Ograniczony dostęp stawki 19-proc. dla wspólników...
http://sxc.hu/
Tax Care

Ograniczony dostęp stawki 19-proc. dla wspólników spółki cywilnej

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

To od wspólników zależy, jaką wybiorą formę rozliczenia z fiskusem. Jednak gdy obok spółki przedsiębiorca prowadzi jednocześnie indywidualnie działalność gospodarczą, stawka 19-proc. nie będzie dostępna w każdym przypadku.

Spółka cywilna nie jest samodzielnym podmiotem prawnym, gdyż nie ma ani osobowości ani zdolności prawnej. Ma charakter umowy pomiędzy wspólnikami. Podatnikami rozliczającymi się z dochodów spółki w odpowiedniej proporcji są jej wspólnicy. Innymi słowy, są to przedsiębiorcy, których łączy umowa spółki, co oznacza, że każdy z nich, jako osoba prowadząca działalność  gospodarczą, może wybrać inną formę opodatkowania. Wybór podatku liniowego jest w kilku sytuacjach ograniczony.

Opodatkowanie wspólników

Przychody i koszty spółki cywilnej są dzielone między wspólników wedle zapisanego w umowie spółki udziału wspólników w zyskach. Na początku ustala się dochód spółki, jak gdyby była ona podatnikiem PIT-u, potem jednak tak wyliczoną kwotę dzieli się między wspólników.

Wspólnicy jednej spółki cywilnej mogą być opodatkowani na innych zasadach, do wyboru mają opodatkowanie na zasadach ogólnych (według skali podatkowej lub stawki liniowej) oraz opodatkowanie w formach zryczałtowanych (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych albo karta podatkowa). Warto jednak pamiętać, że przy niektórych formach opodatkowania trzeba spełniać odpowiednie warunki. Co także ważne, konsekwencją wyboru przez jednego ze wspólników opodatkowania ryczałtem jest konieczność wyboru ryczałtu przez pozostałych.

Wybór stawki liniowej

Nierzadko przedsiębiorcy powiązani umową spółki cywilnej mają wątpliwość co do możliwości opodatkowania dochodu osiąganego w spółce podatkiem liniowym. Zwłaszcza, jeśli równolegle prowadzą indywidualnie jednoosobową działalność gospodarczą, która opodatkowana jest np. według skali podatkowej.

Zgodnie z przepisami ustawy o PIT, jeśli podatnik do opodatkowania dochodów uzyskanych ze spółki wybierze podatek liniowy, automatycznie taka forma opodatkowania będzie miała zastosowanie również do jego indywidualnie prowadzonej działalności, o ile jest ona opodatkowana zgodnie z przepisami ww. ustawy. W przypadku natomiast, gdy przedsiębiorca zdecydował się  na opodatkowanie indywidualnej działalności formą, jaka nie jest uregulowana przez ustawę o PIT (np. ryczałtem), może niezależnie od formy opodatkowania przychodów z działalności prowadzonej indywidualnie, jako wspólnik do dochodów osiąganych w ramach umowy spółki cywilnej wybrać podatek liniowy.

Liniowego nie wybiorą samozatrudnieni

Możliwości wyboru opodatkowania dochodów z umowy spółki stawką 19-proc. nie mają także wspólnicy, którzy w ramach działalności gospodarczej w bieżącym roku podatkowym wykonywali lub wykonują te same czynności, które wykonywali na rzecz obecnego lub byłego pracodawcy w ramach stosunku pracy. 


Katarzyna Miazek, Tax Care
Adam Bujalski, księgowy Tax Care
Taxcare.pl 

Loading Comments
Gorące tematy
Najlepsza faktura to:
Wyniki sondażu: sondaż 145 głosów
35%

tradycyjna

51 głosów
49%

elektroniczna bez podpisu

71 głosów
16%

elektroniczna z podpisem

23 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Faktura wystawiona na wspólników spółki, która nie rozpoczęła jeszcze działalności, nie pozbawia spółki prawa do odliczenia