Gorące tematy
W jaki sposób rozliczysz się w 2018 r. z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 432 głosów
86%

przez internet przy użyciu programu do rozliczenia PIT-ów

371 głosów
9%

samodzielnie wypełnię papierowy formularz PIT

41 głosów
2%

skorzystam z usług księgowego lub doradcy podatkowego

9 głosów
3%

zrobię to w inny sposób

11 głosów
Kalendarz podatnika
Od 1 lipca 2011 r. ograniczamy biurokrację
Redakcja
http://sxc.hu/

Od 1 lipca 2011 r. ograniczamy biurokrację

Podziel się tym artykułem:   

Minister Gospodarki przyjął 21 kwietnia I pakiet ustaw deregulacyjnych, które mają za zadanie zniwelować obowiązek legitymowania się w urzędach zaświadczeniami, wpisami i zezwoleniami na korzyść możliwości złożenia oświadczenia.

Ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców wniesie wiele istotnych zmian, które powinny być zauważalne w urzędach na każdym kroku. Wymóg składania zaświadczeń zostanie zastąpiony możliwością dostarczenia stosownego oświadczenia, gdyż jak powiedział wicepremier i minister gospodarki Waldemar Pawlak „państwo powinno ufać obywatelom”. Zostanie także zmniejszona liczba wymaganych zezwoleń i rejestrów dotyczących działalności firm.

Według nowych wytycznych przedsiębiorcy nie będą już musieli przedstawiać zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub do rejestru w Krajowym Systemie Sądowym, a także nadaniu numerów NIP i REGON. Wystarczy tylko, że podamy nasz numer wpisu do rejestru. Będziemy mogli również składać kopie dokumentów poświadczających wykształcenie lub aktów stanu cywilnego zamiast ich oryginalnych wersji.

Zniesiony również zostanie obowiązek przedstawiania zaświadczeń o niekaralności, o dochodach, niezaleganiu z płatnościami wobec urzędu skarbowego oraz składkami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ustawa przewiduje, że w takich przypadkach wystarczy nam oświadczenie, w którym zawarty będzie zapis, iż składający je świadomy jest odpowiedzialności karnej w przypadku podania fałszywych informacji lub też poświadczenia nieprawdy.

Jak tłumaczy wicepremier Pawlak: „Obywatele powinni być zwolnieni z ciężaru udowadniania stanu faktycznego i prawnego. Organy administracji publicznej mogą samodzielnie wymieniać się potrzebnymi informacjami lub pozyskać je drogą elektroniczną”.

Podziel się tym artykułem: