Gorące tematy
Czy elastyczny czas pracy pomoże w skutecznej walce z bezrobociem?
Wyniki sondażu: sondaż 81 głosów
20%

Tak

16 głosów
74%

Nie

60 głosów
6%

Pozostanie bez wpływu na wskaźnik bezrobocia

5 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także

Formularze PIT

Od 1 stycznia 2014 r. sprzedaż używanych samochodów...
http://sxc.hu/
ISP Modzelewski i Wspólnicy

Od 1 stycznia 2014 r. sprzedaż używanych samochodów osobowych będzie w większości opodatkowana VAT

Od przyszłego roku praktycznie wszystkie towary używane będące ruchomościami utracą zwolnienie przedmiotowe określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Przypomnę, że zostanie ono zawężone wyłącznie do przypadku gdy:

  • podatnik dokonujący dostawy nie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego w rozumieniu tej ustawy (czyli od dnia 1 maja 2004 r.),
  • używał zbywany towar, przy czym znika minimalny okres używania wynoszący dotychczas pół roku,
  • towar był używany przez podatnika wyłącznie do czynności zwolnionych od podatku.

  

Ten ostatni warunek oznacza, że nawet jednorazowe użycie tego towaru do czynności opodatkowanych oraz niepodlegających opodatkowaniu ze względu na miejsce świadczenia powodować będą bezpowrotną utratę zwolnienia przedmiotowego w przypadku ich dostawy.

Prawdopodobnie uchylony zostanie przepis rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania ustawy o podatku od towarów i usług, który zwalnia dostawę tych używanych samochodów, które przy nabyciu dawały nieznaczne prawo do odliczenia podatku naliczonego (do 5000 zł albo 6000 zł). Sens tych ostatnich zwolnień istnieje pod warunkiem, że generalnie zwalnia się wszystkie używane towary nabyte bez prawa do odliczenia, z którym – jak już wspomniano - żegnamy się od początku przyszłego roku.

Co w związku z tym może zrobić blisko milion podatników tego podatku, który używają w większości  pojazdy nabyte bez prawa do odliczenia lub z ograniczonym odliczeniem? Do końca roku mogą przekazać je na potrzeby osobiste zgodnie  z art. 7 ust. 2 tej ustawy, traktując te czynności jako dostawę zwolnioną od podatku. Następnie mogą sprzedać te pojazdy bez podatku, gdyż będzie to czynność podmiotu nie będącego podatnikiem (sprzedaż majątku konsumpcyjnego). Innej drogi nie ma.


Witold Modzelewski
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Aktualizacja:

Prof. dr hab. Witold Modzelewski w związku z dużymi wątpliwościami naszych czytelników dotyczącymi opodatkowania VAT towarów używanych, przygotował w tym celu specjalny komentarz:

Opodatkowanie VAT-em towarów używanych - to już przesądzone

Loading Comments