Gorące tematy
Kto powinien mieć obowiązek używania kas fiskalnych?
sondaż 208 głosów
59%

Wszyscy przedsiębiorcy bez wyjątku

122 głosów
27%

Przedsiębiorcy osiągający duże obroty

56 głosów
14%

Niektóre grupy zawodowe

30 głosów

GŁOSUJ

Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także
Opublikowano treść  tzw. „sześciopaku”, mającego...
KS
http://sxc.hu/

Opublikowano treść tzw. „sześciopaku”, mającego wzmocnić politykę gospodarczą całej Unii Europejskiej

Podziel się tym artykułem:   

23 listopada w Dzienniku Urzędowym UE opublikowano pakiet 6 aktów prawnych wzmacniających koordynację polityk gospodarczych w Unii Europejskiej.

Tydzień wcześniej pakiet regulacji został podpisany w Strasburgu przez przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka oraz wiceministra finansów – Wiesława Szczukę, reprezentującego polską prezydencję w Radzie Ecofin. Pakiet zacznie obowiązywać po 20 dniach od jego oficjalnej publikacji.

W skład pakietu wchodzą następujące akty:

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1173/2011 z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie skutecznego egzekwowania nadzoru budżetowego w strefie euro;

2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1174/2011 z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie środków egzekwowania korekty nadmiernych zakłóceń równowagi makroekonomicznej w strefie euro;

3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1175/2011 z dnia 16 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1466/97 w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych;

4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1176/2011 z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie zapobiegania zakłóceniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowania;

5. Rozporządzenie Rady (UE) nr 1177/2011 z dnia 8 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1467/97 w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu;

6. Dyrektywa Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich.

Dokumenty dostępne są na stronach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w wersji polskiej oraz angielskiej.

 

Źródło: Ministerstwo Finansów

Podziel się tym artykułem:   
comments powered by Disqus
Grupa SIS
NewConnect.infoNewConnect.info Podatnik.infoPodatnik.info Korporaty.plKorporaty.pl