Gorące tematy
Najlepsza faktura to:
Wyniki sondażu: sondaż 145 głosów
35%

tradycyjna

51 głosów
49%

elektroniczna bez podpisu

71 głosów
16%

elektroniczna z podpisem

23 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

PIT-36 czy PIT-37 za 2018? – jaką deklarację podatkową...
FreeImages
Podatnik.Info

PIT-36 czy PIT-37 za 2018? – jaką deklarację podatkową powinieneś uzupełnić?

Ze względu na coroczny obowiązek złożenia zeznania PIT, podatnik powinien być świadom co do rodzaju deklaracji, którą powinien złożyć. Na ostateczny wybór zeznania wpływ mają m.in. źródło uzyskanych przychodów i sposób ich opodatkowania, rodzaj zatrudnienia oraz deklaracja współmałżonka w przypadku rozliczenia wspólnego. 

PIT-36 czy PIT-37? Poniższe przykłady pozwolą Ci uzyskać odpowiedź na to pytanie.

 

PIT-36 czy PIT-37 – która deklaracja dotyczy przedsiębiorców (i nie tylko)?

PIT-36 dotyczy najczęściej przedsiębiorców, którzy trudnią się prowadzeniem pozarolniczą działalnością gospodarczą, która została opodatkowana przy użyciu zasad ogólnych i tzw. skali podatkowej, wynoszącej 18% lub 32%. Zeznanie to dotyczy również podatników, czerpiących zyski z najmu, podnajmu, dzierżawy czy poddzierżawy, jak również zawarł umowę o podobnym charakterze, których nie rozliczał przy pomocy opodatkowania ryczałtowego.

Deklaracja PIT-36 może być złożona wspólnie przez małżeństwo, o ile przynajmniej jeden małżonek stosowałby ten rodzaj rozliczenia w wariancie indywidualnym. W takim wypadku, jeśli właściwą deklaracją dla drugiego z nich jest PIT-37, wspólne rozliczenie zostanie zawarte w ramach PIT-36.  Deklaracja ta jest składana również w wypadku samodzielnego rozliczania uzyskanego przychodu. Sytuacja taka może mieć miejsce np. w przypadku wykonywania dzieła dla zagranicznego klienta, który przelewa wynagrodzenie w postaci brutto, a rozliczenie zysku będzie spoczywać po stronie wykonawcy.

 

PIT-36 czy PIT-37 - zatrudnienie w oparciu o umowę

PIT-37 najczęściej składa się w sytuacji, w której podatnik uzyskuje przychody od przedsiębiorstwa, które znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zarobki podlegają wówczas opodatkowaniu na zasadach ogólnych, a w ustaleniu wysokości podatku stosuje się skalę podatkową. W zależności od wysokości łącznej kwoty rocznego zarobku, może ona wynosić 18% lub 32%.

 

Deklaracja PIT-37 obejmuje bardzo szerokie spektrum uzyskanych dochodów. Jest ona domyślnym formularzem dla osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, umowę zlecenie i umowę o dzieło. Zeznanie PIT-37 2019 dotyczy również emerytów i rencistów, którzy w minionym roku podatkowym wykonywali pracę zarobkową. Rozliczeniu podlegają również uzyskane świadczenia i zasiłki. Osoby uczące się, otrzymujące stypendium, również muszą wykazać je w swoim rocznym zeznaniu. PIT-37 za 2018 obowiązuje również osoby, których roczne dochody uwzględniają kwoty uzyskane ze względu na posiadane prawa autorskie bądź majątkowe.

 

Deklaracja PIT-37 nie może zostać złożona w przypadku zarobków, od których podatek jest rozliczany samodzielnie. Nie można też wypełnić deklaracji PIT-37 w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej bądź rozliczania działów specjalnych produkcji rolnej.  Wówczas podatnik jest zobligowany do samodzielnego wyliczenia należności. PIT-37 nie może również zostać złożony w wypadku, w którym podatnik wykazuje straty zamiast dochodów z lat poprzednich.

  

W przypadku wspólnego rozliczenia z małżonkiem, małżeństwo może rozliczać się przy użyciu deklaracji PIT-37. Natomiast jeśli jeden z małżonków korzysta z formularza PIT-36, to właśnie ta deklaracja powinna być złożona wspólnie. W przypadku dołączenia do swych dochodów zarobków oraz stypendiów małoletnich dzieci, mogą one rozliczyć się samodzielnie, a ich deklaracja musi zostać podpisana przez rodzica bądź opiekuna. Jeśli podatnik nie spełnia wymogów kwalifikujących go do wypełnienia deklaracji PIT-37 online, musi on uzupełnić formularz PIT-36 onine.

 

PIT-36 czy PIT 37? Powyższe przykłady mogą rozwiać większość z najczęściej pojawiających się wątpliwości. Niezależnie od konieczności złożenia PIT-36 dla przedsiębiorców, bądź PIT-37 dla zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, zlecenie czy dzieło, obie deklaracje mogą zostać złożone za pomocą programu PIT. Aplikacja umożliwia bezpieczne i wygodne uzupełnienie wymaganego formularza, a samo przesłanie kompletnego dokumentu potrwa zaledwie parę chwil.

  

Jak rozliczyć PIT-37 za 2018?  To nic prostszego! Sprawdź nasz krótki film instruktażowy o wypełnianiu deklaracji PIT-37 w roku podatkowym 2019: 

  

Rozlicz PIT za 2018 Programem PIT Pro 2018/2019 już dziś

  

Autor artykułu: Beata Michoń

Loading Comments