Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce stoi w martwym punkcie - Prosta strona podatków
Gorące tematy
Jaka jest najkorzystniejsza forma opodatkowania?
Wyniki sondażu: sondaż 2 głosów
50%

skala podatkowa

1 głosów
0%

podatek liniowy

0 głosów
50%

ryczałt

1 głosów
0%

karta podatkowa

0 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także
Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce stoi w martwym...
KS
http://sxc.hu/

Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce stoi w martwym punkcie

Podziel się tym artykułem:   

Jak wynika z raportu zespołu Investment Suport, w 2011 r. podmioty publiczne zamieściły zaledwie 42 ogłoszenia o planowanych projektach. Co więcej - ogłoszeń było mniej niż w 2010 r.

Słabość partnerstwa publiczno-prywatnego jest w Polsce ewidentna. Warto bowiem zwrócić uwagę, że przedstawione w raporcie dane dotyczą ogłoszonych, a nie rzeczywiście realizowanych projektów. W 2011 r. podpisano tylko 11 umów, a łącznie, w ciągu trzech lat obowiązywania ustawy, zawarto ich zaledwie 27.

Przepisy o PPP zostaną znowelizowane

Jak zwiększyć popularność partnerstwa publiczno-prywatnego? Szansą może być szykowana przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zmiana przepisów ustawy o PPP. - Nowelizacja ma uporządkować zasady stosowania prawa zamówień publicznych i ustawy o koncesji oraz uregulować kwestię wstępowania podmiotów finansujących w miejsce partnera prywatnego – wyjaśniają przedstawiciele Pracodawców RP podkreślając jednocześnie, że konieczne jest jednoznaczne określenie, iż procedury przewidziane w ustawie koncesyjnej oraz w PZP mają zastosowanie wyłącznie do etapu wyboru partnera prywatnego, a nie do etapu realizacji projektu. - W ten sposób wyeliminuje się takie problemy, jak np. konieczność zmiany trybu wyboru partnera prywatnego w sytuacji, gdy w trakcie postępowania zmieniły się zasady jego wynagradzania – dodają przedstawiciele Pracodawców RP.

Urzędnicy nie znają przepisów o PPP

Wśród przyczyn małej popularności PPP wymienia się też m.in. zasady zaliczania zobowiązań z tytułu tych umów do długu publicznego. - Przedsiębiorcy tłumaczą nikłe zainteresowanie projektami PPP brakiem zrozumienia zasad funkcjonowania rynku przez podmioty publiczne. Skarżą się na trudne negocjacje z urzędnikami, którzy nie są przygotowani do stosowania tej formuły – narzekają przedstawiciele Pracodawców RP przypominając jednocześnie, że ostatnio podejmowane są próby spopularyzowania inwestycji w tej formule (wydano m.in. specjalny poradnik dla samorządów w którym przedstawiono, jak krok po kroku przejść przez kolejne etapy procedury).

Rozwój PPP przyczyni się do zwiększenia liczby dużych inwestycji

- Zmiany, które będą sprzyjać swobodzie umów i możliwości indywidualnego dostosowywania warunków, mogą przyczynić się do zwiększenia zainteresowania formułą PPP wśród partnerów publicznych i prywatnych – twierdzą przedstawiciele Pracodawców RP podkreślając, że partnerstwo publiczno-prywatne jest często jedyną możliwością formą sfinansowania dużych i bardzo kosztownych inwestycji.

 

Źródło: Pracodawcy RP

Podziel się tym artykułem: