Ostatnie szanse na 40 tys. zł dotacji na rozpoczęcie...
http://sxc.hu/
Tax Care

Ostatnie szanse na 40 tys. zł dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Nie warto jednak zwlekać ze złożeniem formularzy rekrutacyjnych, ponieważ nabór może zakończyć się wcześniej – jeśli ich liczba przekroczy 150 sztuk.

O 40 tys. zł jednorazowej dotacji, a także wsparcie pomostowe przez 6 miesięcy działalności gospodarczej w kwocie ok. 1300 zł miesięcznie oraz szkoleniowo-doradcze z zakresu przedsiębiorczości, przewidziane są dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, zamieszkujących 16 powiatów subregionu warszawskiego (patrz ramka). Finansowe wsparcie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie – w ramach Projektu „Kierunek – Własna Firma V” - otrzymają 32 osoby, z których minimum 30%, a więc nie mniej niż 9 osób, nie ukończyło jeszcze 25. roku życia (kandydaci na młodych przedsiębiorców nie mogą mieć ukończonych 25 lat w dniu podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie). Działalność musi być zarejestrowana na terenie województwa mazowieckiego.

Powiaty subregionu warszawskiego objęte projektem WUP w Warszawie:

Obszar realizacji projektu obejmuje 16 powiatów: ciechanowski, grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, płoński, pruszkowski, pułtuski, sochaczewski, warszawski zachodni, wołomiński, wyszkowski, węgrowski, żyrardowski.

Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście w Warszawie przy ul. Ciołka 10A lub przesłać je na adres WUP w Warszawie (ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa, z dopiskiem: Projekt „Kierunek Własna Firma V”). W tym drugim przypadku decyduje data nadania/stempla pocztowego.

Co ważne, do projektu mogą zgłosić się tylko osoby, które nie mają aktualnie własnej firmy i nie miały jej także w ciągu roku przed przystąpieniem do projektu. Dotacja jest bezzwrotna, ale osoby, które zostaną objęte wsparciem będą zobowiązane do utrzymania firmy minimum przez 12 miesięcy.

Dokumenty rekrutacyjne (dokładne informacje na ich temat znajdują się na stronie wup.mazowsze.pl) można składać od 19 do 30 maja, nie warto jednak zwlekać z tym do ostatniej chwili. WUP w Warszawie zastrzega sobie bowiem możliwość skrócenia przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych, jeśli liczba złożonych egzemplarzy przekroczy 150 sztuk.

W formularzu rekrutacyjnym powinny znaleźć się między innymi następujące informacje:

  • krótki opis planowanego przedsięwzięcia (branży, w której będzie działać firma, produktu lub usługi, potencjalnych odbiorców, planowanego zatrudnienia itp.)
  • mocne i słabe strony oraz zagrożenia planowanego przedsięwzięcia
  • czynniki pozwalające na skuteczną konkurencję z innymi firmami z tej samej branży
  • planowane wydatki
  • ewentualne zasoby finansowe, techniczne i lokalowe, które można wykorzystać w planowanej działalności gospodarczej)

Nabór wniosków o dotację dla bezrobotnych na założenie działalności gospodarczej to jedne z ostatnich pieniędzy przewidzianych na ten cel w ramach dofinansowania z Unii Europejskiej na lata 2007-2015. Pulę ma ostatecznie wyczerpać jeszcze jeden nabór, planowany na przełomie lipca i sierpnia przez Wojewódzki Urząd Pracy w Radomiu (dla Radomia i okolic).


Agata Szymborska-Sutton, Tax Care
Taxcare.pl

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Niepełnosprawny z własnym pomysłem na biznes może liczyć na dofinansowanie