Gorące tematy
W jaki sposób rozliczasz się z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 276 głosów
72%

używam programu do PITów

198 głosów
22%

samodzielnie

62 głosów
2%

z pomocą rodziny lub znajomych

6 głosów
4%

zlecam to księgowemu lub doradcy podatkowemu

10 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Obowiązki firmy w nowym roku - sprawdź o czym musisz...
sxc.hu
inf. prasowa

Obowiązki firmy w nowym roku - sprawdź o czym musisz pamiętać!

Wśród licznych obowiązków należy też pamiętać o wchodzących w życie od stycznia 2013r. nowych przepisach prawnych. Aby nie popełnić żadnego błędu konieczne jest dokładne zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami oraz nowelizacjami ustaw.

Do trzech razy sztuka, czyli o podatkowych obowiązkach

Początek roku to przede wszystkim konieczność przekazania do Urzędu Marszałkowskiego i do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska sprawozdania środowiskowego i uiszczenia opłaty środowiskowej. Termin złożenia odpowiednich dokumentów upływa 31 stycznia i dotyczy tylko przedsiębiorców, których działalność wywiera wpływ na środowisko. Na składających takie sprawozdanie już niedługo czeka ułatwienie, bowiem ostatni raz będą rozliczać opłatę środowiskową na starych zasadach - wyjaśnia Paweł Wiśniewski, ekspert z firmy doradczej HLB Sarnowski & Wiśniewski. Dzięki tzw. trzeciej ustawie deregulacyjnej, sposób rozliczenia wspomnianej opłaty od przyszłego roku ulegnie uproszczeniu  - dodaje P. Wiśniewski.

W styczniu przedsiębiorcy powinni również pamiętać o konieczności złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości. Zobowiązane są do tego osoby prawne i jednostki organizacyjne (w tym także spółki nieposiadające osobowości prawnej). Stosowne dokumenty należy dostarczyć do 31 stycznia, a rata podatku za wspomniany miesiąc powinna być także wpłacona do 31 stycznia.

Dodatkowe obowiązki nie ominą również kierowców. Właściciele niektórych pojazdów, m.in. samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, muszą pamiętać o złożeniu do 15 lutego deklaracji na podatek od środków transportowych. Ważne! Podatek ten wpłaca się w dwóch ratach - do 15 lutego i 15 września każdego roku.

Warto dodać, że początek roku daje również możliwość zmiany sposobu rozliczania się z fiskusem. W przypadku wyboru rozliczania się z podatku dochodowego w okresach kwartalnych, podatnik na podjęcie decyzji ma czas do 20 lutego, natomiast na zmianę formy opodatkowania do 20 stycznia. W tych terminach przedsiębiorca powinien też dokonać stosownych zgłoszeń w urzędzie skarbowym.

Zmiana zasad rozliczania VAT

Rok 2013 przyniósł również zmiany w zasadach rozliczania się małych podatników stosujących kasową metodę rozliczeń. Zgodnie z nowymi przepisami przedsiębiorca będzie mógł odprowadzić VAT dopiero po uregulowaniu należności przez kontrahenta (do końca 2012r. VAT powinien być odprowadzony po 90 dniach, nawet w przypadku braku zapłaty za zobowiązania).

Podatnicy, którzy nie chcą korzystać z nowych zasad rozliczania metody kasowej mogli z niej zrezygnować składając do urzędu skarbowego zawiadomienie w terminie do 15 stycznia 2013r. Natomiast podatnicy, którzy dotychczas nie korzystali z wspomnianej metody rozliczeń, a chcieli zacząć, powinni byli złożyć stosowane zawiadomienie również do 15 stycznia 2013r. Metodę tę podatnik musi stosować co najmniej przez rok od podjętej decyzji o jej wyborze - mówi mecenas Jakub Brykczyński z Kancelarii Adwokackiej Brykczyński i Partnerzy.

Ponadto, od stycznia 2013r. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas fiskalnych. Wprowadza ono m.in. obniżenie limitu zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej oraz wyłączenie z zakresu zwolnienia przedmiotowego szkół nauki jazdy.


Fakturowanie na nowo

2013 rok to także zmiany w zasadach fakturowania. Wprowadzono m.in. faktury uproszczone czy możliwość wystawiania faktur dokumentujących WDT (wewnątrzwspólnotową dostawę towarów) do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano transakcji. Ustanowiono również wymóg zamieszczania dodatkowych oznaczeń na fakturze takich jak m. in. „metoda kasowa” czy „procedura marży - towary używane” w stosunku do niektórych rodzajów podatników.

Idąc za ciosem ustawodawca przewiduje w 2014r. wprowadzenie kolejnych zmian w zakresie fakturowania sprzedaży. Paweł Wiśniewski, ekspert z firmy doradczej HLB Sarnowski & Wiśniewski – Sytuacja ta będzie  wiązać się z koniecznością aktualizacji systemów księgowych w sposób odpowiadający wprowadzonym modyfikacjom.

Coroczne rachunki, czyli inwentaryzacja i nie tylko

Koniec roku wiąże się także z przeprowadzaniem inwentaryzacji. Jednostki gospodarcze muszą ją wykonać na ostatni dzień każdego roku obrotowego. Jednak ten coroczny obowiązek nie dotyczy zapasów materiałów, towarów, produktów gotowych i półproduktów znajdujących się w strzeżonych składowiskach i objętych ewidencją ilościowo-wartościową (inwentura co 2 lata). Inwentaryzacji nie podlegają także nieruchomości zaliczane do środków trwałych, inwestycje oraz znajdujące się na terenie strzeżonym inne środki trwałe, maszyny i urządzenia wchodzące w skład środków trwałych w budowie (raz na 4 lata).

Należy również pamiętać, iż podatnicy którzy prowadzą tzw. działalność mieszaną, czyli wykonują jednocześnie czynności opodatkowane VAT i zwolnione z tego podatku, muszą skorygować wstępne rozliczenie VAT. Powodem takiej sytuacji jest fakt, że podatnicy tego typu w ciągu roku rozliczają VAT w oparciu o strukturę sprzedaży z roku ubiegłego. W zaistniałej sytuacji na zakończenie roku powinni oni dokonać korekty wspomnianego rozliczenia wstępnego, biorąc pod uwagę rzeczywisty wskaźnik proporcji za ten rok.
  

Loading Comments
Zainteresuje cię także