Ostatnie dotacje na e-biznes o 250 tys. zł niższe niż w...
http://sxc.hu/
Tax Care

Ostatnie dotacje na e-biznes o 250 tys. zł niższe niż w pierwszych naborach

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

W ostatnim, trzecim tegorocznym naborze w ramach działania 8.1 PO IG (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka), trwającym od 8 do 19 lipca, do podziału wśród przedsiębiorców pozostało już tylko 49 mln zł. Dla porównania, w poprzednich dwóch naborach 2013 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, odpowiedzialna za rozdysponowanie pieniędzy na e-biznes, przewidziała na każdy z nich po ponad 100 mln zł, a w jeszcze wcześniejszych konkursach pule były znacząco wyższe.

Przedsiębiorcy mogą za to liczyć na wyższą niż jeszcze w lutym (I nabór w 2013 r.) kwotę dotacji. Obecnie maksymalna kwota dofinansowania e-biznesu stanowi 70% poniesionych wydatków kwalifikowanych, ale nie więcej niż 600 tys. złotych. W przypadku osób, które nie ukończyły jeszcze 27 lat, a które ubiegają się o wsparcie w kwocie nieprzekraczającej 80 tys. zł, wielkość dofinansowania może wynosić do 85% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem (jeśli starają się o dotację wyższą niż 80 tys. zł, mogą startować w konkursie na zasadach przewidzianych dla wszystkich).

Warto także przypomnieć, że ostatnia zmiana dotycząca wysokości maksymalnego wsparcia nie była jedyną. Pierwotnie, w pierwszych naborach na e-biznes (rozpoczętych w 2008 r.) mikroprzedsiębiorcy starający się o dotację mogli otrzymać nawet 850 tys. zł, czyli o 250 tys. zł więcej niż w ostatnim, aktualnym konkursie, ale w 2010 r. maksymalną kwotę dotacji obniżono do 490 tys. zł (wyjątkiem były osoby do 27 roku życia, które mogły otrzymać do 560 tys. zł). 

O dofinansowanie w ramach Działania 8.1 mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy lub mali przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy złożą wniosek o udzielenie wparcia:

  • nie później niż przed upływem 1 roku od dnia uzyskania wpisu przedsiębiorcy do Krajowego Rejestru Sądowego, licząc od dnia tego wpisu, albo rozpoczęcia działalności gospodarczej zgodnie z zaświadczeniem z Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, licząc od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej , (dla tej grupy przedsiębiorców kwota środków do podziału wynosi 28 mln zł); 
  • po upływie 1 roku i nie później niż przed upływem 2 lat od dnia uzyskania wpisu przedsiębiorcy do Krajowego Rejestru Sądowego, licząc od dnia tego wpisu, albo rozpoczęcia działalności gospodarczej zgodnie z zaświadczeniem z Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, licząc od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej (dla tej grupy przedsiębiorców kwota środków do podziału wynosi 21 mln zł); 

pod warunkiem, że siedziba, a w przypadku osoby fizycznej - miejsce zamieszkania, mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy, znajduje się na terenie jednego z następujących województw: dolnośląskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego.

Źródło: PARP

Zakładając, że wszystkie firmy biorące udział w rozpoczynającym się właśnie naborze otrzymałyby maksymalne wsparcie w kwocie 600 tys. zł, dofinansowanie w ostatnim konkursie 2013 r. otrzymałoby ok. 81 firm. Dla osób, które mają pytania w związku z naborem, PARP uruchomiła dodatkowe dyżury eksperta do działania 8,1 PO IG. Informacje o dyżurach można znaleźć na stronie: poig.parp.gov.pl/index/index/1122.


Agata Szymborska-Sutton, Tax Care
Taxcare.pl 

Loading Comments
Gorące tematy
Czy przez 500+ kobiety świadomie rezygnują z pracy?
Wyniki sondażu: sondaż 176 głosów
50%

Tak

88 głosów
15%

Nie

27 głosów
1%

Nie mam zdania

1 głosów
34%

To wina pracodawców, bo za mało im płacili

60 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
36 mld zł na przedsiębiorczość ze starego budżetu UE