Otrzymana refundacja zakupu kasy fiskalnej nie jest...
http://sxc.hu/

Otrzymana refundacja zakupu kasy fiskalnej nie jest przychodem

Częściowa refundacja zakupu kasy fiskalnej to niewątpliwie spore udogodnienie, pozwala bowiem na znaczną obniżkę faktycznie poniesionego na ten cel wydatku. Co więcej, otrzymany zwrot wydatków poniesionych na kasę fiskalną nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych zobowiązani są do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas fiskalnych. Ze względu na wysokie koszty zaopatrzania się w stosowne urządzenie rejestrujące, przepisy prawa podatkowego, przewidują możliwość częściowej refundacji poniesionego w tym celu wydatku. Przedsiębiorcom rozpoczynającym ewidencjonowanie obrotu przy pomocy kasy rejestrującej przysługuje bowiem prawo do odliczenia od podatku należnego (VAT) kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej w wysokości 90% jej ceny zakupu netto, jednak nie więcej niż 700 zł.

Kwota refundacji nie stanowi przychodu

Omawiane odliczenie pozwala na zmniejszenie faktycznie poniesionego wydatku, co w konsekwencji często bywa błędnie interpretowane jako przysporzenie majątkowe o wartości równej częściowej refundacji kosztu.

Ze względu na wątpliwości związane z prawidłowym zastosowaniem przepisów ustawy o podatku dochodowym, organy podatkowe wydały interpretacje, dotyczące tego problemu. Przykładem może tu być interpretacja indywidualna z 8 lutego 2011 r., wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (sygn. akt ILPB1/415-1293/10-2/AG), stwierdzająca jednoznacznie, że zwrot wydatków poniesionych na nabycie kasy fiskalnej stanowi ulgę, która jest neutralna z punktu widzenia podatku dochodowego.

Wynika to bezpośrednio z faktu, że za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Co więcej w przypadku przedsiębiorców, których działalność opiera się na sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem VAT, za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Na tej podstawie można stwierdzić, że kwota otrzymana z tytułu zwrotu części kosztów poniesionych na nabycie kasy fiskalnej nie mieści się w zakresie pojęcia przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym. W konsekwencji wartość ta nie może stanowić zarówno przychodu, jak również wpływać na zmniejszenie wartości początkowej zakupionej kasy rejestrującej, od której dokonuje się odpisów amortyzacyjnych, zaliczanych do kosztów podatkowych.

 

Elżbieta Węcławik, Tax Care
Iwona Cackowska, księgowa Tax Care
Taxcare.pl

tax-care---logo-150

Loading Comments
Gorące tematy
Z jakich środków powinno być finansowane leczenie Polaków?
Wyniki sondażu: sondaż 27 głosów
67%

W całości ze składki zdrowotnej

18 głosów
11%

W całości z prywatnych środków pacjenta

3 głosów
22%

Po połowie ze składki zdrowotnej i z prywatnych środków pacjenta

6 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Wymieniasz kasę fiskalną? Uważaj, żeby nie utracić ulgi