Pełnomocnictwo obowiązuje tylko w jednej sprawie
http://sxc.hu/
Tax Care

Pełnomocnictwo obowiązuje tylko w jednej sprawie

Podatnik może do pewnych czynności podatkowych powołać pełnomocnika, który może go reprezentować przed organami podatkowymi. Pełnomocnikiem może zostać wyłącznie osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych. O wyznaczeniu pełnomocnika podatnik zobowiązany jest poinformować fiskusa na piśmie - pod rygorem nieważności. Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa wymaga każdorazowo wniesienia opłaty skarbowej - pełnomocnictwo nie może bowiem być wykorzystane do kilku czynności.

Tylko w jednym zakresie

Pełnomocnik, chcąc występować w imieniu podatnika, musi dysponować dokumentem potwierdzającym umocowanie go do działania w imieniu podatnika i wskazującym konkretny zakres jego działania. Najczęściej pełnomocnik powoływany jest w przypadku wszczęcia wobec podatnika postępowania podatkowego - w takiej sytuacji pełnomocnictwo może zostać zgłoszone ustnie do protokołu. Pełnomocnik, tak samo jak podatnik, może zostać ukarany karą porządkową za niewykonanie czynności określonej w wezwaniu urzędu skarbowego.

Podpis na deklaracji i odbieranie listów

Poza reprezentowaniem podatnika w postępowaniu podatkowym, pełnomocnik może być także wezwany przez fiskusa do jednorazowego złożenia wyjaśnień, zeznań lub dokonania określonej czynności osobiście, jeżeli jest to niezbędne dla wyjaśnienia stanu faktycznego. Pełnomocnik posiada  prawo do podpisywania się na np. korektach deklaracji podatkowych przedsiębiorcy,  może być także adresatem pism skierowanych do podatnika przez urząd skarbowy – zarówno tych w formie papierowej, jaki i elektronicznej.

Warto także pamiętać, że jeśli przedsiębiorca zamierza wyjechać za granicę na okres co najmniej 2 miesięcy, spoczywa na nim obowiązek ustanowienia pełnomocnika do doręczeń urzędowych pism. 


Katarzyna Miazek, Tax Care
Katarzyna Więsik, księgowa Tax Care
Taxcare.pl

 

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób najczęściej wykonujecie Państwo przelewy?
sondaż 90 głosów
47%

przez telefon

42 głosów
48%

z komputera

43 głosów
1%

w oddziale w banku

1 głosów
4%

na poczcie lub w punktach opłat

4 głosów

GŁOSUJ

Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także