Opodatkowanie ryczałtem czy zasady ogólne? - Prosta strona podatków
Gorące tematy
Z jakich środków powinno być finansowane leczenie Polaków?
Wyniki sondażu: sondaż 27 głosów
67%

W całości ze składki zdrowotnej

18 głosów
11%

W całości z prywatnych środków pacjenta

3 głosów
22%

Po połowie ze składki zdrowotnej i z prywatnych środków pacjenta

6 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także
Opodatkowanie ryczałtem czy zasady ogólne?
Redakcja
http://sxc.hu/

Opodatkowanie ryczałtem czy zasady ogólne?

Podziel się tym artykułem:   

Wybór właściwej formy opodatkowania jest bardzo korzystny dla firmy. Dostosowanie go do potrzeb działalności pozwoli uniknąć problemów z rozliczaniem się. Poniżej przedstawione jest zestawienie charakterystycznych cech rozliczania się według zasad ogólnych i ryczałtu.

ZASADY OGÓLNE


Należą do podstawowych form opodatkowania. Każda firma, która nie zadeklaruje oficjalnie, który sposób opodatkowania wybiera, zostaje automatycznie przypisana do konieczności rozliczania się według zasad ogólnych, które charakteryzują się:

 

 • podatkiem opłacanym od osiągniętego dochodu

  Dochód oblicza się na podstawie różnicy przychodów i kosztów firmy, które wygenerowała. Zarówno przychody, jak i koszty należy ewidencjonować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów lub w księgach rachunkowych. Księgi rachunkowe od 2011 roku są obowiązkowe dla firm, których  przychód wyniósł co najmniej równowartość 1 200 000 euro (rozliczenie za rok 2010 w formie ksiąg rachunkowych jest konieczne dla firm o przychodzie co najmniej 4 784 400 zł)

 

 • samodzielnym obliczaniem miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy i wpłatom bez składania deklaracji


Podstawa obliczenia podatku           Podatek wynosi:
   
 do 85.528 zł

18%

minus kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł
   
ponad 85.528 zł

14 839,02 zł

plus 32% z nadwyżki ponad 85 528 zł


Roczny dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku wynosi 3091 zł.

 

 • możliwością korzystania z kwartalnych zaliczek

  Z opłat podatku w kwartalnych odstępach czasu mogą skorzystać tzw. mali podatnicy. Są nimi firmy, których dochód w minionym roku podatkowym mieścił się w 1 200 000 euro, ale też i te, dopiero co rozpoczynające działalność.

 

 • obowiązkiem składania rocznych zeznań podatkowych

  Należy je złożyć do 30 kwietnia następnego roku. Zeznanie (PIT-36) wykazuje i sumuje wszystkie uzyskane przez firmę dochody, które podlegają opodatkowaniu.

 

 • możliwością rocznego rozliczania się wspólnie z małżonkiem lub według zasad przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci  możliwością uzyskania ulg podatkowych

  m. in. takich jak: ulga na dzieci, na Internet, rehabilitacyjna, dla osób osiągających dochody za granicą.

 

 

RYCZAŁT


Ryczałt należy do nieskomplikowanych form rozliczania się z fiskusem. Przedsiębiorcy zainteresowani opłacaniem ryczałtu muszą do 20 stycznia nowego roku podatkowego zgłosić w urzędzie decyzję zmiany formy opodatkowania. Termin ten jest nieodwołalny i ściśle przestrzegany. Jeżeli podatnik będzie chciał w następnych latach kontynuować rozliczanie się za pomocą ryczałtu nie ma potrzeby zgłaszania tej decyzji co rok. Natomiast jeśli będzie chciał przejść z ryczałtu na inną formę opodatkowania, musi ponownie w terminie do 20 stycznia poinformować o tym urząd. Zasady rozliczania się w ryczałcie:

 • na ryczałt nie mogą przejść wszyscy przedsiębiorcy

  Taka możliwość nie przysługuje m. in.: aptekom, lombardom, kantorom.


 • podatek obliczany jest tylko od przychodu

  Nie ma możliwości pomniejszenia go o koszty prowadzenia działalności.


 • wysokość ryczałtu naliczana jest w zależności od rodzaju firmy

  Przykładowe stawki ryczałtowe dla poszczególnych działalności:

  20% - od przychodów tzw. wolnych zawodów (tzn. np.: lekarzy, stomatologów, weterynarzy, dentystów, nauczycieli, tłumaczy – dotyczy osób zatrudnionych bez zatrudniania na podstawie umowy o pracę, zlecenia, itp.);
  17% - od przychodów ze świadczenia niektórych usług niematerialnych (np. wynajmu samochodów, hoteli);
  8,5% - od przychodów z działalności usługowej gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów i alkoholi powyżej 1,5%;
  5,5% - od przychodów m. in. z  działalności budowlanej;
  3% - od przychodów działalności usługowej i gastronomicznej, z wyjątkiem sprzedaży alkoholi powyżej 1,5%.

   
 • należy prowadzić ewidencję przychodów firmyryczałt oblicza się samodzielnie (opłaty uiszcza się co miesiąc lub kwartał)

  Ważne jest, że podatek uiszcza się tylko przypadku, gdy osiągnie się jakieś przychody.


 • roczne zeznanie podatkowe składa się do końca stycznia roku następnego (PIT-28)

  W trakcie roku nie wypełnia się żadnych deklaracji.


 • nie ma możliwości rozliczania się wspólnie z małżonkiem, ani też nie można korzystać z zasad dla osób samotnie wychowujących dzieci


 • przy rozliczaniu się można skorzystać z ulg

  W ryczałcie można skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, internetowej, dla osób osiągających dochody za granicą. Jak i również zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne oraz 7,75% podstawy wymiaru składki zdrowotnej. Nie przysługuje możliwość korzystania z ulgi na dzieci.



Podziel się tym artykułem: