PIT 2019 – co trzeba wiedzieć o składaniu deklaracji...
Photo by rawpixel
Podatnik.info

PIT 2019 – co trzeba wiedzieć o składaniu deklaracji podatkowych?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Zmiany w PIT-ach za 2018

W przyszłym roku deklaracje podatkowe PIT będzie trzeba składać w następujących terminach:
· PIT-28, PIT-14, PIT-16A, PIT-19A do 31 stycznia 2019,
· PIT-R, PIT-8C, PIT-11 do 28 lutego 2019,
· PIT-37, PIT-36, PIT-38, PIT-39, PIT-36L do 30 kwietnia 2019

Wersje deklaracji podatkowych obowiązujące w roku 2019 dla rozliczenia roku 2018 ulegają zmianom. Wobec powyższego należy korzystać wyłącznie z wersji dedykowanych rozliczeniom danego roku podatkowego.

Nowa kwota wolna od podatku 2019

W 2018 roku zmianie uległa wartość kwoty wolnej od podatku. Ustawodawca zdecydował się podwyższyć ją z 6001 zł do 8001 zł w roku bieżącym. Następstwem tej zmiany jest fakt, że część podatników będzie mogła zastosować większą niż dotychczas kwotę, która zmniejszy ich podatek. Równa będzie sumie 1440 zł (zamiast obecnej wysokości 1088 zł). Dodatkowo znacznie większa liczba podatników będzie uprawniona do skorzystania z wyższej kwoty, którą będzie odliczać od podatku. Według znowelizowanych przepisów obejmie ona wszystkich, których dochody nie będą przekraczały 13 000 zł (rok wcześniej dochód ten nie mógł przekraczać 11 000 zł). W przypadku posiadania wyższego dochodu rocznego, kwota odliczenia jest równa 556,02 zł.

Koszty uzyskania przychodów. Zmiany w PIT 2019

Wynagrodzenie, które podatnik otrzymywał w roku 2018 za korzystanie bądź rozporządzanie prawami autorskimi lub pokrewnymi będzie niższe o 50%, 20% lub o pracownicze i ryczałtowe koszty uzyskania przychodów. Ta kwestia będzie uzależniona od branży i wartości dochodów.

Ryczałt od najmu - najważniejsze zmiany

Od 1 stycznia przyszłego roku zmieni się również kilka kwestii związanych z ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Przy uzyskiwaniu w ciągu roku dochodów nieprzekraczających 100 000 złotych stawka procentowa podatku pozostanie na niezmienionym poziomie 8,5%. Warto jednak wiedzieć, że po przekroczeniu tej kwoty podatek wzrośnie do poziomu 12,5%. Do tej pory przepisy dotyczące podatku od przychodów ewidencjonowanych mówiły o poziomie 8,5% bez względu na wysokość osiąganych dochodów.

Działalność nierejestrowana

Podatnicy są uprawnieni do wykonywania działalności, która nie wiąże się z obowiązkiem zakładania przedsiębiorstwa. Warunkiem jest to, aby miesięczne dochody nie były wyższe niż 1050 zł. Wówczas można prowadzić działalność nierejestrowaną. Należy ją ująć w deklaracji PIT 2019 w rubryce Inne źródła dochodów.

Praca sezonowa

W 2018 roku trafił do obrotu nowy typ umowy, który stosuje się w gospodarstwach rolnych. Mowa tutaj o umowie o pracy przy zbiorach. Każda osoba zatrudniona na jej podstawie może rozliczać się samodzielnie. Podatek oznaczy jako pochodzący z innych źródeł przychodów.

Autor artykułu Justyna Nowak 

Loading Comments
Gorące tematy
Czy elastyczny czas pracy pomoże w skutecznej walce z bezrobociem?
Wyniki sondażu: sondaż 81 głosów
20%

Tak

16 głosów
74%

Nie

60 głosów
6%

Pozostanie bez wpływu na wskaźnik bezrobocia

5 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek PIT za 2019 rok − nowe zasady