Gorące tematy
Czy podatnicy dojeżdżający do pracy służbowym autem powinni płacić podatek?
Wyniki sondażu: sondaż 414 głosów
63%

Tak

260 głosów
35%

Nie

144 głosów
2%

Nie mam zdania

10 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Od grudnia nowe zasady wydawania świadectw pracy
http://sxc.hu/

Od grudnia nowe zasady wydawania świadectw pracy

Od 7 grudnia br. obowiązują nowe zasady dotyczące wydawania świadectw pracy, które zdaniem Pracodawców RP eliminują lukę prawną powstałą po nowelizacji kodeksu pracy ze stycznia 2011 r., a także w sposób jednoznaczny określają zasady wydawania świadectwa pracy w przypadku zatrudnienia terminowego.

Kiedy pracodawca ma obowiązek wydać świadectwo pracy?

Z nowelizacji kodeksu pracy ze stycznia 2011 r. wynikało, że jeśli pracownik pozostaje w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy na podstawie umowy o pracę na okres próbny, na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, pracodawca musi wydać mu świadectwo pracy obejmujące zakończone okresy zatrudnienia na podstawie tych umów zawartych w ciągu 24 miesięcy. - Niestety zapis ten okazał się problematyczny, ponieważ nie określał jednoznacznie, kiedy należy wydać świadectwo pracy w przypadku, gdy zatrudnienie na czas określony zakończy się przed upływem 24-miesięcznego terminu. Niejasne było, czy w takich przypadkach świadectwo należy wydać bezpośrednio po zakończeniu zatrudnienia, czy też dopiero po upływie 24 miesięcy od zawarcia pierwszej umowy terminowej - mówi ekspert Pracodawców RP Wioletta Żukowska.

Precyzyjne określenie reguł wydawania świadectw pracy przez pracodawcę

Nowe zasady regulujące tę kwestię zostały określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej, które weszło w życie 7 grudnia br. - zmienia ono rozporządzenie w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i dostosowuje przepisy do nowych rozwiązań kodeksowych odnoszących się do pracowników zatrudnianych przez tego samego pracodawcę na podstawie umów terminowych. - Według nowych przepisów świadectwa pracy mają być przekazywane pracownikom po upływie 24 miesięcy od momentu zawarcia pierwszej umowy terminowej – w razie kontynuacji takiego zatrudnienia lub w dniu rozwiązania stosunku pracygdy mimo upływu 24-miesięcznego okresu trwa jeszcze umowa terminowa, a także w ciągu siedmiu dni od złożenia pisemnego wniosku przez pracownika - mówi ekspert Pracodawców RP.

Zasady wydawania zbiorczego świadectwa pracy

Rozporządzenie wskazuje także zasady wydawania zbiorczego świadectwa pracy za łączny okres pracy na podstawie kolejnych umów na czas określony, jeśli wcześniej tj. przed upływem 24 - miesięcznego terminu od podpisania pierwszej umowy pracodawca wydał już na żądanie pracownika świadectwo za okres pracy na podstawie jednej z umów. - W takim przypadku w zbiorczym świadectwie pracy nie wykazuje się ponownie okresu zatrudnienia potwierdzonego wcześniej świadectwem. Oznacza to, że w świadectwie pracy pracodawca wskazuje wszystkie okresy zatrudnienia terminowego przypadające w ciągu 24 miesięcy tylko wtedy, gdy po kolejnych zakończonych umowach nie wydawał pracownikowi świadectwa pracy - tłumaczy Żukowska.

 

Źródło: Pracodawcy RP

Loading Comments
Zainteresuje cię także