Gorące tematy
Czy 500 zł na dziecko to dobry pomysł?
sondaż 417 głosów
20%

Tak, gdyż przyczyni się do większej ilości urodzeń dzieci

82 głosów
21%

Nie, gdyż pieniądze trafią do niewłaściwych rodzin

88 głosów
59%

Nie jest to wystarczająca zachęta dla rodziców do posiadania dzieci

247 głosów

GŁOSUJ

Kalendarz podatnika
Odpowiedzialność solidarna podatników ma pełnić...
Kamil Sztandera
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Odpowiedzialność solidarna podatników ma pełnić funkcję prewencyjną

Podziel się tym artykułem:   

Planowane przez Ministerstwo Finansów wprowadzenie solidarnej odpowiedzialności dostawcy i nabywcy za niezapłacony podatek VAT ma zapobiegać procederowi nadużyć podatkowych w obrocie towarami wrażliwymi, m. in. stalą.

Tak wynika z odpowiedzi resortu na interpelację poselską nr 16884. Ministerstwo nie zgodziło się ze stanowiskiem posła Michała Jarosa, że zmiana ta w nadmiernym stopniu obarcza przedsiębiorców będących nabywcami towaru, którzy będąc współodpowiedzialnymi za zobowiązania swoich dostawców, ponoszą duże ryzyko finansowe.

Dlaczego wprowadzenie solidarnej odpowiedzialności jest konieczne?

Ministerstwo Finansów podkreśla, że główną przyczyną wprowadzenia solidarnej odpowiedzialności są ustalenia organów kontroli skarbowej wskazujące na nagły wzrost liczby i wartości nadużyć podatkowych. Szczególnie często nieprawidłowości występują w odniesieniu do określonych kategorii towarów (przede wszystkim wyrobów metalowych, paliw i złota nieobrobionego), nazywanych „towarami wrażliwymi”.

Ponadto zdaniem resortu krajowy system podatku VAT stał się przedmiotem zorganizowanych ataków o charakterze przestępczym. Mechanizm oszustwa oparty jest najczęściej na schemacie znikającego podatnika (oszustwa karuzelowe), w których istotnym elementem jest wykorzystanie tzw. słupów (podmiotów z reguły nieposiadających majątku i z założenia nierozliczających podatku).

Podatnik musi dobierać uczciwych kontrahentów w interesach

Zdaniem resortu wątpliwości podatnika co do uczciwości kontrahenta powinna budzić przede wszystkim możliwość nabycia po szczególnie okazyjnej cenie towarów wrażliwych, np. gdy podmioty nowe na rynku oferują dużą ilość surowców niewiadomego pochodzenia bez posiadania odpowiedniej infrastruktury i zaplecza technicznego do ich magazynowania lub transportu. Oznacza to, że nabywca w pewnym sensie godzi się z sytuacją, w której zbywca nie dokonuje wpłaty podatku VAT z tytułu tej transakcji.

Dlatego wprowadzenie solidarnej odpowiedzialności ma doprowadzić do większej ostrożności wśród uczciwych nabywców w doborze kontrahentów, co z kolei powinno skutkować ograniczeniem procederu wyłudzania VAT w obrocie gospodarczym.

Jak podatnik może sprawdzić uczciwość kontrahenta?

Ministerstwo przypomina, że w projekcie mającym na celu wprowadzenie solidarnej odpowiedzialności określono szczególne okoliczności oraz warunki dostawy, na podstawie których podatnik powinien mieć uzasadnione wątpliwości co do tego, czy cała kwota podatku lub jej część przypadająca na obrót tymi towarami nie została lub nie zostanie przez dostawcę uregulowana. Przede wszystkim cena nabytych towarów wrażliwych nie może być niższa od ich wartości rynkowej, której definicja została określona w art. 2 pkt 27b ustawy o VAT.

Jednocześnie resort przypomina, że wprowadzone domniemanie, wskazujące na szczególne okoliczności i warunki dostawy, będzie mogło być przez nabywcę obalone. Przykładowo obalenie domniemania opartego na okoliczności, że cena podlegająca zapłacie przez nabywcę za dostarczone mu towary była niższa od wartości rynkowej, będzie mogło nastąpić szczególnie w sytuacji, w której niższa niż rynkowa cena jest wynikiem przyznania zwyczajowego rabatu handlowego.

Oznacza to, że ewentualne obciążenie podatnika nabywającego po cenie niższej od wartości rynkowej solidarną odpowiedzialnością podatkową będzie zawsze musiało uwzględniać fakt, czy nabycie po takiej cenie nie wynikało z okoliczności innych niż oszustwo podatkowe dostawcy. Resort jako przykład podaje przyznanie nabywcy zwyczajowego rabatu, np. z powodu długotrwałej współpracy, dokonania zakupów o dużej wartości lub też innych przesłanek natury handlowej.

Solidarna odpowiedzialność dotyczy hurtowników, a nie detalistów

W odpowiedzi na interpelację wskazano, że projektowane przepisy wyraźnie precyzują, iż zakres solidarnej odpowiedzialności dotyczy przede wszystkim podmiotów zajmujących się profesjonalnym obrotem towarami wrażliwymi. Świadczy o tym ustalona na 100 tys. zł wartość nabywanych od jednego podmiotu towarów warunkująca powstanie solidarnej odpowiedzialności.

Oznacza to, że solidarna odpowiedzialność nie dotyczyłaby podatników zakupujących surowce i „zużywających” je w prowadzonej działalności gospodarczej, z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczy to transakcji o dużej wartości. Tak więc proponowane zmiany przepisów nie są nakierowane na detalistów, ale na duże podmioty. Dlatego zdaniem resortu wbrew stwierdzeniu posła, który złożył interpelację projektowana instytucja nie obarcza w nadmiernym stopniu przedsiębiorców będących nabywcami towarów.


Podatnik.info 

Podziel się tym artykułem:   
Grupa SIS
NewConnect.infoNewConnect.info Podatnik.infoPodatnik.info Korporaty.plKorporaty.pl