Od kiedy rolnicy będą płacić podatek dochodowy?
http://sxc.hu/

Od kiedy rolnicy będą płacić podatek dochodowy?

Rząd zapowiedział objęcie rolników podatkiem dochodowym od 2014 roku, a do tego czasu obciążenie ich składką zdrowotną w wysokości uzależnionej od wielkości gospodarstwa. - Warto poprzeć to rozwiązanie, mimo że w okresie przejściowym rolnicy będą płacić podatek dochodowy i składkę zdrowotną znacznie niższe niż osoby pracujące poza rolnictwem - ocenia Jeremi Mordasewicz, doradca zarządu PKPP Lewiatan.

Składka odprowadzana do Narodowego Funduszu Zdrowia jest częścią podatku dochodowego i dopiero objęcie nim rolników (w przypadku małych gospodarstw na zasadach uproszczonych) pozwoli racjonalnie rozwiązać problem finansowania opieki zdrowotnej przez rolników. Wszystkie osoby prowadzące działalność gospodarczą powinny płacić podatek dochodowy i składkę zdrowotną na takich samych zasadach.

Wszyscy pracujący dofinansowują rolników

Obecnie osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą płacą podatek dochodowy i związaną z nim składkę zdrowotną oraz podatek od nieruchomości, natomiast rolnicy uiszczają jedynie podatek rolny. Jego wysokość jest tak ustanowiona, że opodatkowanie dochodu rolników jest znacznie mniejsze niż opodatkowanie dochodu z działalności pozarolniczej. Różnica ta jeszcze się zwiększa, kiedy uwzględniamy składki emerytalne i rentowe, znacznie niższe w przypadku rolników. Oznacza to ukryte dofinansowanie rolników przez wszystkich pracujących poza rolnictwem.

W ten sposób pracownicy i rzemieślnicy dofinansowują często zamożniejszych od nich rolników. Takie rozwiązanie zakłóca efektywną alokację kapitału i hamuje modernizację oraz wzrost gospodarki. Transfer dochodów do rolnictwa powoduje bowiem zmniejszenie inwestycji w innych bardziej rentownych i innowacyjnych branżach.

Rolnicy powinni się przekwalifikować

Produktywność w rolnictwie, szczególnie tak rozproszonym jak w naszym kraju, jest znacznie niższa niż w innych branżach. Dlatego powinniśmy przyspieszyć proces przechodzenia osób zatrudnionych w rolnictwie do innych, wyżej produktywnych sektorów. Dotowanie rolnictwa temu nie służy. Nie sprzyja też migracji z terenów rolniczych do dużych aglomeracji miejskich, w których już obecnie zaczyna brakować rąk do pracy. W efekcie zbyt wolno przebiega proces konsolidacji gospodarstw rolnych, który jest niezbędny, aby zwiększyć wydajność pracy i dochody rolników, tak aby w konsekwencji podnieść standard życia na wsi.

Rolnicy powinni płacić składki w takiej samej wysokości jak pozostali pracujący obywatele

- Dlatego zdecydowanie popieramy zapowiedziane przez rząd objęcie rolników podatkiem dochodowym i liczymy na to, że składka zdrowotna, ale również emerytalna i rentowa, zostaną powiązane z dochodem rolnika na takiej samej zasadzie, jak w przypadku osób pracujących poza rolnictwem - dodaje Jeremi Mordasewicz.

 

Źródło: PKPP Lewiatan

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób najczęściej wykonujecie Państwo przelewy?
sondaż 5 głosów
40%

przez telefon

2 głosów
40%

z komputera

2 głosów
20%

w oddziale w banku

1 głosów
0%

na poczcie lub w punktach opłat

0 głosów

GŁOSUJ

Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także