Gorące tematy
Z jakich środków powinno być finansowane leczenie Polaków?
Wyniki sondażu: sondaż 27 głosów
67%

W całości ze składki zdrowotnej

18 głosów
11%

W całości z prywatnych środków pacjenta

3 głosów
22%

Po połowie ze składki zdrowotnej i z prywatnych środków pacjenta

6 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Obniżka stóp procentowych nie zmieniła wysokości...
http://sxc.hu/
Tax Care

Obniżka stóp procentowych nie zmieniła wysokości odsetek karnych

Jednak dla spóźniających się z płaceniem podatków nie ma ona już znaczenia – odsetki karne za zwłokę wynoszą obecnie tyle samo, co po poprzedniej obniżce, czyli 8%.


Do niedawna obniżki stóp procentowych cieszyły w takim samym stopniu osoby spłacające kredyty i tych, którzy spóźniają się z płaceniem podatków. Tych ostatnich dlatego, że od wysokości jednej ze stóp NBP – stopy lombardowej – uzależniona jest wysokość odsetek karnych za zwłokę. Jednak ostatnia redukcja stóp dla niesolidnych płatników nie miała już znaczenia. Wprawdzie stopa lombardowa spadła do 2,5% z 3% poprzednio, ale mimo to nie zmieniła się wysokość odsetek za zwłokę.


W Ordynacji podatkowej zapisano bowiem, że wysokość odsetek za zwłokę równa jest dwukrotności stopy lombardowej powiększonej o 2%. Po wczorajszej obniżce tak liczone odsetki karne wyniosłyby 7%. Tyle, że art. 56 Ordynacji podatkowej głosi, że odsetki karne nie mogą być niższe niż 8%. Taki właśnie poziom osiągnęły po obniżce w październiku i ostatnia redukcja nic już tutaj nie zmienia.


Ale wysokość odsetek za zwłokę może obniżyć sam podatnik. Jeśli bowiem – co wynika również z art. 56 Ordynacji – podatnik złoży prawnie skuteczną korektę deklaracji, uzasadni przyczyny jej złożenia i w ciągu 7 dni od chwili złożenia wpłaci całą kwotę zaległości podatkowej, wówczas może naliczyć sobie odsetki karne w wysokości 75% stawki podstawowej. To oznacza, że będzie musiał zapłacić odsetki w wysokości 6%, a nie 8%.


Marek Siudaj, Tax Care
Taxcare.pl 

Loading Comments
Zainteresuje cię także