PIT 2018 – w którym urzędzie złożyć zeznanie...
flickr.com
Podatnik.Info

PIT 2018 – w którym urzędzie złożyć zeznanie podatkowe?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Przepisy wskazują jednak jasno – podczas rozliczania PIT, nie należy sugerować się miejscem zameldowania. Liczy się rzeczywiste miejsce zamieszkania podatnika, nawet jeśli nie jest on tam zameldowany. Tak zwana właściwość miejscowa organów podatkowych ustalana jest według miejsca faktycznego zamieszkania lub, w przypadku przedsiębiorców, według adresu ich siedziby. 

Gdzie rozliczają się małżonkowie, którzy mieszkają osobno?

Jeśli wspólnie rozliczają się małżonkowie, którzy mieszkają z dala od siebie i dla każdego z tych miejsc właściwy jest inny urząd skarbowy, mogą oni dowolnie wybrać, do którego z nich złożą deklarację. Jeśli jednak rozliczają się osobno, składają zeznania we właściwych dla siebie urzędach.

Przykład: pani Anna i pan Sławomir są małżeństwem z Radomia. W roku 2017 ze względu na obowiązki związane z pracą pan Sławomir przeprowadził się do Warszawy, gdzie wynajmuje mieszkanie. Małżonkowie rozliczają się wspólnie i zdecydowali, że PIT 2018 złożą w Radomiu. Gdyby jednak rozliczali się osobno, pani Anna musiałaby przesłać PIT do radomskiego urzędu, a pan Sławomir – do urzędu w Warszawie.

Przeprowadzka w 2017 - gdzie złożyć PIT 2018?

Ustawa przewiduje, że PIT należy złożyć w urzędzie skarbowym, który jest właściwy dla miejsca zamieszkania na terenie Polski w ostatnim dniu roku podatkowego. Niezależnie od tego, czy podatnik zmieniał miejsce zamieszkania jednorazowo, czy kilkukrotnie w trakcie roku 2017, w 2018 będzie musiał rozliczyć się według miejsca zamieszkania z 31 grudnia 2017.

Osoby, które zmieniają miejsce zamieszkania, muszą powiadomić o tym urząd skarbowy. W tym celu wystarczy jedynie podać adres na aktualnie składanej deklaracji, niepotrzebne jest dodatkowe zaświadczenie.

Przykład: pan Jakub w 2017 roku zmieniał miejsce zamieszkania trzykrotnie. Przez większość roku mieszkał w Krakowie, w listopadzie wynajmował mieszkanie w Tarnowie, a w grudniu 2017 przeprowadził się do Zakopanego. W związku z tym PIT 2018 złoży do urzędu w Zakopanem.

Przeprowadzka w 2018 przed złożeniem PIT 2018

Jeśli do przeprowadzki doszło już w nowym roku podatkowym, ale jeszcze przed złożeniem deklaracji, właściwym urzędem skarbowym nadal będzie urząd odpowiadający miejscu, w którym podatnik mieszkał ostatniego dnia roku podatkowego.

Przykład: pani Anna przez cały 2017 rok mieszkała w Warszawie. 3 stycznia przeprowadziła się do Opola. PIT 2018 składa dopiero w kwietniu. Adres, który musi wpisać w deklaracji to adres warszawski i to do urzędu w Warszawie trafi jej zeznanie.


Przeprowadzka za granicę a PIT 2018

Podatnicy, którzy zmienili miejsce zamieszkania w trakcie roku podatkowego, przeprowadzając się za granicę, są zobowiązani do rozliczania się z urzędem właściwym dla ich miejsca zamieszkania podczas ostatniego dnia pobytu w Polsce. Dotyczy to przypadków, kiedy dla podatnika Polska jest nadal centrum interesów życiowych i przebywają w niej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Jeśli jednak podatnik wyjeżdża na stałe, zmieni się jego rezydencja podatkowa. Oznacza to, że rozliczy się w Polsce jedynie za dochody uzyskiwane w okresie przed wyjazdem.

Przykład: pani Janina w sierpniu 2017 przeprowadziła się do Berlina. Do momentu wyprowadzki mieszkała w Zgorzelcu i to do tamtejszego urzędu złoży zeznanie podatkowe w 2018 roku. Gdyby jednak przeprowadziła się do Berlina na stałe, musiałaby pamiętać, aby na deklaracji uwzględnić tylko dochody uzyskane w Polsce, do momentu wyprowadzki.PIT wysłany do złego urzędu – jakie konsekwencje?

Czasami zdarza się, że podatnicy kierują deklarację podatkową do niewłaściwego urzędu, np. do tego, który był dla nich właściwy przed przeprowadzką. Czy czekają w ich tym wypadku jakieś konsekwencje, czy należy składać korektę zeznania? Przede wszystkim warto wiedzieć, że jeśli taka deklaracja została przekazana we właściwym terminie, to pomimo tego, że trafiła do złego urzędu, uważana jest za skutecznie złożoną. Urzędy regulują takie sprawy pomiędzy sobą, przekazując deklarację tam, gdzie należy. 


Inaczej jednak wygląda sytuacja, gdy do zapłacenia jest podatek i osoba składająca PIT przeleje go na konto niewłaściwego urzędu. W takim przypadki zobowiązanie podatkowe uważa się za niewypełnione. Za czas, który upłynie do wyjaśnienia sprawy i przelania pieniędzy na właściwe konto, urząd może naliczyć odsetki skarbowe, więc warto poinformować go o tym wcześniej.

Loading Comments
Gorące tematy
Najlepsza faktura to:
Wyniki sondażu: sondaż 145 głosów
35%

tradycyjna

51 głosów
49%

elektroniczna bez podpisu

71 głosów
16%

elektroniczna z podpisem

23 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Jaki PIT wypełnić? Rodzaje PIT 2020 − który PIT dla kogo?