Gorące tematy
Czy maksymalna stawka podatku VAT zostanie ponownie przywrócona z 23%na 22%?
Wyniki sondażu: sondaż 109 głosów
6%

Tak w 2014 r., bo tak obiecał Minister Finansów Jacek Rostowski

6 głosów
77%

Nie, bo Jacek Rostowski kłamał i dziura budżetowa jest zbyt duża

84 głosów
17%

Nie mam zdania, bo fiskus i tak zabierze te pieniądze w formie innego podatku

19 głosów
Kalendarz podatnika
Pakiet ustaw deregulacyjnych powinien ograniczyć zatory...
KS
http://sxc.hu/

Pakiet ustaw deregulacyjnych powinien ograniczyć zatory płatnicze w firmach

Podziel się tym artykułem:   

W założeniach do projektu kolejnej ustawy deregulacyjnej, które przygotowało Ministerstwo Gospodarki, najważniejsze są propozycje poprawiające płynność finansową przedsiębiorców i wspierające inwestycje - uważa PKPP Lewiatan.

Zwrot podatku otrzymamy w ciągu 30 dni

- Na pewno objęcie statusem „małego podatnika" większej grupy przedsiębiorców, ujednolicenie oraz skrócenie terminu zwrotu podatków do 30 dni, zniesienie ograniczeń przy stosowaniu metody kasowej rozliczenia VAT, czy chociażby skrócenie terminu uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności do 90 dni będą miały pozytywny wpływ na ograniczenie zatorów płatniczych i poprawę płynności finansowej przedsiębiorców - mówi Przemysław Pruszyński, ekspert PKPP Lewiatan.

Refakturowanie faktur wymaga uregulowania

Lewiatan pozytywnie ocenia również propozycje uregulowania problemu refakturowania faktur przez wynajmujących. Istotą refakturowania jest przeniesienie kosztów zakupu usług na rzecz osoby trzeciej, na tę właśnie osobę. To oznacza, że usługi opodatkowane stawką 8 proc. VAT, powinny być refakturowane ze stawką 8 proc. Organy podatkowe wyrażają pogląd, że opłaty za media stanowią część usługi najmu i winny być opodatkowane stawką 23 proc. Sądy administracyjne prezentują odmienne stanowisko, dlatego też kwestia ta wymaga szybkiego uregulowania. Podobnie jak powodujące rozbieżności interpretacyjne i budzące wiele kontrowersji zwolnienie z podatku dochodowego z tytułu świadczenia dowozu do zakładu pracy na koszt pracodawcy oraz wprowadzenie ryczałtowego rozliczenia użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych.

Mniej obowiązków informacyjnych dla firm

PKPP Lewiatan z zadowoleniem przyjmuje kilkadziesiąt propozycji mających na celu ograniczenie obowiązków informacyjnych. - Naszym zdaniem rozbudowana biurokracja hamuje rozwój gospodarczy i ogranicza potencjał firm. Redukcja części zbędnych obowiązków informacyjnych takich jak np. zwolnienie mikroprzedsiębiorców z obowiązku przekazywania danych statystycznych przez pierwsze dwa lata wykonywania działalności, zniesienie obowiązku sprawdzenia do 30 kwietnia prawidłowości danych przekazanych do ZUS w miesięcznych raportach imiennych oraz odstąpienie od obowiązku pisemnego powiadomienia w zakresie czynności wyprowadzenia ze składu podatkowego wyrobów akcyzowych wskazują, że istnieje wiele niepotrzebnych ograniczeń utrudniających prowadzenie działalności gospodarczej - dodaje Przemysław Pruszyński.

 

Źródło: PKPP Lewiatan

Podziel się tym artykułem: