PIT 2020 po terminie – taka kara grozi spóźnialskim!
http://sxc.hu/
podatnik.info

PIT 2020 po terminie – taka kara grozi spóźnialskim!

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Spis treści:

Do kiedy należy złożyć zeznanie PIT?

Obowiązkiem każdego podatnika jest dostarczenie deklaracji podatkowej do urzędu skarbowego. Jeżeli w danym roku uzyskałeś jakikolwiek dochód, musisz dopilnować tego obowiązku w wyznaczonym terminie. Najważniejsze informacje o tym, kiedy i gdzie należy złożyć PIT, znajdziesz w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350).

Zgodnie z art. 4, termin składania deklaracji PIT 37 oraz 36 mija 30 kwietnia 2021 roku. Warto zwrócić uwagę, że wypełnione zeznania podatkowe można było składać już od 15 lutego. Jeżeli nie dotrzymasz tego terminu, musisz liczyć się z określonymi karami.

Jaka kara czeka spóźnialskich?

Podatnik, który nie złoży deklaracji podatkowej w wyznaczonym terminie, musi liczyć się z określonymi konsekwencjami. Niezbędne informacje na ten temat znajdziesz w ustawie z dnia 10 września 1999 roku Kodeks karny skarbowy (Dz.U. 1999 nr 83 poz. 930). Jaka kara grozi osobom, które nie złożą deklaracji PIT w terminie?

W tym przypadku należy zastosować art. 54. Jeżeli podatnik uchyli się od obowiązku rozliczenia z urzędem skarbowym, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych, a nawet karze pozbawienia wolności lub obu łącznie. Wszystko zależy od wartości szkody, na którą podatnik naraził państwo poprzez niedopilnowanie swoich obowiązków.

Niższe kary są przewidziane dla osób, których zobowiązanie podatkowe wynosiło nie więcej niż pięciokrotność wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązujący w terminie składania deklaracji PIT.

Jak szybko rozliczyć PIT 2020, by uniknąć kary?

Czasu jest coraz mniej – zostało raptem kilka godzin! Jeżeli nie złożyłeś jeszcze swojego zeznania podatkowego, warto skorzystać z programów służących do natychmiastowego rozliczenia. Co to oznacza? Wypełniony formularz trafi od razu do Ministerstwa Finansów w formie elektronicznej. Jednym z programów, który udostępnia takie rozwiązanie, jest Podatnik.info.

Ten program umożliwi Ci szybkie i bezpieczne rozliczenie deklaracji poprzez: wprowadzenie informacji z PIT-11, odpowiedź na kilka prostych pytań lub własnoręczne wypełnienie formularza. Każde z tych rozwiązań zajmuje zaledwie kilka minut i jest całkowicie bezpieczne! W programie Podatnik.info znajdują się wyłącznie aktualne formularze zgodne z obowiązującymi z wzorami. Może się jednak zdarzyć, że podatnik nie dopilnuje formalności mimo takich rozwiązań.

Aby uniknąć kary za niezłożenie deklaracji PIT w terminie, należy wykonać dwie czynności. Pierwsza z nich to zawiadomienie urzędu skarbowego o zaistniałej sytuacji. Można zrobić to pisemnie lub ustnie. Takie oświadczenie powinno obejmować okoliczności, które wpłynęły na zaistniałą sytuację. Następnie należy złożyć właściwą już deklarację PIT.

Co ważne, powyżej wymienione czynności nie zwalniają z obowiązku poniesienia konsekwencji za niedotrzymanie terminu. Wiele zależy od indywidualnej sytuacji podatnika. Program Podatnik.info może Ci pomóc również podczas składania deklaracji PIT po terminie. Sprawdź najważniejsze informacje stronie Podatnik.info.

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Jak wpłacić urzędowi skarbowemu niedopłatę PIT za 2016 rok?