Od 1 stycznia pierwszy rok pracy na warunkach 100 proc....
http://sxc.hu/
Tax Care

Od 1 stycznia pierwszy rok pracy na warunkach 100 proc. płacy minimalnej

Pierwsza podjęta na etacie praca rządzi się szczególnymi prawami. Przykładowo świeżo upieczonemu pracownikowi, który podpisuje swoją pierwszą w życiu umowę o pracę przysługuje nie pełny, a wyliczony w proporcji urlop wypoczynkowy.
 

Kolejną specyficzną zasadą pierwszej pracy jest obowiązująca nowych pracowników, niższa od krajowej, płaca minimalna. Obecnie wysokość wynagrodzenia pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy nie może być niższa niż 80 proc. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (art. 6 ust. 2 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu). Do okresu jego pierwszej pracy wlicza się wszystkie okresy, za które opłacana była składka ZUS-owska lub zaopatrzenie emerytalne (z tym, że nie liczą się tu umowy o pracę zawarte w celu przygotowania zawodowego), zgodnie z art. 6 ust. 3 ww. ustawy.
 

W bieżącym roku płaca minimalna wynosi 1850 zł, a co za tym idzie, pracownik w swoim pierwszym roku pracy nie może zarabiać mniej niż 1480 zł (1850 zł * 0,8).
 

Od nowego roku bez limitu
 

Wraz z 1 stycznia 2017 r. powyższy zapis o 80-proc. dolnym limicie zniknie. Pracownika w pierwszym roku pracy będzie obowiązywała 100-proc. stawka wynagrodzenia minimalnego. Zniknie też ust. 3 przywołanego wyżej artykułu.
 

Taka modyfikacja wpłynie również na obliczanie za nowego pracownika składki na Fundusz Pracy. Nalicza się ją bowiem dopiero wtedy, gdy podstawa wymiaru składek emerytalno-rentowych ubezpieczonego wynosi w przeliczeniu na okres miesiąca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę. Od nowego roku zatem składkę na FP za pracownika w pierwszym roku pracy obliczać będziemy od 100 proc. wartości minimalnej płacy.
 

Jaka płaca minimalna w 2017 r.?
 

Co roku Rada Ministrów do 15 czerwca podaje propozycje minimalnego wynagrodzenia za pracę na rok następny. Kolejno zaczyna biec termin 30 dni, w którym wysokość minimalnej płacy ustala Rada Dialogu Społecznego. Jeśli Rada nie poda liczby w terminie, rząd przyjmie wartość nie niższą niż wcześniej przez siebie zaproponowaną. Jego docelową wysokość musi ogłosić w drodze rozporządzenia na jesieni, tj. do 15 września. W tym roku propozycje wartości minimalnej pensji w 2017 r. to pierwotna 1920 zł zaproponowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, podbita do 2000 zł przez rząd. Zgodnie z ustawą z kolei kwota ta powinna wynosić 1862 zł.


Katarzyna Miazek, Tax Care

 

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób rozliczasz się z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 276 głosów
72%

używam programu do PITów

198 głosów
22%

samodzielnie

62 głosów
2%

z pomocą rodziny lub znajomych

6 głosów
4%

zlecam to księgowemu lub doradcy podatkowemu

10 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także