Gorące tematy
Czy przez 500+ kobiety świadomie rezygnują z pracy?
Wyniki sondażu: sondaż 176 głosów
50%

Tak

88 głosów
15%

Nie

27 głosów
1%

Nie mam zdania

1 głosów
34%

To wina pracodawców, bo za mało im płacili

60 głosów
Kalendarz podatnika
Od 1 lipca 2011 r. ograniczamy biurokrację
Redakcja
http://sxc.hu/

Od 1 lipca 2011 r. ograniczamy biurokrację

Podziel się tym artykułem:   

Minister Gospodarki przyjął 21 kwietnia I pakiet ustaw deregulacyjnych, które mają za zadanie zniwelować obowiązek legitymowania się w urzędach zaświadczeniami, wpisami i zezwoleniami na korzyść możliwości złożenia oświadczenia.

Ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców wniesie wiele istotnych zmian, które powinny być zauważalne w urzędach na każdym kroku. Wymóg składania zaświadczeń zostanie zastąpiony możliwością dostarczenia stosownego oświadczenia, gdyż jak powiedział wicepremier i minister gospodarki Waldemar Pawlak „państwo powinno ufać obywatelom”. Zostanie także zmniejszona liczba wymaganych zezwoleń i rejestrów dotyczących działalności firm.

Według nowych wytycznych przedsiębiorcy nie będą już musieli przedstawiać zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub do rejestru w Krajowym Systemie Sądowym, a także nadaniu numerów NIP i REGON. Wystarczy tylko, że podamy nasz numer wpisu do rejestru. Będziemy mogli również składać kopie dokumentów poświadczających wykształcenie lub aktów stanu cywilnego zamiast ich oryginalnych wersji.

Zniesiony również zostanie obowiązek przedstawiania zaświadczeń o niekaralności, o dochodach, niezaleganiu z płatnościami wobec urzędu skarbowego oraz składkami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ustawa przewiduje, że w takich przypadkach wystarczy nam oświadczenie, w którym zawarty będzie zapis, iż składający je świadomy jest odpowiedzialności karnej w przypadku podania fałszywych informacji lub też poświadczenia nieprawdy.

Jak tłumaczy wicepremier Pawlak: „Obywatele powinni być zwolnieni z ciężaru udowadniania stanu faktycznego i prawnego. Organy administracji publicznej mogą samodzielnie wymieniać się potrzebnymi informacjami lub pozyskać je drogą elektroniczną”.

Podziel się tym artykułem: