Odliczenia od dochodu w PIT 2019 - kto może z nich korzystać? - Prosta strona podatków
Gorące tematy
Czy przywrócenie odliczenia 50% kosztów uzyskania przychodu?
Wyniki sondażu: sondaż 58 głosów
14%

Jest sprawiedliwe, bo twórcy uzyskują niskie zarobki?

8 głosów
62%

Jest niesprawiedliwe w stosunku do pozostałych podatników?

36 głosów
24%

Powinno zostać rozszerzone o kolejne grupy zawodowe?

14 głosów
Kalendarz podatnika
Odliczenia od dochodu w PIT 2019 - kto może z nich...
Beata Michoń
Pixabay.com
mf.gov.pl

Odliczenia od dochodu w PIT 2019 - kto może z nich korzystać?

Podziel się tym artykułem:   

Aby należna fiskusowi kwota jak najmniej obciążała kieszeń podatnika, powinien on zapoznać się z obowiązującymi w danym roku możliwościami odliczenia od dochodu pewnych poniesionych kosztów. Jakie odliczenia przysługują w mijającym roku podatkowym? Przy jakich typach deklaracji podatkowych można z nich skorzystać?

Odliczenia od dochodu za 2018 rok

Niezależnie od wybranej formy rozliczenia się z fiskusem (PIT-37, PIT-36, PIT-28 bądź PIT-36L), każdy podatnik odlicza od dochodu potrącone składki na ZUS. Wysokość odjętej kwoty jest wówczas równa zapłaconym lub pobranym w 2018 r. składkom. Łączna wartość uiszczonych składek musi pokrywać się z prowadzoną dokumentacją, taką jak ZUS RMUA (imienny raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej). Składki na ZUS odlicza się w treści deklaracji PIT.

 

Rozliczając dowolną z powyższych czterech deklaracji, podatnik może odliczyć zapłacone bądź pobrane składki na poczet IKZE – indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego. Maksymalne odliczenie będzie wynosić wartość podstawy opodatkowania, lecz nie może przekroczyć 5 331, 60 zł. Podatnik powinien posiadać dokumenty potwierdzające kwotę składek, a sumę odliczenia od dochodu wykazać w załączniku PIT/O.

  

Podatnicy PIT-37, PIT-36 i PIT-28 mogą się ubiegać o zwrot nienależnych świadczeń, jeśli posiadają odpowiedni dowód, a świadczenia nie były potrącone, a zostały wcześniej opodatkowane.  Górną granicę odliczenia od dochodu stanowi wówczas kwota zwrotu łącznie z podatkiem, która musi zostać wykazana na załączniku PIT/O.

  

Odliczenia od dochodu ulg i darowizn

W przypadku niekorzystania w przeszłości z ulgi na internet (lub w rozliczeniu za 2017 r. została ona rozliczona po raz pierwszy), podatnik może odliczyć od dochodu do 760 zł wydatków poniesionych na opłacenie łącza internetowego. Należy jednak pamiętać, iż ulgę tą można rozliczyć jedynie dwukrotnie w następujących po sobie latach.

  

Podatnicy z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą odliczyć od dochodu wydatki związane z rehabilitacją i ułatwieniem codziennego funkcjonowania. Dochód można również pomniejszyć o koszty leków związanych z niepełnosprawnością – podatnikowi przysługuje wówczas ulga w wysokości miesięcznych kosztów lekarstw minus 100 zł.

  

Dochód podatnika może zostać pomniejszony o 6% w przypadku darowizn kościelnych, na organizacje społeczne bądź krwiodawstwa. W celu redukcji dochodu, osoba zainteresowana musi dysponować dokumentacją darowizn, a przekazane kwoty należy umieścić w załączniku PIT/O.

  

Odliczenia od dochodu mogą w wydatny sposób przyczynić się do obniżenia sumy zobowiązań względem fiskusa. Dzięki przedstawionym powyżej w pełni legalnym możliwościom zmniejszenia wysokości osiągniętego dochodu, w kieszeni podatnika może zostać więcej pieniędzy. Wypełnienie deklaracji PIT w oparciu o pomniejszony dochód może zostać przeprowadzone w programie PIT. Aplikacja umożliwia błyskawiczne i bezpieczne złożenie zeznania online, a zaoszczędzony czas i pieniądze mogą zostać wydane na bardziej pożyteczne cele.

  

Jak rozliczyć PIT-37 za 2018?  To nic prostszego! Sprawdź nasz krótki film instruktażowy o wypełnianiu deklaracji PIT-37 w roku podatkowym 2019: 

 

Rozlicz PIT za 2018 Programem PIT Pro 2018/2019 już dziś

 

Autor artykułu: Beata Michoń

Podziel się tym artykułem: