Gorące tematy
Czy jednolity podatek słusznie trafił do kosza?
Wyniki sondażu: sondaż 86 głosów
60%

TAK

52 głosów
31%

NIE

27 głosów
6%

Nie mam zdania

5 głosów
2%

Jego wprowadzenie nic by nie zmieniło w podatkach

2 głosów
Kalendarz podatnika
Od 1 kwietnia zmiany w VAT
Redakcja
http://sxc.hu/

Od 1 kwietnia zmiany w VAT

Podziel się tym artykułem:   

Wraz z początkiem tego miesiąca obowiązywać zaczęła ustawa uchwalona 18 marca o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach. Ustalenia te zostały opublikowane 28 marca i zaczęły obowiązywać, co do zasady,  z dniem 1 kwietnia.

Najważniejsze zmiany zawarte w zmieniającej ustawie oraz w aktach wykonawczych do ustawy o VAT dotyczą:

 

 1. zmian definicji:
  - terytorium kraju, państwa członkowskiego oraz państwa trzeciego
  - doprecyzowania definicji odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług
 2. świadczenia i „refakturowania” usług na rzecz osoby trzeciej
 3. warunków, jakie musi spełniać przedstawiciel handlowy
 4. obrotu złomem i uprawnień do emisji do powietrza gazów cieplarnianych
 5. czynności wykonywanych przez podatnika nieposiadającego siedziby, miejsca zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju
 6. odsetek w przypadku importu towarów oraz rozliczeń w deklaracji z tego tytułu
 7. terminu określenia elementów kalkulacyjnych dotyczącego przepisów celnych
 8. doprecyzowania rodzajów zwolnień (dot. usług medycznych, konserwatorskich, restauratorskich, instytucji gospodarki budżetowej, ryczałtowych usług rolniczych)
 9. wyszczególnienia niektórych podmiotów uprawnionych do korzystania z 0% stawki VAT (transport i usługi lotnicze, usługi portowe)
 10. odliczeń podatku naliczonego
 11. zwrotu podatku podmiotom zagranicznym
 12. odliczeń częściowych i korekt do nich
 13. braku obowiązku składania deklaracji podatkowych w przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej (przez podatników VAT UE)
 14. terminu płatności z tytułu importu usług i z tytułu dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca
 15. kas fiskalnych
 16. zwrotu podatku podróżnym
 17. stawki na ubranka dla niemowląt i obuwie dla dzieci
 18. zmian w zakresie obniżonych stawek podatku (5% i 8%)

 

Nowe regulacje obowiązują w wymienionym terminie z wyjątkiem:
     - przepisów o kasach rejestrujących, które zaczną obowiązywać od 1 września 2011 r.
     - podstawowej stawki podatku na ubranka dla niemowląt i obuwie dla dzieci, gdyż termin przewidziany na rozpoczęcie jej stosowania to 1 stycznia 2012 r.

 

Treść ustawy została opublikowana w Dzienniku Ustaw Nr 64 pod poz. 332.

Podziel się tym artykułem: