i Skarb Państwa

69 głosów
1%

Odszkodowania nie powinny być zasądzane w czasie kryzysu

4 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
PIT-37 2019 – rozliczenie z małżonkiem czy osobno?