Gorące tematy
Czy elastyczny czas pracy pomoże w skutecznej walce z bezrobociem?
Wyniki sondażu: sondaż 81 głosów
20%

Tak

16 głosów
74%

Nie

60 głosów
6%

Pozostanie bez wpływu na wskaźnik bezrobocia

5 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także

Formularze PIT

Nowy symbol PKWiU na fakturze VAT
http://sxc.hu/

Nowy symbol PKWiU na fakturze VAT

Od 1 stycznia tego roku w celu określenia wysokości stawki podatkowej VAT stosujemy się do wytycznych nowej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z roku 2008. 

Nowa wersja klasyfikacji różni się od poprzedniej tym, że w wielu przypadkach jest dokładniejsza, a w innych bardziej ogólna. Zastosowanie nowej klasyfikacji ma za zadanie ujednolicić wpisy do ewidencji dokonywane przez podatników rozliczających się według przepisów o ustawie o VAT z wpisami do dokumentacji statystycznej.

 

Według wcześniejszego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, wśród danych, które były obowiązkowe do umieszczenia na fakturze, powinny wystąpić (w części opisującej nazwę towaru) również informacje o symbolu towaru lub usługi określone w klasyfikacji dotyczącej przepisów o statystyce publicznej. Jeżeli przepisy nie powoływały takiego symbolu, podatnik powinien umieć wskazać odpowiedni przepis, który takie ulgi obejmował.

 


Od 1 stycznia 2009 przepisy uległy zmianie i nowe wraz z nowelizacją ustawy o VAT w roku 2011 obowiązują do dzisiaj.

 

Dokładne instrukcje zawarte w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług z dnia 28 listopada 2008 roku (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) wyjaśniają szczegółowo, jakie dane powinna zawierać faktura VAT (§5 ustawy). W odniesieniu do umieszczania na niej szczegółowego symbolu PKWiU, gdy korzystamy z:

 


- obniżonej (5% lub 8%) stawki VAT, 

- klasyfikacji statystycznej, w której mamy szczegółowo wykazane przepisami, jaki towar lub usługa jest zwolniona z VAT

 


nie ma takiego obowiązku.  

 


Jeżeli natomiast potrzeba taka pojawi się w związku z czynnością oznaczania i klasyfikowania produktów (lub usług) zwolnionych z VAT, obowiązuje umieszczenie takiego symbolu statystycznego towaru na fakturze. W tym celu (zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług i przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy):

 


- należy go określić za pomocą symboli towaru lub usługi zawartych w przepisach o klasyfikacji towarów wydanych na podstawie statystyki publicznej (jeśli ustawa bądź przepisy ustanawiają taki symbol),

- podać przepis bądź dokument potwierdzający podstawę podatnika do odwołania się do zwolnienia z podatku. 

 


Ustawa oczywiście określa niezbędne minimum, które obowiązuje w związku z ilością danych, które powinny być zawarte na fakturze, lecz podmiot wystawiający fakturę może umieścić na dokumencie dodatkowe informacje.

Loading Comments