Gorące tematy
Czy przez 500+ kobiety świadomie rezygnują z pracy?
Wyniki sondażu: sondaż 176 głosów
50%

Tak

88 głosów
15%

Nie

27 głosów
1%

Nie mam zdania

1 głosów
34%

To wina pracodawców, bo za mało im płacili

60 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także

Formularze PIT

PIT 2019 niezłożony w terminie – co dalej?
http://sxc.hu/
Podatnik.Info

PIT 2019 niezłożony w terminie – co dalej?

Koniec kwietnia to czas, w którym większość podatników rozlicza się z fiskusem przy pomocy rocznej deklaracji PIT. Termin składania PIT wyznaczony na dostarczenie zeznania podatkowego jest ściśle określony. Jego niedopilnowanie to wykroczenie skarbowe, które może skutkować grzywną.

Istnieje jednak szansa na uniknięcie odpowiedzialności z tego tytułu, nawet jeśli nie zdążyłeś rozliczyć się na czas. Zobacz, jak to zrobić.

 

Konsekwencje dla spóźnialskich – termin składania PIT 2019

Termin składania PIT dla popularnych deklaracji podatkowych przypada na 30 kwietnia. Jeśli nie złożyłeś swojego zeznania w terminie, musisz liczyć się z otrzymaniem kary grzywny za wykroczenie skarbowe. Kwota ta jest usankcjonowana w kodeksie i wynosi od jednej dziesiątej do jednej dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Co za tym idzie, suma ta może wahać się od 210 zł do 42,000 złotych.

Warto dodać, że każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie i może zakończyć się tylko ukaraniem mandatem karnym. Jego kwota może wynosić maksymalnie podwójną wysokość minimalnego wynagrodzenia (w roku 2018 było to 4200 złotych). Spóźnione rozliczenie PIT wiąże się też z kolejnymi kosztami – dotyczy to odsetek za zwłokę w wysokości 8% lub 4% dla stawki obniżonej (jeśli uregulowanie odsetek nastąpi w ciągu pół roku) od należnych zaległości.

 

W jaki sposób uniknąć kary?

Istnieje możliwość uniknięcia kary w związku z niedopilnowaniem terminu składania PIT. Każdy z podatników może skorzystać z tak zwanego „czynnego żalu”. By to zrobić, musisz zawiadomić urząd skarbowy o spóźnieniu i niezłożeniu deklaracji na czas. Zastanawiasz się, co powinno zawierać takie pismo skierowane do urzędu skarbowego? Powinieneś na nim umieścić takie informacje, jak:

  • data i miejsce,
  • Twoje dane osobowe,
  • dane adresata – czyli naczelnika US,
  • informacje o popełnionym czynie, opis sytuacji i uzasadnienie,
  • podpis.

Samo złożenie czynnego żalu nie wystarczy. Pamiętaj o złożeniu również zaległej deklaracji podatkowej i zapłacie należnego podatku (jeśli nie masz nieuregulowanych zobowiązań, przekaż wyłącznie druk PIT do urzędu skarbowego). Czynny żal zostanie wzięty pod uwagę tylko, gdy nie zostanie wszczęte postępowanie wobec Ciebie. Możesz go złożyć osobiście, listownie lub w formie ustnego protokołu spisanego przez urzędnika.

 

Termin składania PIT – inne skutki wynikające z opóźnienia

Grzywna, mandat karny i karne odsetki to nie jedyne skutki wynikające z niezłożenia PIT w terminie. Wiąże się z tym również pozbawienie podatnika prawa do przekazania 1% podatku na organizacje pożytku publicznego – możesz zrobić to tylko w wyznaczonym terminie do 30 kwietnia.

Warto dodać, że rozliczenie deklaracji PIT po upływie wyznaczonego czasu nie skutkuje brakiem praw do ulg. Możesz w dalszym ciągu złożyć deklaracje z przysługującymi Ci odliczeniami. Pamiętaj, że termin składania PIT jest datą, której należy jednak przestrzegać – dzięki temu unikniesz wielu możliwych problemów wynikających z opóźnienia.

 

Autor artykułu: Justyna Nowak 

Loading Comments