Gorące tematy
Najlepsza faktura to:
Wyniki sondażu: sondaż 145 głosów
35%

tradycyjna

51 głosów
49%

elektroniczna bez podpisu

71 głosów
16%

elektroniczna z podpisem

23 głosów
Kalendarz podatnika
Odprawa celna z prostszym VAT-em
Redakcja
http://sxc.hu/

Odprawa celna z prostszym VAT-em

Podziel się tym artykułem:   

Aby dokonać zgłoszenia celnego towaru nie trzeba już wypełniać szczegółowego zgłoszenia, zawozić go do urzędu celnego, ani oczekiwać na rewizję. Dzięki uproszczonej procedurze legalizacji towaru, można to zrobić w tzw. "miejscu" - czyli np. w lokalu należącym do osoby zainteresowanej, bądź też w miejscu oznaczonym lub zaopiniowanym pozytywnie przez organy celne.

Towar należy dostarczyć do takiego miejsca, przy czym kontrola urzędu celnego nie jest do tego potrzebna.
Aby rozliczyć się z urzędem według nowej, uproszczonej procedury w miejscu należy spełnić odpowiednie warunki, które składają się na nią składają, czyli:


- udostępnienie towaru w uprzednio zadeklarowanym w pozwoleniu miejscu
- wysłanie zawiadomienia do organów celnych (powinna to zrobić uprawniona osoba)
- informacja od instytucji celnej o przeprowadzeniu kontroli (odstąpienie od kontroli celnej jest oznaką odprawienia towaru)
- umieszczenie w ewidencji po otrzymaniu powiadomienia z urzędu celnego
- obecność w ewidencji oznacza pomyślne dokonanie zgłoszenia celnego


Zastosowanie tej procedury wymaga jednak specjalnego pozwolenia. Należy złożyć odpowiedni wniosek do dyrektora izby celnej właściwej dla miejsca, do którego docelowo ma trafić dany towar, który chcemy zalegalizować w ten sposób. Procedura ta wymaga także uregulowania kosztów zabezpieczenia należności podatkowych i celnych.


Organ celny wyznacza okres rozliczeniowy, który najczęściej wynosi jeden miesiąc, po którym należy złożyć oświadczenie uzupełniające (do piątego dnia następującego po końcu okresu rozliczeniowego miesiąca). Ponieważ uiszczenie tej opłaty musi nastąpić w ciągu 10 dni od momentu zaksięgowania należności, w praktyce oznacza to, iż czas zapłaty cła oraz podatków wynikających z importu towarów wynosi 15 dni.


Podatek ten można także rozliczyć w sposób uproszczony przy pomocy deklaracji VAT-7. Niedogodność w postaci wymogu uiszczenia opłaty będącej zabezpieczeniem tej kwoty ma być zniesiona 1 kwietnia 2011 roku.

Podziel się tym artykułem: