Odpowiedzialność solidarna podatników w VAT
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Odpowiedzialność solidarna podatników w VAT

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Dlaczego wprowadzenie solidarnej odpowiedzialności jest konieczne?

Ministerstwo Finansów podkreśla, że główną przyczyną wprowadzenia solidarnej odpowiedzialności są ustalenia organów kontroli skarbowej wskazujące na nagły wzrost liczby i wartości nadużyć podatkowych. Szczególnie często nieprawidłowości występują w odniesieniu do określonych kategorii towarów (przede wszystkim wyrobów metalowych, paliw i złota nieobrobionego), nazywanych „towarami wrażliwymi”.

Ponadto zdaniem resortu krajowy system podatku VAT stał się przedmiotem zorganizowanych ataków o charakterze przestępczym. Mechanizm oszustwa oparty jest najczęściej na schemacie znikającego podatnika (oszustwa karuzelowe), w których istotnym elementem jest wykorzystanie tzw. słupów (podmiotów z reguły nieposiadających majątku i z założenia nierozliczających podatku).

Podatnik musi dobierać uczciwych kontrahentów w interesach

Zdaniem resortu wątpliwości podatnika co do uczciwości kontrahenta powinna budzić przede wszystkim możliwość nabycia po szczególnie okazyjnej cenie towarów wrażliwych, np. gdy podmioty nowe na rynku oferują dużą ilość surowców niewiadomego pochodzenia bez posiadania odpowiedniej infrastruktury i zaplecza technicznego do ich magazynowania lub transportu. Oznacza to, że nabywca w pewnym sensie godzi się z sytuacją, w której zbywca nie dokonuje wpłaty podatku VAT z tytułu tej transakcji.

Dlatego wprowadzenie solidarnej odpowiedzialności ma doprowadzić do większej ostrożności wśród uczciwych nabywców w doborze kontrahentów, co z kolei powinno skutkować ograniczeniem procederu wyłudzania VAT w obrocie gospodarczym.

Jak podatnik może sprawdzić uczciwość kontrahenta?

Ministerstwo przypomina, że w projekcie mającym na celu wprowadzenie solidarnej odpowiedzialności określono szczególne okoliczności oraz warunki dostawy, na podstawie których podatnik powinien mieć uzasadnione wątpliwości co do tego, czy cała kwota podatku lub jej część przypadająca na obrót tymi towarami nie została lub nie zostanie przez dostawcę uregulowana. Przede wszystkim cena nabytych towarów wrażliwych nie może być niższa od ich wartości rynkowej, której definicja została określona w art. 2 pkt 27b ustawy o VAT.

Jednocześnie resort przypomina, że wprowadzone domniemanie, wskazujące na szczególne okoliczności i warunki dostawy, będzie mogło być przez nabywcę obalone. Przykładowo obalenie domniemania opartego na okoliczności, że cena podlegająca zapłacie przez nabywcę za dostarczone mu towary była niższa od wartości rynkowej, będzie mogło nastąpić szczególnie w sytuacji, w której niższa niż rynkowa cena jest wynikiem przyznania zwyczajowego rabatu handlowego.

Oznacza to, że ewentualne obciążenie podatnika nabywającego po cenie niższej od wartości rynkowej solidarną odpowiedzialnością podatkową będzie zawsze musiało uwzględniać fakt, czy nabycie po takiej cenie nie wynikało z okoliczności innych niż oszustwo podatkowe dostawcy. Resort jako przykład podaje przyznanie nabywcy zwyczajowego rabatu, np. z powodu długotrwałej współpracy, dokonania zakupów o dużej wartości lub też innych przesłanek natury handlowej.

Solidarna odpowiedzialność dotyczy hurtowników, a nie detalistów

W odpowiedzi na interpelację wskazano, że projektowane przepisy wyraźnie precyzują, iż zakres solidarnej odpowiedzialności dotyczy przede wszystkim podmiotów zajmujących się profesjonalnym obrotem towarami wrażliwymi. Świadczy o tym ustalona na 100 tys. zł wartość nabywanych od jednego podmiotu towarów warunkująca powstanie solidarnej odpowiedzialności.

Oznacza to, że solidarna odpowiedzialność nie dotyczyłaby podatników zakupujących surowce i „zużywających” je w prowadzonej działalności gospodarczej, z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczy to transakcji o dużej wartości. Tak więc proponowane zmiany przepisów nie są nakierowane na detalistów, ale na duże podmioty. Dlatego zdaniem resortu wbrew stwierdzeniu posła, który złożył interpelację projektowana instytucja nie obarcza w nadmiernym stopniu przedsiębiorców będących nabywcami towarów.

Loading Comments
Gorące tematy
Najwygodniejszy sposób złożenia PIT-u to?
Wyniki sondażu: sondaż 1007 głosów
78%

elektroniczny

790 głosów
18%

osobiście w urzędzie skarbowym

180 głosów
4%

za pośrednictwem poczty

37 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Uwaga: czynny żal 2022 – szykują się zmiany!