Oszczędności w firmie można rozpocząć od ograniczenia...
sxc.hu
KPMG

Oszczędności w firmie można rozpocząć od ograniczenia liczby niepotrzebnych wydruków

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

W przeciętnej firmie marnowanych jest ok. 8,2% wszystkich wydruków, co oznacza stratę ok. 50 kartek papieru na pracownika miesięcznie. 

Wykorzystanie papieru w przedsiębiorstwach w Polsce

Zgodnie z wynikami raportu KPMG „Wykorzystanie papieru w przedsiębiorstwach działających w Polsce”, firmy zużywają ponad 11 milionów ryz papieru A4 miesięcznie, co oznacza wykorzystanie ok. 68 miliardów kartek papieru A4 rocznie. W przeliczeniu na pracownika przeciętna firma działająca w Polsce wykorzystuje miesięcznie 1,3 ryzy papieru A4, co daje w efekcie miesięczne wykorzystanie blisko 650 kartek na jednego pracownika i ok. 7,7 tys. kartek rocznie. Szacuje się, że w firmach zatrudniających powyżej 250 pracowników wykorzystuje się blisko 200 kartek papieru A4 na jednego pracownika miesięcznie.

Skala marnowania papieru

W przeciętnej firmie działającej w Polsce marnowanych jest ok. 8,2% wydruków, co oznacza stratę ok. 50 kartek papieru A4 na pracownika miesięcznie. Przy blisko 9 milionach zatrudnionych w firmach w Polsce, daje to ok. 464 miliony straconych kartek papieru A4 miesięcznie i ok. 5,5 miliarda straconych kartek rocznie. W mikroprzedsiębiorstwach marnuje się ok. 8% wydruków, natomiast w firmach zatrudniających powyżej 250 pracowników odsetek ten wzrasta i przekracza 13%. Ograniczenie marnotrawstwa papieru w firmach w Polsce, pozwoliłoby uratować blisko 38 tysięcy drzew miesięcznie.  

- Gdyby ułożyć, dłuższym bokiem – jedna obok drugiej, wszystkie kartki papieru A4 marnowane rocznie w przedsiębiorstwach działających w Polsce, to ich łączna długość byłaby trzykrotnie większa niż odległość z Księżyca na Ziemię. Jeśli zaś ułożyć je krótszym bokiem obok siebie, wówczas ta długość byłaby ponad cztery razy większa - mówi Jerzy Kalinowski, Partner w KPMG w Polsce.

Jak wynika z raportu KPMG, do dominujących przyczyn marnowania wydruków należy zaliczyć drukowanie jednostronne zamiast dwustronnego (54% wskazań respondentów), wymogi administracyjne (48%) oraz niepotrzebne drukowanie dokumentów roboczych (42%). W badanych firmach, wciąż mniej niż połowa (45%) procedur administracyjno-biurowych realizowana jest całkowicie elektronicznie lub bez konieczności wykorzystania papieru.

Sposoby oszczędzania papieru stosowane w firmach

Najpopularniejszym sposobem oszczędzania wydruków jest standardowe ustawienie drukarek w oszczędnościowym trybie wykorzystania tonera/tuszu (71% wskazań respondentów), standardowe ustawienie druku dwustronnego (41%) oraz standardowe korzystanie z papieru ekologicznego (32%).

Jak wynika z raportu KPMG, ponad połowa przedsiębiorstw działających w Polsce w ogóle nie monitoruje kosztów wydruku dokumentów.

Działania proekologiczne

W zbadanych przez KPMG firmach blisko połowa (45%) procedur administracyjno-biurowych realizowana jest całkowicie elektronicznie lub bez konieczności wykorzystania papieru. Najczęściej procedury te realizują w ten sposób mikroprzedsiębiorstwa (45,6%) oraz duże firmy (43,9%), chociaż charakter ich realizacji jest odmienny. W mikroprzedsiębiorstwach stosunkowo wiele procedur przeprowadzanych jest bez użycia papieru – w sposób słowny. Natomiast w największych firmach realizacja procedur administracyjno-biurowych odbywa się raczej elektronicznie, co także ogranicza wykorzystanie papieru. Pod względem struktury branżowej największą oszczędnością papieru wykazują się przedsiębiorstwa usługowe, w których ok. 45% procedur odbywa się bez wykorzystania papieru, oraz handlowe (43,4%).

Przedsiębiorstwa działające w Polsce coraz częściej prowadzą działania z zakresu ochrony środowiska, rozumiejąc znaczenie ekologii oraz jej wpływ na najbliższe środowisko. Prawie 75% ankietowanych firm prowadzi działania na rzecz oszczędzania światła poprzez m.in. umieszczanie przy wyłącznikach informacji przypominających o korzyściach z oszczędzania energii elektrycznej, a 2/3 przedsiębiorstw prowadzi działania na rzecz oszczędzania wody. Stosunkowo często prowadzone są także działania na rzecz ograniczenia używania jednorazowych opakowań. Wyniki raportu KPMG potwierdzają, że nadal bardzo rzadko firmy prowadzą wolontariat pracowniczy. Jak wynika z deklaracji przedsiębiorstw, tylko co dziesiąta z nich podjęła jakiekolwiek inicjatywy z tego zakresu. Mimo że ponad 75% ankietowanych przedsiębiorstw zbiera makulaturę lub stosuje segregację odpadów papierowych, to wciąż co trzecia firma nie ma opracowanej polityki zarządzania odpadami.

 

 

Loading Comments
Gorące tematy
Najlepsza faktura to:
Wyniki sondażu: sondaż 145 głosów
35%

tradycyjna

51 głosów
49%

elektroniczna bez podpisu

71 głosów
16%

elektroniczna z podpisem

23 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Niemal 2/3 Polaków woli papierową fakturę od elektronicznej