PIT-11 2019 – fundament poprawnego rozliczenia deklaracji...
pixabay.com
Podatnik.Info

PIT-11 2019 – fundament poprawnego rozliczenia deklaracji podatkowej pracownika za 2018

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

   

Dysponując deklaracją PIT-11, wymagany formularz może zostać uzupełniony przy pomocy programu PIT, który wykona za użytkownika większość pracy związanej z wyliczeniami fiskalnych należności.

  

Zobowiązania pracodawcy względem pracownika

Według przepisów Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wyliczenie oraz odprowadzenie zaliczek z tytułu podatku dochodowego, należy do obowiązków pracodawcy. Jest on zobligowany do poboru i odprowadzenia podatku na poczet swoich pracowników (tzw. deklaracja PIT-4). Zobowiązanie to sprawia, iż pracodawca staje się płatnikiem, który opodatkowuje wynagrodzenie zatrudnionych przez siebie pracowników, oraz cyklicznie reguluje należność w właściwym dla siebie urzędzie skarbowym. Do sytuacji, w której pracodawca nie musi składać PIT-11, należy zatrudnienie osób na umowę zlecenie bądź umowę o dzieło, której kwota wynagrodzenia nie przekracza 200 zł. Podana suma rozliczana jest za pomocą opodatkowanego na 18% zryczałtowanego podatku dochodowego (PIT-8A)

  

Informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy musi zostać sporządzona i przesłana do urzędu skarbowego do końca lutego. Pracodawca sporządza PIT-11 w trzech egzemplarzach: dla siebie (w celach archiwizacyjnych oraz kadrowo-księgowych), pracownika, oraz urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania pracownika. PIT-11 może zostać przekazany zarówno listownie, jak i do rąk własnych. W celu przesłania deklaracji za pośrednictwem internetu, formularz musi spełnić wszystkie formalne wymogi związane wymaganym wzorem oraz weryfikacją płatnika, poprzez tzw. podpis elektroniczny bądź dane autoryzujące. PIT-11 musi zostać przekazany do urzędu skarbowego do końca stycznia, a do podatnika maksymalnie miesiąc później.

  

O czym należy pamiętać uzupełniając PIT-11?

Deklarację PIT-11 mogą unieważnić przeoczenia w postaci błędnie wpisanych danych pracownika lub braku podpisu osoby upoważnionej. Jeśli we wskazanym miejscu formularza nie będzie widniał podpis właściciela firmy bądź pracownika odpowiedzialnego za kadry czy księgowość, deklaracja zostaje uznana za niezłożoną, a płatnik będzie zobowiązany do uzupełnienia braku.

  

W przypadku, w którym pracownik zameldowany jest poza miejscowością, na terenie której znajduje się miejsce wykonywania pracy, może on ubiegać się o odliczenie podwyższonych kosztów. Po pisemnej deklaracji takiej sytuacji, pracodawca (płatnik zaliczek na podatek) potrąca od zaliczek podwyższone koszty uzyskania dochodu zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeśli pracownik kończy współpracę z pracodawcą wraz z upływem roku kalendarzowego, a wynagrodzenie przekazywane w kolejnym miesiącu, wówczas pracodawca jest zobligowany PIT-11 w następnym roku. 

  

Pracodawca może wypełnić niezbędne deklaracje PIT-11 za pomocą programu PIT, który wyliczy składki wpłacane w imieniu pracownika za cały ubiegły rok podatkowy. Program zweryfikuje również poprawność treści formularza i dokona bezpiecznego transferu deklaracji bezpośrednio na komputery Ministerstwa Finansów.

  

Autor artykułu: Justyna Nowak 

Loading Comments
Gorące tematy
Czy przez 500+ kobiety świadomie rezygnują z pracy?
Wyniki sondażu: sondaż 176 głosów
50%

Tak

88 głosów
15%

Nie

27 głosów
1%

Nie mam zdania

1 głosów
34%

To wina pracodawców, bo za mało im płacili

60 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Co zrobić jeśli nie dostałem PIT-11 2019