Ostatni dzwonek na korzystny podatkowo sponsoring
http://sxc.hu/
Tax Care

Ostatni dzwonek na korzystny podatkowo sponsoring

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Korzyści podatkowe są jednak możliwe tylko w ramach sponsoringu finansowego – świadczenia rzeczowe będą bowiem neutralne podatkowo.

Do końca grudnia pozostało już tylko kilka dni. W dalszym ciągu jednak możliwe jest obniżenie zobowiązań wobec fiskusa za 2013 rok. W kolejnym tekście z cyklu „Tax Time” Tax Care przedstawia korzyści podatkowe wynikające ze sponsoringu – zarówno w podatku dochodowym, jak i VAT. Ale uwaga – z takiego rozwiązania mogą skorzystać tylko przedsiębiorcy.

Umowa sponsoringu to umowa nienazwana, zawierana w ramach zasady swobody umów. Jest to umowa zobowiązująca, dwustronna. Oznacza to, że obie strony są zobowiązane do świadczenia i jednocześnie uprawnione do otrzymania świadczenia wzajemnego z drugiej strony. Sponsor zobowiązuje się do finansowania działalności realizowanej przez sponsorowanego (wsparcie może przybrać formę rzeczową lub pieniężną). Sponsorowany natomiast przyjmuje po swojej stronie zobowiązanie do rozpowszechniania informacji o sponsorze i otrzymanym finansowaniu. Jest to rodzaj usługi reklamowej, co sprzyja umacnianiu dobrego wizerunku sponsora, zapoznaje szerszy krąg odbiorców z nazwą lub nawet ofertą firmy. Może to nastąpić np. poprzez umieszczenie logo sponsora na koszulkach zawodników i na boisku, na biletach czy plakatach zapowiadających mecz sponsorowanego klubu sportowego albo koncert zespołu muzycznego.

Ważne jest, by w umowie dokładnie określić nie tylko sam rodzaj wsparcia i jego wartość, ale także do jakich świadczeń i w jakim okresie będzie zobowiązany sponsorowany. Trzeba wskazać w szczególności, w jaki sposób sponsorowany będzie reklamował sponsorowanego (np. gdzie zamieści jego logo, nazwę, ile razy). Jeśli sponsor udziela pomocy rzeczowej świadczone w zamian usługi reklamowe powinny przyjąć tę samą wartość. Inaczej nadwyżka, jaka pojawi się u jednej ze stron będzie stanowiła nieodpłatne świadczenie, które trzeba będzie oddzielnie opodatkować.

Sponsoring kojarzy się z dużymi wydatkami. Tymczasem wystarczy, że przedsiębiorca przekaże – na przykład lokalnemu klubowi sportowemu czy gminnemu centrum kultury – kwotę kilku tysięcy złotych. Korzyść podatkowa i tak będzie znaczna. Załóżmy, że prowadzący działalność gospodarczą przekaże w ramach umowy sponsoringu 6 tys. zł brutto, a klub sportowy w zamian zobowiąże się, że umieści logo sponsora na koszulkach firmy i boisku, wyceniając ten ekwiwalent reklamowy w takiej samej kwocie, jaką otrzymał od sponsora. Przedsiębiorca jest podatnikiem VAT i rozlicza się z fiskusem za pomocą 19-proc. podatku liniowego. W takiej sytuacji może zaliczyć w koszty uzyskania przychodu 4878 zł (na fakturze jest kwota netto ok. 4878 zł i ok. 1122 zł VAT), obniżając tym samym podatek dochodowy o 927 zł. Jeśli natomiast sponsorowany jest podatnikiem VAT i wystawi fakturę za usługi reklamowe, przedsiębiorca dodatkowo odliczy VAT z takiej faktury. W efekcie jego łączna korzyść podatkowa z tytułu podatku dochodowego i VAT wyniosłaby 2049 zł.

Sponsoring rzeczowy jest neutralny podatkowo

Należy jednak pamiętać, że sponsoring pozwoli obniżyć podatek tylko wtedy, gdy udzielone wsparcie będzie miało formę pieniężną. Gdyby bowiem przedsiębiorca zamiast 6 tys. zł przekazał na rzecz klubu na przykład stroje dla zawodników (sponsoring rzeczowy/barterowy) o takiej samej wartości, cała transakcja byłaby neutralna podatkowa – wydatek na stroje sportowe byłby kosztem, ale po „sprzedaniu” ich w ramach sponsoringu wystąpiłby przychód do opodatkowania z tytułu „sprzedaży”. Sponsoring rzeczowy byłby także neutralny w przypadku VAT. Świadczenie rzeczowe musiałoby być opodatkowane VAT nie tylko ze strony sponsorowanego, ale także ze strony sponsora (przy założeniu, że obydwoje są VAT-owcami). W ten sposób przedsiębiorca najpierw odliczyłby VAT z faktury dokumentującej zakup strojów sportowych, ale następnie musiałby taką samą kwotę VAT naliczyć w fakturze dokumentującej przekazanie ubrań dla zawodników.


Agata Szymborska-Sutton, Tax Care
Taxcare.pl 

Loading Comments
Gorące tematy
Najlepsza faktura to:
Wyniki sondażu: sondaż 145 głosów
35%

tradycyjna

51 głosów
49%

elektroniczna bez podpisu

71 głosów
16%

elektroniczna z podpisem

23 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Koszty reklamy w firmie – o czym pamiętać przy rozliczeniu?