Odblokowanie płatności dla Polski na rzecz projektów...
http://sxc.hu/
Ministerstwo FInansów

Odblokowanie płatności dla Polski na rzecz projektów drogowych

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, pełniący funkcję Instytucji Audytowej, przy pomocy Departamentu Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej w Ministerstwie Finansów, na prośbę Komisji Europejskiej (KE), dokonał oceny działań podjętych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w zakresie wymaganym przez Komisję Europejską. Pozytywna ocena działań MRR została przekazana przez Instytucję Audytową do Komisji Europejskiej 15 marca 2013 r.

W oparciu o informacje przekazane przez Polskę służby Komisji Europejskiej uznały, że polskie władze dostarczyły Komisji wystarczającą dokumentację i podjęły niezbędne kroki, aby Komisja mogła uruchomić płatności. KE z zadowoleniem przyjęła konstruktywne podejście polskich władz w ostatnich tygodniach w tej sprawie. Pozwoliło to na rozstrzygnięcie sprawy w ciągu 3 miesięcy, co jest wyjątkowo krótkim terminem.

Jakość pracy polskiej Instytucji Audytowej została już w 2012 r. pozytywnie oceniona przez Komisję Europejską. Wyraziła ona opinię, że w odniesieniu do 16 wdrażanych w Polsce programów operacyjnych, KE może polegać na wynikach pracy polskich służb audytowych i ograniczyć własne audyty do wyjątkowych sytuacji. Ocenę taką jednocześnie z Polską otrzymało 9 państw członkowskich dla 49 wdrażanych programów operacyjnych. Polska na tle innych krajów członkowskich wypada zatem bardzo korzystnie.

Wcześniej, w 2011 r., również Europejski Trybunał Obrachunkowy uznał polską Instytucję Audytową za jedną z najlepszych w Europie. Spośród badanych uzyskała ona najlepsze wyniki cząstkowe, a ogólna ocena wskazuje na jej skuteczne funkcjonowanie.

Loading Comments
Gorące tematy
Czy przez 500+ kobiety świadomie rezygnują z pracy?
Wyniki sondażu: sondaż 176 głosów
50%

Tak

88 głosów
15%

Nie

27 głosów
1%

Nie mam zdania

1 głosów
34%

To wina pracodawców, bo za mało im płacili

60 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
UE znosi wreszcie procedurę nadmiernego deficytu wobec Polski