Pełnomocnictwo obowiązuje tylko w jednej sprawie
http://sxc.hu/
Tax Care

Pełnomocnictwo obowiązuje tylko w jednej sprawie

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Podatnik może do pewnych czynności podatkowych powołać pełnomocnika, który może go reprezentować przed organami podatkowymi. Pełnomocnikiem może zostać wyłącznie osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych. O wyznaczeniu pełnomocnika podatnik zobowiązany jest poinformować fiskusa na piśmie - pod rygorem nieważności. Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa wymaga każdorazowo wniesienia opłaty skarbowej - pełnomocnictwo nie może bowiem być wykorzystane do kilku czynności.

Tylko w jednym zakresie

Pełnomocnik, chcąc występować w imieniu podatnika, musi dysponować dokumentem potwierdzającym umocowanie go do działania w imieniu podatnika i wskazującym konkretny zakres jego działania. Najczęściej pełnomocnik powoływany jest w przypadku wszczęcia wobec podatnika postępowania podatkowego - w takiej sytuacji pełnomocnictwo może zostać zgłoszone ustnie do protokołu. Pełnomocnik, tak samo jak podatnik, może zostać ukarany karą porządkową za niewykonanie czynności określonej w wezwaniu urzędu skarbowego.

Podpis na deklaracji i odbieranie listów

Poza reprezentowaniem podatnika w postępowaniu podatkowym, pełnomocnik może być także wezwany przez fiskusa do jednorazowego złożenia wyjaśnień, zeznań lub dokonania określonej czynności osobiście, jeżeli jest to niezbędne dla wyjaśnienia stanu faktycznego. Pełnomocnik posiada  prawo do podpisywania się na np. korektach deklaracji podatkowych przedsiębiorcy,  może być także adresatem pism skierowanych do podatnika przez urząd skarbowy – zarówno tych w formie papierowej, jaki i elektronicznej.

Warto także pamiętać, że jeśli przedsiębiorca zamierza wyjechać za granicę na okres co najmniej 2 miesięcy, spoczywa na nim obowiązek ustanowienia pełnomocnika do doręczeń urzędowych pism. 


Katarzyna Miazek, Tax Care
Katarzyna Więsik, księgowa Tax Care
Taxcare.pl

 

Loading Comments
Gorące tematy
Kto powinien płacić odszkodowania przyznane przez sąd ofiarom urzędniczych pomyłek?
Wyniki sondażu: sondaż 352 głosów
75%

Urzędnik który popełnił błąd

265 głosów
4%

Skarb Państwa

14 głosów
20%

Po połowie winny urzędnik i Skarb Państwa

69 głosów
1%

Odszkodowania nie powinny być zasądzane w czasie kryzysu

4 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Zawieszenie postępowania podatkowego