Gorące tematy
Czy przez 500+ kobiety świadomie rezygnują z pracy?
Wyniki sondażu: sondaż 176 głosów
50%

Tak

88 głosów
15%

Nie

27 głosów
1%

Nie mam zdania

1 głosów
34%

To wina pracodawców, bo za mało im płacili

60 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także

Formularze PIT

Odpowiedzialność solidarna nabywcy zatwierdzona przez sejm
http://sxc.hu/
Rada Podatkowa Lewiatan

Odpowiedzialność solidarna nabywcy zatwierdzona przez sejm

Uchwalone przepisy są reakcją na coraz częstsze oszustwa podatkowe i wyłudzenia podatku VAT w obrocie tzw. towarami wrażliwymi (stal, paliwa, złoto). 

Biorąc pod uwagę cel uchwalonych przepisów eksperci Rady Podatkowej popierają działania mające ograniczyć występowanie nieuczciwych zachowań w zakresie rozliczeń podatku VAT, obserwowanych w obrocie towarami wrażliwymi. Brak działań, mających powstrzymać narastanie zjawisk patologicznych spowodowało zaburzenie zasad funkcjonowania rynku. Przedsiębiorcy z branż objętych ograniczeniami wynikającymi z uchwalonej ustawy alarmowali, że szara strefa nie pozwala na prowadzenie uczciwego biznesu, a co za tym idzie utrzymywania rozwoju kraju i jakże cennych w okresie spowolnienia miejsc pracy w firmach będących stabilnymi pracodawcami, rzetelnie realizującymi swoje zobowiązania wobec Państwa i innych przedsiębiorców.

Ustawa wprowadza tzw. odwrotne obciążenie na obrót wyrobami stalowymi, odpadami zawierającymi metal, odpadami z papieru, tektury i innymi surowcami wtórnymi. Oznacza to, że to nabywcy tych towarów, a nie sprzedawcy zobowiązani będą do rozliczenia podatku VAT. Mechanizm ten “sprawdził się” w stosunku do nadużyć wcześniej występujących w obrocie złomem. Ponadto ustawa wprowadza nieznane dotąd rozwiązanie solidarnej odpowiedzialności nabywcy za zobowiązania podatkowe sprzedawcy wyrobów stalowych oraz paliw, jeżeli wartość nabytych od jednego podmiotu towarów przekroczy w danym miesiącu 50 000 zł, a podatnik wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że kwota podatku przypadająca na transakcję nie zostanie przez sprzedawcę zapłacona. Regulacja ta, jest co do zasady rozwiązaniem niekorzystnym dla podatników, gdyż nakłada kolejne ryzyko gospodarcze, trudne do zdiagnozowania. Niemniej wyłączone z jego obowiązywania zostały nabycia dokonanie na stacjach paliw, a podatnikom uczciwym umożliwiono uwolnienie się od odpowiedzialności poprzez złożenie np. kaucji gwarancyjnej. Ostatnim elementem ustawy mającej przeciwdziałać oszustwom podatkowym jest ograniczenie możliwości stosowania kwartalnego rozliczenia podatku VAT. Co do zasady przywilej ten utracą podmioty które, w jednym miesiącu dokonają dostawy towarów wrażliwych na kwotę przekraczającą 50 000 zł. Prawa do kwartalnego rozliczenia nie utracą natomiast te podmioty, u których sprzedaż towarów wrażliwych nie przekroczy 1% wartości całości ich sprzedaży, nawet gdy wyniesie ona ponad 50 000 zł. Utrzymanie możliwości rozliczeń kwartalnych dla podmiotów, u których sprzedaż towarów wrażliwych stanowi marginalną działalność, było oczekiwane przez przedsiębiorców. Wątpliwości budzi jednak wysokość tego limitu, w ocenie ekspertów Konfederacji przyjęcie limitu na poziomie np. 10% wartości sprzedaży, również wykluczyłoby ryzyko nadużyć, a objęło większą grupę podatników i dawałby większy „komfort” podmiotom dokonujących dostaw towarów wrażliwych w zakresie ciągłego monitorowania udziału sprzedaży tych towarów, być może w przyszłości limit ten uda się zwiększyć

Reasumując, eksperci i przedsiębiorcy uważają, że wprowadzone przepisy są konieczne ze względu na skalę nadużyć i wielkości strat jakie ponoszą budżet państwa oraz uczciwi przedsiębiorcy. Szara strefa ma negatywny wpływ na funkcjonowanie całej gospodarki, oraz w skrajnych przypadkach może prowadzić do wykluczenia z rynku uczciwie działających przedsiębiorców.

Loading Comments