O co pytać dewelopera?
http://sxc.hu/
creandi.pl

O co pytać dewelopera?

Nie wszyscy nabywcy zdają sobie sprawę z tego, jak wiele praw przyznała im zmiana przepisów. Chodzi tu przede wszystkim o kwestie informacyjne. Zakup mieszkania to duża, często życiowa inwestycja, więc w interesie kupującego jest dokładne „wybadanie” dewelopera. Teraz jest to łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Prospekt: Twoja nowa broń

Przepisy ustawy zobowiązują dewelopera do przedstawienia (na wniosek klientów) tzw. prospektu informacyjnego. O taki prospekt poprosić można jeszcze przed podpisaniem umowy deweloperskiej. Czego dowiemy się z prospektu? – Prospekt informacyjny zawiera wiele konkretnych informacji, które summa summarum pozwalają zweryfikować wiarygodność dewelopera – mówi Przemysław Stefanowski z PBG Erigo – Z doświadczenia wiemy, że transparentność prowadzonej inwestycji jest podstawą dobrej relacji z klientami – dodaje Stefanowski. Prospekt informacyjny zawiera nie tylko dane na temat poprzednich inwestycji dewelopera i jego doświadczenia, ale przede wszystkim informacje o obecnie realizowanym przedsięwzięciu. Klient dowie się np. czy inwestor posiada prawo własności działki na której znajduje się upatrzone mieszkanie i czy jest ona obciążona hipoteką. Prospekt zawiera też informacje na temat sposobu finansowania inwestycji.

Deweloper bez maski

Z punktu widzenia nabywcy istotne są także dane dotyczące samej inwestycji i jej otoczenia. Klient otrzyma informacje na temat liczby budynków i odległości między nimi, a także wiedzę na temat tego, jakie uciążliwe inwestycje mogą ewentualnie powstać na sąsiednich działkach. Prospekt odsłania finansowe oblicze dewelopera i zdradzi nam czy teraz bądź w przeszłości nie było prowadzone wobec niego postępowanie egzekucyjne na kwotę powyżej 100 tys. zł. Prospekt informacyjny dostępny jest bez żadnych opłat w formie elektronicznej bądź papierowej. Jeżeli zdarzy się tak, że informacje zawarte w prospekcie ulegną zmianie, inwestor musi dostarczyć klientom odpowiedni aneks. Dokument ten można potraktować jako lekturę obowiązkową osób, które są zainteresowane nabyciem mieszkania.

Łatwiej sprawdzisz sytuację prawną nieruchomości

Prospekt od dewelopera to nie koniec. Do dyspozycji nabywców pozostają także inne dokumenty – inwestor ma obowiązek udostępnić je w swoim biurze sprzedaży. Przede wszystkim warto zainteresować się stanem księgi wieczystej nieruchomości, a także kopią wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (o ile deweloper podlega takiemu wpisowi). Nie zaszkodzi zapytać też o kopię pozwolenia na budowę i projekt architektoniczno-budowlany osiedla. Prawo zobowiązało deweloperów również do udostępniania sprawozdania finansowego za ostatnie 2 lata działalności. Uważne zapoznanie się z tymi wszystkimi dokumentami może okazać się dosyć czasochłonnym zajęciem, jednak warto podjąć to wyzwanie. Prześwietlenie dewelopera i jego inwestycji pozwoli w spokoju czekać na odbiór własnego „M”. 

Loading Comments
Gorące tematy
Czy przez 500+ kobiety świadomie rezygnują z pracy?
Wyniki sondażu: sondaż 176 głosów
50%

Tak

88 głosów
15%

Nie

27 głosów
1%

Nie mam zdania

1 głosów
34%

To wina pracodawców, bo za mało im płacili

60 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także