Obowiązek podatkowy w VAT w chwili wydania towaru...
sxc.hu
Tax Care

Obowiązek podatkowy w VAT w chwili wydania towaru przewoźnikowi

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Zasada ogólna w VAT mówi, że obowiązek podatkowy w tym podatku powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, co oznacza, że sprzedawca powinien rozliczyć VAT za ten miesiąc (kwartał), w którym dokonał dostawy towarów lub wykonał usługi (art. 19a ust 1 ustawy o VAT). W domyśle wiadomo, że chodzi o dostawę lub wykonanie na rzecz klienta (nabywcy). Z kolei dostawa towarów oznacza przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 5 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy).
 

A co, jeśli przedsiębiorca dostarcza zamówienia za pośrednictwem kuriera? Czy obowiązek podatkowy w VAT powstanie w miesiącu (kwartale) wydania towaru z magazynu spedytorowi czy w miesiącu (kwartale) dostarczenia go przez spedytora nabywcy?
 

Liczy się moment przekazania paczki kurierowi
 

Z taką wątpliwością zwrócił się do urzędu skarbowego VAT-owiec, który swoje sprzedane towary wysyła do klientów w większości za pośrednictwem firmy spedycyjnej, zgodnie z zawartą z nią umową. Do tej pory przedsiębiorca uznawał, że do zrealizowania dostawy towarów dochodziło w dniu jej odbioru czy dostarczenia do klienta (dokładniej do miejsca wskazanego przez klienta przy zamówieniu). We wniosku składanym do fiskusa VAT-owiec pyta o możliwość zmiany dotychczasowej praktyki. Jego zdaniem, zgodnie z art. 544 § 1 i 2 kodeksu cywilnego, będzie mógł rozpoznać dostawę towarów w chwili powierzenia rzeczy przewoźnikowi z poleceniem dostarczenia jej do miejsca przeznaczenia – czyli pod adres wskazany przez zamawiającego.
 

Art. 544 § 1 Kodeksu cywilnego: „jeżeli rzecz sprzedana ma być przesłana przez sprzedawcę do miejsca, które nie jest miejscem spełnienia świadczenia, poczytuje się w razie wątpliwości, że wydanie zostało dokonane z chwilą, gdy w celu dostarczenia rzeczy na miejsce przeznaczenia sprzedawca powierzył ją przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju”.


Art. 544 § 2 ww. ustawy: „(…)kupujący obowiązany jest zapłacić cenę dopiero po nadejściu rzeczy na miejsce przeznaczenia i po umożliwieniu mu zbadania rzeczy”.
 

Jako uzupełnienie wniosku, przedsiębiorca dodał m.in., że:

  • nabywca sam będzie decydować o sposobie i momencie odbioru towaru,
  • przeniesienie na firmę spedycyjną prawa do rozporządzania towarem jak właściciel będzie następować w momencie wydania towaru z magazynu,
  • nabywca będzie miał prawo do roszczeń w stosunku do sprzedawcy w przypadku uszkodzenia czy zniszczenia przesyłki,
  • przed przeniesieniem prawa do rozporządzania towarem jak właściciel nie będzie następować żadna zapłata ani w całości ani w części,
  • faktura za towar będzie albo przekazywana wraz z towarem przewoźnikowi albo wysyłana osobno w zależności od uzgodnień z klientem.


Fiskus się zgadza


W interpretacji indywidualnej z 2 grudnia 2015 r. o sygn. IBPP1/4512-705/15/BM Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach podkreślił, że wydanie towaru zasadniczo jest momentem decydującym o przejściu na odbiorcę korzyści i ciężarów związanych z towarem. Jak wynika z przepisów Kodeksu cywilnego przywołanych przez wnioskującego przedsiębiorcę, wydanie rzeczy następuje w momencie powierzenia ich firmie spedycyjnej z poleceniem dostarczenia rzeczy do docelowego miejsca uzgodnionego wcześniej z kupującym. Z chwilą, w której rzecz została powierzona przewoźnikowi, następuje formalne spełnienie świadczenia przez sprzedawcę, a na kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z rzeczą. Zatem przedsiębiorca może rozliczać VAT w miesiącu wręczenia zamówienia do rąk kuriera.
 

Fiskus podparł się stanowiskiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (sprawa C-320/88). Trybunał uznał tu, ze przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel na inny podmiot skutkuje tym, że uzyskuje on de facto możliwość korzystania z rzeczy tak jak właściciel, nawet jeśli nie wiąże się to z przeniesieniem własności (sprawa C-320/88). Istotą dostawy towarów nie jest bowiem rozporządzanie nimi w sensie prawnym, tylko możliwość faktycznego dysponowania nimi.
 

Katarzyna Miazek, Tax Care
Taxcare.pl 

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób najczęściej wykonujecie Państwo przelewy?
Wyniki sondażu: sondaż 264 głosów
40%

przez telefon

105 głosów
56%

z komputera

149 głosów
1%

w oddziale w banku

3 głosów
3%

na poczcie lub w punktach opłat

7 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Jeśli sprzedawca gruntu działa jak przedsiębiorca, płaci VAT