PIT-37 2018 za 2017 – terminy, rodzaje dochodów,...
pixabay.com
Podatnik.Info

PIT-37 2018 za 2017 – terminy, rodzaje dochodów, dozwolone ulgi

Formularz ten przeznaczony jest przede wszystkim dla osób, które pracują na umowę o pracę, umowy cywilnoprawne, zarabiają z tytułu pełnionych funkcji lub konkursów. Za wynagrodzenie otrzymuje kwoty netto, a po stronie pracodawców lub zleceniodawców jest obliczenie i odprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy. Warto sprawdzić, czy dochody, które osiągamy kwalifikują nas do rozliczania się formularzem PIT-37 oraz jakie przywileje podatkowe wiążą się z tą formą rozliczenia. PIT-37 2018 – jakie dochody na nim rozliczamy?

Na PIT-37 rozlicza się dochody z:

- wynagrodzeń i innych przychodów,

- emerytur i rent,

- świadczeń przedemerytalnych,

- zasiłków pieniężnych,

- przychodów z umów, np. zlecenia, kontraktów menedżerskich, pełnienia funkcji w radzie nadzorczej, działalności sportowej lub funkcji obywatelskich,

- przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych,

- świadczeń wypłaconych z funduszu pracy,

- należności z umowy aktywizacyjnej oraz za pracę tymczasowo aresztowanych lub skazanych.

Dodatkowo podatnicy Ci:

- nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej,

nie są obowiązani doliczać do uzyskanych przychodów zarobków dzieci,

- nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłych.

 

PIT 37 2018 – z jakich ulg i odliczeń można skorzystać?

PIT-37 uprawnia podatnika do uwzględnienia ulg i odliczeń od dochodu lub podatku. Może on skorzystać z następujących uprawnień:

- odliczenie środków wpłaconych na IKZE,

- ulga na badanie i rozwój,

- składki ZUS,

- ulga na leki,

- ulga na sprzęt rehabilitacyjny,

- ulga na samochód dla osoby niepełnosprawnej,

- darowizny na organizacje społeczne lub kościół,

- krwiodawstwo,

- ulga prorodzinna,

- składki zdrowotne,

- ulga na internet.


PIT-37 2018 a wspólne rozliczenie małżonków

Małżonkowie mają prawo do wspólnego rozliczenia i związanych z tym korzyści, takich jak możliwość zapłacenia niższego podatku. Dotyczy to jedynie osób, które rozliczają dochody według skali podatkowej. PIT-37 umożliwia wspólne rozliczenie z małżonkiem, ale pod warunkiem, że on także ma uprawnienia do rozliczenia na tym druku. Obaj małżonkowie muszą również mieszkać na stałe w Polsce, przez cały rok podatkowy być małżeństwem oraz zaznaczyć odpowiedni kwadrat na formularzu PIT-37, równoznaczny z wnioskiem o wspólne rozliczenie. Należy pamiętać jednak, by zrobić to we wskazanym terminie – osoby, które złożą PIT-37 po jego upływie, nie mogą liczyć na wspólne rozliczenie z małżonkiem.

PIT-37 2018 – do kiedy należy złożyć go do urzędu?

Termin składania deklaracji PIT-37 zgodnie z przepisami ustawy mija ostatniego dnia kwietnia o północy. Od tej reguły są jednak wyjątki – jeśli 30 kwietnia wypada w dzień wolny od pracy, termin przenoszony jest na najbliższy następujący po nim dzień roboczy. W 2018 roku, kiedy składać będziemy PIT-37 za 2017 rok, 30 kwietnia wypada w poniedziałek. Oznacza to więc, że nie możemy liczyć na wydłużenie urzędowego terminu i musimy dopilnować złożenia PIT do końca kwietnia.

Osoby, które odłożą rozliczenie PIT na ostatnią chwilę, mogą skorzystać z szybszej formy rozliczenia dzięki programowi PIT, który umożliwia wysyłkę deklaracji przez Internet, do ostatniej minuty wskazanego terminu, czyli godziny 23:59, 30 kwietnia.

Loading Comments
Gorące tematy
Kto powinien płacić odszkodowania przyznane przez sąd ofiarom urzędniczych pomyłek?
Wyniki sondażu: sondaż 352 głosów
75%

Urzędnik który popełnił błąd

265 głosów
4%

Skarb Państwa

14 głosów
20%

Po połowie winny urzędnik i Skarb Państwa

69 głosów
1%

Odszkodowania nie powinny być zasądzane w czasie kryzysu

4 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także