Gorące tematy
Jak długo czekasz na zwrot podatku?
Wyniki sondażu: sondaż 68 głosów
56%

dłużej niż miesiąc

38 głosów
35%

kilka tygodni

24 głosów
9%

tydzień

6 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Parasol z VAT w prezencie - podatek od nieodpłatnego...
http://sxc.hu/

Parasol z VAT w prezencie - podatek od nieodpłatnego przekazania towarów

Nowelizacja ustawy o VAT z dnia 25 lutego 2011 roku ustala konieczność opodatkowania nieodpłatnie przekazanych klientom, pracownikom lub kontrahentom towarów lub też świadczenia nieodpłatnie usług, niezależnie od tego, czy są one związane z działalnością firmy, czy też nie.

W myśl art. 7 ust. 2 o podatkach od towarów i usług dostawą towarów należących do przedsiębiorstwa jest przekazanie ich przez podatnika w sytuacji nie związanej z charakterem prowadzonej działalności i na cele nie związane z tym przedsiębiorstwem; szczególnie obejmuje to czynności takie jak:


- przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
- wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny

w momencie, jeżeli podczas nabycia tych towarów można było odliczyć podatek naliczony. Spod regulacji tej wyjęte są drukowane materiały reklamowe i informacyjne, prezenty o małej wartości oraz próbki. (W przypadku prezentów ich wartość nie może przekroczyć 100 zł w stosunku do jednej osoby. Również firma powinna posiadać listę obdarowanych osób, która pozwoli na ustalenie ich tożsamości w razie potrzeby).


Powyższy przepis znajdował zastosowanie wtedy, kiedy nieodpłatne przekazanie nie miało związku z prowadzoną przez podatnika działalnością. Po zmianach nowelizacyjnych, które zaczną obowiązywać od 1 kwietnia 2011 roku ten fakt przestanie mieć znaczenie. Podatek będzie należało naliczyć w przypadku nieodpłatnego przekazania towarów, jeśli podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w momencie jego nabycia.
Niepodatkowane pozostanie nieodpłatne świadczenie usług związanych z działalnością - zamiast więc prezentów w postaci kubków, długopisów bądź też parasoli, od których trzeba będzie odliczać VAT, warto je wypożyczać - gdyż tej usługi podatek VAT nie obejmuje.

 

źródło:

Rzeczpospolita, nr 64, Prawo co dnia,  s. C5, "Akcja promocyjna plus VAT", 18 marca 2011

 

Loading Comments