Gorące tematy
Czy wyższa kwota wolna od podatku za 2017 r. w kwocie 6600 zł?
sondaż 57 głosów
14%

Nadal jest zbyt niska

8 głosów
79%

Powinna jeszcze bardziej wzrosnąć

45 głosów
7%

Większość podatników nie odczuje jej w swoich portfelach?

4 głosów

GŁOSUJ

Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także
Od 2011 roku zryczałtowany podatek od umowy zlecenia
Redakcja
http://sxc.hu/

Od 2011 roku zryczałtowany podatek od umowy zlecenia

Podziel się tym artykułem:   

W przypadku podpisania umowy zlecenia z osobą spoza firmy należy opodatkować przychód, jeśli nie przekracza on określonej kwoty.

W 2011 roku zmieniły się zasady odprowadzania podatku od umów zleceń. Jeszcze w tamtym roku kwota 200 zł stanowiła miesięczny limit, który stanowił granicę możliwości odprowadzenia zryczałtowanego podatku od kwoty zawartej w umowie (o dzieło, bądź umowy-zlecenia).

W związku z przyjętą nowelizacją ustawy o PIT (Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) w chwili obecnej, czyli od początku tego roku, kwota 200 zł nie jest już limitem miesięcznym, tylko dotyczącym pojedynczej umowy.

Możemy, korzystając z 18% stawki podatku dochodowego objętej zasadami ryczałtu opodatkować przychód pochodzący z umowy zlecenia (zawartej z osobą nie będącą pracownikiem firmy), jeżeli kwota zawarta w umowie nie przekracza wysokości 200 zł. Takie zasady obowiązują każdą umowę, niezależnie od ich łącznej ilości, spełniającą powyższe kryteria.

W przypadku nie spełniania tych wymogów pracodawca pobiera zwykłą zaliczkę na podatek dochodowy (z uwzględnieniem 20% kosztów uzyskania przychodu), jak też odliczone składki na ubezpieczenia społeczne (w przypadku, gdy umowa jest podpisywana z ubezpieczeniem). Najczęściej zaliczka pobierana jest zgodnie z najniższą, 18% stawką. Procedury te wyglądają podobnie jak w przypadku rozliczenia się z osobą, która jest już pracownikiem danego pracodawcy, w takiej sytuacji dochodzi jeszcze konieczność opłacenia ubezpieczenia zdrowotnego.

Podziel się tym artykułem:   
Grupa SIS
NewConnect.infoNewConnect.info Podatnik.infoPodatnik.info Korporaty.plKorporaty.pl