PIT 2019 - Nowy podatek od wynajmowanych i...
pixabay.com
mf.gov.pl

PIT 2019 - Nowy podatek od wynajmowanych i wydzierżawionych nieruchomości dla przedsiębiorców

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Podatek od nieruchomości – ustawa CIT

Ustawa przewiduje, że podatek od nieruchomości na nowych zasadach dotyczy wszystkich, którzy czerpią korzyści majątkowe (wynajmują i dzierżawią) z nieruchomości, których wartość przekracza kwotę wolną od podatku, czyli 10 mln zł. Nowelizacja ta obejmuje wszystkie budynki komercyjne, czyli te oddane do użytku na podstawie umowy dzierżawy lub najmu albo innej umowy o podobnym charakterze. Przez oddanie do użytku rozumiane jest udostępnienie budynku w części lub w całości – powyżej 5% powierzchni.

Podstawą wyliczenia podatku na nowych zasadach jest wartość początkowa budynku do amortyzacji proporcjonalnie do udziału powierzchni wykazanej jako użytkowa, oddanej do używania w całości (całkowitej powierzchni użytkowej). Nowy podatek od nieruchomości można odliczyć od podatku CIT. Co więcej, nowelizacja zakłada możliwość zwrotu zapłaconego podatku. By starać się o taki zwrot, podatnik musi złożyć odpowiedni wniosek i wykazać rozliczenia CIT. Dokumenty te weryfikuje organ podatkowy i wydaje decyzję o zwrocie.

 

Ile wynosi nowy podatek od nieruchomości?

Przedsiębiorcy, zgodnie z nowymi zasadami podatkowymi, zapłacą podatek w wysokości 0,035% wartości początkowej nieruchomości. Jest to opłata miesięczna, natomiast w skali roku podatek wynosi 0,42%. Opłacie tej podlegają wszystkie budynki należące do podatnika oraz te stanowiące współwłasność, które są położone na terenie Polski. Przepis ten obejmuje nieruchomości oddane w części lub w całości do używania na podstawie umowy dzierżawy, najmu oraz innej umowy, która ma podobny charakter, czyli potwierdza czerpanie dochodów pasywnych przez podmiot.

Uwaga! Podatek od nieruchomości na nowych zasadach zapłacą m.in. osoby wynajmujące powierzchnie hotelowe, a nie podmioty  świadczące usługi hotelowe i zakwaterowania. Prawo to obejmuje również budynki biurowe, nawet gdy są wykorzystywane do własnych celów. Wyjątkiem są nieruchomości, w których powierzchnia wynajmowana nie przekracza 5% udziału w całej powierzchni, lub gdy służą one określonym celom publicznym.

 

Podatek od nieruchomości i zmiany dotyczące kwoty wolnej od podatku

Duża zmiana zaszła w 2019 roku, jeśli chodzi o kwotę wolną od podatku od nieruchomości komercyjnych. W 2018 roku wynosiła ona 10 mln zł wartości początkowej pojedynczego budynku należącego do podmiotu lub stanowiącego jego współwłasność. Teraz kwota 10 mln zł dotyczy wartości początkowej wszystkich nieruchomości stanowiących własność podatnika, podlegających dzierżawie czy najmowi. Zmiana ta sprawiła, że ilość podmiotów zobowiązanych do tego, by płacić podatek od nieruchomości znacznie się zwiększyła.

Nowe regulacje odnoszą się także do podmiotów powiązanych. Zmiana ma związek z kwotą wolną od podatku. Nowe prawo informuje, że w przypadku podmiotów mających udziały kapitałowe w podmiotach powiązanych, kwota wolna od podatku będzie dzielona na wszystkie podmioty należące do grupy kapitałowej w takiej proporcji, w jakiej wartość początkowa nieruchomości danego podatnika zostaje w ogólnej kwocie stanowiącej wartości budynków wszystkich powiązanych podmiotów.

Nowością jest także klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania, która informuje, że podmiot zostanie obciążony podatkiem, gdy „bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych przeniesie w całości albo w części własność, albo współwłasność budynku, albo odda do używania budynek na podstawie umowy leasingu.” W takim wypadku to podatnik, a nie nabywca będzie musiał zapłacić podatek na takich zasadach, jakby do transakcji nie doszło. Klauzula ta dotyczy zarówno podatników dokonujących transakcji, jak i podmiotów powiązanych.

 

Jak rozliczyć PIT-37 za 2018?  To nic prostszego! Sprawdź nasz krótki film instruktażowy o wypełnianiu deklaracji PIT-37 w roku podatkowym 2019: 

 

Rozlicz PIT za 2018 Programem PIT Pro 2018/2019 już dziś

 

Autor artykułu: Beata Michoń

Loading Comments
Gorące tematy
Jaka jest najkorzystniejsza forma opodatkowania?
Wyniki sondażu: sondaż 2 głosów
50%

skala podatkowa

1 głosów
0%

podatek liniowy

0 głosów
50%

ryczałt

1 głosów
0%

karta podatkowa

0 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek PIT za 2019 rok − nowe zasady