Od części diet w związku z podróżą służbową...
http://sxc.hu/
Tax Care

Od części diet w związku z podróżą służbową pracownik musi zapłacić podatek

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Pracownikowi wyjeżdżającemu w podróż służbową pracodawca zobowiązany jest zapewnić diety na wyżywienie podczas wyjazdu. Diety stanowią dla pracownika przysporzenie majątkowe wynikające ze stosunku pracy, co oznacza, że stanowią przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu. Przepisy podatkowe przewidują jednak w pewnych okolicznościach zwolnienie diet od opodatkowania.

Kiedy dietę trzeba opodatkować

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika oraz osoby niebędącej pracownikiem, ale wyłącznie do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza jego granicami.

Chodzi tu obowiązek opodatkowania tej części diety, która przekracza wartość limitu określonego na podstawie rozporządzenia dotyczącego podróży służbowych.

Warto podkreślić, że pracodawcy spoza sfery budżetowej nie będą musieli przestrzegać wartości narzucanych przez rozporządzenie, ale tylko pod warunkiem, że sami określą warunki wypłacania należności z tytułu podróży służbowej w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy czy też w umowie o pracę (jeżeli pracodawca nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu wynagradzania). W praktyce jednak robi to niewielu pracodawców - reszta zdaje się na graniczną wartość diety, jaką wskazuje rozporządzenie. Ile wynosi ta kwota?

Aktualna wysokość należności

Obecnie kwota diety wynosi 23 zł za każdą dobę podróży. Natomiast połowa tej kwoty obowiązuje w przypadku, gdy podróż odbywa się na terenie Polski i  trwa od 8 do 12 godzin. W przypadku podróży trwających poniżej 8 godzin, dieta nie przysługuje w ogóle.  A zatem, od każdej nadwyżki ponad limity 23 zł bądź 11,50 zł pracodawca będzie musiał odprowadzić podatek.

Wyższe diety już od marca

Warto mieć na uwadze, że z dniem 1 marca obowiązywać będzie znowelizowane rozporządzenie dotyczące należności z tytułu podróży służbowych. Sporą zmianą jest zmiana wysokości diety - wzrośnie do 30 złotych za każdą dobę podróży i odpowiednio do 15 zł w przypadku podróży krajowych trwających od 8 do 12 godzin.


Katarzyna Miazek, Tax Care
Adam Bujalski, księgowy Tax Care
Taxcare.pl

 

Loading Comments
Gorące tematy
Kto powinien mieć obowiązek używania kas fiskalnych?
Wyniki sondażu: sondaż 211 głosów
59%

Wszyscy przedsiębiorcy bez wyjątku

125 głosów
27%

Przedsiębiorcy osiągający duże obroty

56 głosów
14%

Niektóre grupy zawodowe

30 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Diety pracowników są kosztem przedsiębiorcy