Gorące tematy
Najlepsza faktura to:
Wyniki sondażu: sondaż 145 głosów
35%

tradycyjna

51 głosów
49%

elektroniczna bez podpisu

71 głosów
16%

elektroniczna z podpisem

23 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także

Formularze PIT

Odliczenia dla twórców - PIT 2018/2019. Kto musi...
pixabay.com
Ministerstwo Finansów

Odliczenia dla twórców - PIT 2018/2019. Kto musi przygotować się na zmiany?

2018 rok przyniósł niemałe zmiany dla twórców. Metamorfozie uległy odliczenia od podatku z tytułu posiadania praw autorskich. W tym roku bowiem weszła w życie nowelizacja ustawy o PIT, a w niej szczegółowa lista zawodów, które od teraz będą uprawnione do 50% kosztów autorskich. Sprawdź, czy zmiany dotkną również Ciebie.

 

Lista zawodów z 50% kosztami przychodu w PIT 2018/2019

Z wykonywaniem działalności o charakterze twórczym wiąże się prawo do uwzględnienia podwyższonych kosztów uzyskania przychodów. Po zmianach obowiązujących od 1 stycznia 2018 roku część działalności, do tej pory traktowana jako praca twórcza, nie została dopuszczona do stosowania preferencyjnych kosztów. Wyższe, 50-procentowe odliczenia od podatku dla twórców, obowiązują obecnie osoby, których przychody pochodzą z działalności:

  1. twórczej, w zakresie architektury (w tym architektury wnętrz i krajobrazu), urbanistyki, sztuk plastycznych, literatury pięknej, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, choreografii, sztuki ludowej, lutnictwa artystycznego i dziennikarstwa,
  2. badawczo-rozwojowej lub naukowo-dydaktycznej,
  3. artystycznej, w dziedzinach sztuki estradowej i aktorskiej, reżyserii, sztuki tanecznej i cyrkowej, z zakresu wokalistyki, dyrygentury, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii,
  4. produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów dźwięku i obrazu, montażystów i kaskaderów,
  5. publicystycznej.
  

Niższe możliwości odliczenia od podatku 2019 dla wielu

Zmiana nie jest korzystna dla dużej grupy twórców. Podatnicy, których profesje nie znalazły się na powyższej liście, będą mogli stosować jedynie standardowe odliczenia od podatku o wartości 20% w przypadku pracy w oparciu o umowę zlecenie lub o dzieło. Podatnicy zatrudnieni na umowę o pracę odliczą ryczałtowe 111,25zł.

Ponadto, nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych może być interpretowana na wiele sposobów. Tym samym organy podatkowe będą miały możliwość szerszego kwestionowania stosowania preferencyjnych kosztów.

Do tej pory twórcy z zakresu m.in. grafiki komputerowej, copywritingu, tłumaczeń czy coachingu, tak jak przedstawiciele wielu innych wolnych zawodów, mogli korzystać z podwyższonych kosztów. Obecnie w praktyce niemal każdy z przypadków prowadzonej działalności należałoby rozstrzygać w oparciu o indywidualne interpretacje. W przeciwnym wypadku jednoznaczne stwierdzenie, czy działalność twórcy wchodzi w zakres określony w ustawie może być kłopotliwa.

 

Rozlicz PIT za 2018 w kilka minut! 

 

Autor artykułu: Beata Michoń 

Loading Comments