Ostatni dzwonek na korzystny podatkowo sponsoring
http://sxc.hu/
Tax Care

Ostatni dzwonek na korzystny podatkowo sponsoring

Korzyści podatkowe są jednak możliwe tylko w ramach sponsoringu finansowego – świadczenia rzeczowe będą bowiem neutralne podatkowo.

Do końca grudnia pozostało już tylko kilka dni. W dalszym ciągu jednak możliwe jest obniżenie zobowiązań wobec fiskusa za 2013 rok. W kolejnym tekście z cyklu „Tax Time” Tax Care przedstawia korzyści podatkowe wynikające ze sponsoringu – zarówno w podatku dochodowym, jak i VAT. Ale uwaga – z takiego rozwiązania mogą skorzystać tylko przedsiębiorcy.

Umowa sponsoringu to umowa nienazwana, zawierana w ramach zasady swobody umów. Jest to umowa zobowiązująca, dwustronna. Oznacza to, że obie strony są zobowiązane do świadczenia i jednocześnie uprawnione do otrzymania świadczenia wzajemnego z drugiej strony. Sponsor zobowiązuje się do finansowania działalności realizowanej przez sponsorowanego (wsparcie może przybrać formę rzeczową lub pieniężną). Sponsorowany natomiast przyjmuje po swojej stronie zobowiązanie do rozpowszechniania informacji o sponsorze i otrzymanym finansowaniu. Jest to rodzaj usługi reklamowej, co sprzyja umacnianiu dobrego wizerunku sponsora, zapoznaje szerszy krąg odbiorców z nazwą lub nawet ofertą firmy. Może to nastąpić np. poprzez umieszczenie logo sponsora na koszulkach zawodników i na boisku, na biletach czy plakatach zapowiadających mecz sponsorowanego klubu sportowego albo koncert zespołu muzycznego.

Ważne jest, by w umowie dokładnie określić nie tylko sam rodzaj wsparcia i jego wartość, ale także do jakich świadczeń i w jakim okresie będzie zobowiązany sponsorowany. Trzeba wskazać w szczególności, w jaki sposób sponsorowany będzie reklamował sponsorowanego (np. gdzie zamieści jego logo, nazwę, ile razy). Jeśli sponsor udziela pomocy rzeczowej świadczone w zamian usługi reklamowe powinny przyjąć tę samą wartość. Inaczej nadwyżka, jaka pojawi się u jednej ze stron będzie stanowiła nieodpłatne świadczenie, które trzeba będzie oddzielnie opodatkować.

Sponsoring kojarzy się z dużymi wydatkami. Tymczasem wystarczy, że przedsiębiorca przekaże – na przykład lokalnemu klubowi sportowemu czy gminnemu centrum kultury – kwotę kilku tysięcy złotych. Korzyść podatkowa i tak będzie znaczna. Załóżmy, że prowadzący działalność gospodarczą przekaże w ramach umowy sponsoringu 6 tys. zł brutto, a klub sportowy w zamian zobowiąże się, że umieści logo sponsora na koszulkach firmy i boisku, wyceniając ten ekwiwalent reklamowy w takiej samej kwocie, jaką otrzymał od sponsora. Przedsiębiorca jest podatnikiem VAT i rozlicza się z fiskusem za pomocą 19-proc. podatku liniowego. W takiej sytuacji może zaliczyć w koszty uzyskania przychodu 4878 zł (na fakturze jest kwota netto ok. 4878 zł i ok. 1122 zł VAT), obniżając tym samym podatek dochodowy o 927 zł. Jeśli natomiast sponsorowany jest podatnikiem VAT i wystawi fakturę za usługi reklamowe, przedsiębiorca dodatkowo odliczy VAT z takiej faktury. W efekcie jego łączna korzyść podatkowa z tytułu podatku dochodowego i VAT wyniosłaby 2049 zł.

Sponsoring rzeczowy jest neutralny podatkowo

Należy jednak pamiętać, że sponsoring pozwoli obniżyć podatek tylko wtedy, gdy udzielone wsparcie będzie miało formę pieniężną. Gdyby bowiem przedsiębiorca zamiast 6 tys. zł przekazał na rzecz klubu na przykład stroje dla zawodników (sponsoring rzeczowy/barterowy) o takiej samej wartości, cała transakcja byłaby neutralna podatkowa – wydatek na stroje sportowe byłby kosztem, ale po „sprzedaniu” ich w ramach sponsoringu wystąpiłby przychód do opodatkowania z tytułu „sprzedaży”. Sponsoring rzeczowy byłby także neutralny w przypadku VAT. Świadczenie rzeczowe musiałoby być opodatkowane VAT nie tylko ze strony sponsorowanego, ale także ze strony sponsora (przy założeniu, że obydwoje są VAT-owcami). W ten sposób przedsiębiorca najpierw odliczyłby VAT z faktury dokumentującej zakup strojów sportowych, ale następnie musiałby taką samą kwotę VAT naliczyć w fakturze dokumentującej przekazanie ubrań dla zawodników.


Agata Szymborska-Sutton, Tax Care
Taxcare.pl 

Loading Comments
Gorące tematy
Czy umowy o dzieło należy oskładkować składkami ZUS?
Wyniki sondażu: sondaż 480 głosów
34%

Tak

162 głosów
58%

Nie

276 głosów
8%

Zależy od wysokości zarobków

37 głosów
1%

Nie mam zdania

5 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także