Gorące tematy
Najlepsza faktura to:
Wyniki sondażu: sondaż 145 głosów
35%

tradycyjna

51 głosów
49%

elektroniczna bez podpisu

71 głosów
16%

elektroniczna z podpisem

23 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Ograniczanie ulgi rehabilitacyjnej przez urzędy skarbowe
http://sxc.hu/

Ograniczanie ulgi rehabilitacyjnej przez urzędy skarbowe

Pomimo faktu, iż ustawa o PIT nie wymaga posiadania zaświadczenia od lekarza o spełnianiu przez sprzęt rehabilitacyjny cech tych urządzeń, urząd skarbowy stoi na stanowisku, iż podatnik powinien takowy dokument posiadać, jeżeli chce dokonać rocznego rozliczenia wraz z zachowaniem ulgi rehabilitacyjnej.

Osoby, które odliczyły sobie taki sprzęt od podatku są wzywane przez urząd w celu złożenia wyjaśnień oraz przedłożenia stosownego dokumentu, jakim ma być potwierdzenie, iż sprzęt używany do rehabilitacji spełnia wymogi konieczności jego użytkowania.


Jednak w przepisach ustawy o PIT (  t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) nie znajdziemy nigdzie polecenia posiadania takiego zaświadczenia. Sprzęt potrzebny do rehabilitacji powinien odpowiadać na potrzeby będące wynikiem niepełnosprawności, posiadać cechy indywidualne, być niezbędny podczas rehabilitacji, bądź też znacznie ułatwiać czynności życiowe.


Ulga przysługuje podatnikom, którzy posiadają dokument orzekający o ich niepełnosprawności, bądź też osobom, na utrzymaniu których oni przebywają (należy pamiętać, że w takim przypadku zarobki osoby, która jest utrzymywana nie mogą być wyższe niż 9120 zł rocznie).


Urząd skarbowy wymaga dodatkowego, medycznego potwierdzenia, że rzeczywiście używany sprzęt rehabilitacyjny jest niezbędny oraz pomocny. Jednak ustawa o PIT nie wykazuje szczegółowo, jaki rodzaj zaświadczeń jest prawidłowy i wymagany. Urząd ma prawo zweryfikować, czy danemu podatnikowi przysługuje określona ulga, lecz nie ma prawa wymagać, aby stanowił o tym tylko i wyłącznie jeden rodzaj zaświadczeń od lekarza, tym bardziej, że nie ma o tym żadnej wzmianki w ustawie o PIT.

Loading Comments