Gorące tematy
Do kiedy z reguły rozliczasz się z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 979 głosów
4%

do 31 stycznia

39 głosów
17%

do 15 lutego

167 głosów
27%

do 31 marca

269 głosów
51%

do 30 kwietnia

504 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

PESEL zastąpi NIP od 2012 roku
http://sxc.hu/

PESEL zastąpi NIP od 2012 roku

Prawdopodobnie od 1 stycznia 2012 roku tylko osoby prowadzące działalność gospodarczą będąposługiwać się numerem NIP. Pozostałym wystarczy PESEL.

Zgodnie z zakładanymi zmianami w ustawie o zasadach ewidencji i identyfikacji podatnikówi płatników osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w kontaktach z urzędem skarbowym będą posługiwały się wyłącznie numerem PESEL. Każda osoba będzie automatyczniezarejestrowana w Centralnym Rejestrze Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP), prowadzonym przez Ministra Finansów, z przypisanym jej numerem identyfikacyjnym NIP. Będzie on jednak ujawniany dopiero wówczas, gdy taka osoba zdecyduje się na założenie działalności gospodarczej.

Takie rozwiązanie to duże ułatwienie. Osoby fizyczne nieposiadające własnej firmy nie będą musiały występować o NIP, aby rozliczać się z fiskusem. Z kolei właścicielom firm numer NIP będzie nadawanyod ręki, a nie w drodze decyzji administracyjnej, co znacznie skróci i uprości całą procedurę.

Zniesiony zostanie również obowiązek składania do urzędów skarbowych aktualizacji danych, które będzie zawierał rejestr PESEL. Zmiany te będą przesyłane do skarbówki automatycznie. Ułatwienie todotyczy jednak również wyłącznie osób nieprowadzących działalności gospodarczej.

Jednak aby te założenia weszły w życie, konieczne jest uchwalenie przez Sejm odpowiedniej ustawy.

Loading Comments