Gorące tematy
W jaki sposób rozliczasz się z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 276 głosów
72%

używam programu do PITów

198 głosów
22%

samodzielnie

62 głosów
2%

z pomocą rodziny lub znajomych

6 głosów
4%

zlecam to księgowemu lub doradcy podatkowemu

10 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Nowy sposób na podnoszenie kwalifikacji bezrobotnych
http://sxc.hu/

Nowy sposób na podnoszenie kwalifikacji bezrobotnych

Plany resortu pracy dotyczące utworzenia częściowo finansowanego z Funduszu Pracy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) to dobry pomysł, który umożliwi lepsze wydatkowanie środków zgromadzonych na rachunku Funduszu – uważają eksperci Pracodawców RP.

Pieniędzy z KFS nie można zamrażać, tak jak ma to miejsce w przypadku środków pochodzących z Funduszu Pracy

Powołanie do życia Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) ma na celu zachęcenie pracowników do podnoszenia kwalifikacji. Jak zwykle jednak diabeł tkwi w szczegółach. – Konieczne jest zapewnienie odpowiedniej kontroli partnerów społecznych nad KFS, aby nie dopuścić do zamrażania tych pieniędzy, tak jak dzieje się to dziś w przypadku Funduszu Pracy – przypominają eksperci Pracodawców RP. Podkreślają jednocześnie, że jeszcze nie są znane szczegóły tej inicjatywy. – Mamy nadzieję, że nie przewiduje ona dodatkowych obciążeń, które podniosą pozapłacowe koszty pracy – mówią eksperci Pracodawców RP.

W pierwszej kolejności należy podszkolić osoby powyżej 45. roku życia

W ocenie strony rządowej KFS miałby stanowić zaporę na wypadek rosnącego bezrobocia. Jak podają media, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej chce, aby na początku zasiliły go środki Funduszu Pracy (w wysokości 250 mln zł) oraz pieniądze z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jednak przede wszystkim miałby on funkcjonować w oparciu o składki, jakie płacą przedsiębiorcy na Fundusz Pracy. W pierwszej kolejności szkolenia miałyby objąć grupę osób powyżej 45. roku życia, w której występują największe braki kwalifikacyjne. W zamyśle to pracodawcy, na podstawie własnych potrzeb i planów rozwoju, decydowaliby o kierunku podnoszenia kwalifikacji.

Podnoszenie kwalifikacji bezrobotnych może być kluczowe dla powodzenia reformy emerytalnej

Kwestie doszkalania, kształcenia ustawicznego oraz przekwalifikowywania mają istotne, jeśli nie fundamentalne znaczenie w kontekście podnoszenia wieku emerytalnego – podkreślają eksperci Pracodawców RP. Żyjemy dłużej, dłużej będziemy też pracować, trzeba więc odpowiednio zadbać o swoje kompetencje i umiejętności. Należy jednak pamiętać o tym, że rynek szkoleniowy w Polsce jest mało konkurencyjny. Firmy korzystają z pieniędzy unijnych, nie analizując, czy oferowane przez nie szkolenia faktycznie ułatwią znalezienie pracy na lokalnym rynku. Dodatkowo przepisy Kodeksu pracy, zamiast ułatwiać podnoszenie kwalifikacji, nierzadko komplikują ten proces.

Warto również przytoczyć statystyki Eurostatu, z których wynika, że w 2011 r. w Polsce tylko 4,5% osób między 25. a 64. rokiem życia uczestniczy w kształceniu lub szkoleniu (w 2010 r. było to 5,3%). Średnia dla UE jest dwa razy większa – 8,9%. Przykładowo w Danii odsetek ten wynosi 32,3%, Czechach – 11,4%, Litwie – 5,9%. Najmniejszy odsetek osób uczestniczących w szkoleniach notuje się natomiast na Słowacji 3,9%, w Grecji – 2,4% i Rumunii – 1,6%.

 

Źródło: Pracodawcy RP

Loading Comments
Zainteresuje cię także