Gorące tematy
Co spowoduje obniżenie wysokich kosztów funkcjonowania administracji publicznej?
Wyniki sondażu: sondaż 236 głosów
34%

Zmniejszenie liczby urzędników

80 głosów
1%

Zatrudnianie części urzędników na umowach cywilnoprawnych

2 głosów
6%

Rozwój e-administracji

14 głosów
59%

Uproszczenie przepisów prawnych

140 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Ograniczenia w odliczaniu VAT od aut i paliwa po 2004 roku
http://sxc.hu/

Ograniczenia w odliczaniu VAT od aut i paliwa po 2004 roku

W efekcie wprowadzenia 11 marca 2004 r. nowych przepisów dotyczących wyłączeń w zakresie odliczania podatku naliczonego, niektórzy podatnicy na tym stracili a inni zyskali. 

Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej (1 maja 2004 r.), weszła w życie nowa ustawa odnośnie prawa do odliczenia podatku VAT związanego z zakupem paliwa do samochodów używanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.  Mimo, że polskie przepisy były sprzeczne z prawem wspólnotowym, okazuje się, że można stosować wcześniejsze ograniczenia sprzed wejścia Polski do UE. 

 

W piątek 18 marca 2011 roku, Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w sprawie Magoora, w którym uznał, że orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE, nie oznacza braku ograniczeń w odliczaniu podatku od nabycia samochodów oraz paliwa do ich napędów wykorzystywanych w celach biznesowych.W związku z wejściem w życie nowej ustawy o VAT szybko pojawiły się zarzuty, że Polska zmieniając zasady odliczania podatku VAT od samochodów firmowych, naruszyła przepisy unijne.  Z taką skargą wystąpiła w 2006 roku spółka Magoora. Skorygowała swoje prawo do odliczenia VAT za paliwo do samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych oraz podatku od aut kupionych w okresach grudzień 2004r. i marzec 2005r. Wówczas Fiskus nie zaakceptował korekty. WSA w Krakowie uznał skargę spółki. Według niego, wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oznacza, że nie istnieją żadne ograniczenia w odliczaniu podatku VAT przy nabywaniu firmowych aut i paliwa do nich.

 

Sprawa jednak trafiła do NSA ponieważ organ podatkowy nie zgodził się z tak radykalną decyzją. Fiskus uważał, że mimo wyroku w sprawie Magoora, obowiązują ograniczenia w odliczaniu VAT. Ostatecznie sąd kasacyjny przyznał rację Fiskusowi. Nie zgodził się z poglądem WSA w Krakowie według którego po decyzji w sprawie spółki Magoora, nie obowiązują żadne ograniczenia w odliczaniu VAT.  

Loading Comments