Gorące tematy
Z jakich środków powinno być finansowane leczenie Polaków?
Wyniki sondażu: sondaż 27 głosów
67%

W całości ze składki zdrowotnej

18 głosów
11%

W całości z prywatnych środków pacjenta

3 głosów
22%

Po połowie ze składki zdrowotnej i z prywatnych środków pacjenta

6 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Nowy program wsparcia dla przedsiębiorców
http://sxc.hu/

Nowy program wsparcia dla przedsiębiorców

Państwo będzie wspierać projekty inwestycyjne o istotnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Tak wynika z nowych zasad udzielania pomocy finansowej, które rząd przyjął 5 lipca 2011 r. Przedsiębiorcy inwestując w nowoczesne technologie mogą liczyć na duże wsparcie, gdyż na ten cel, rząd chce przeznaczyć 727 mln zł.

Wicepremier Waldemar Pawlak zaznaczył, że istotną zmianą wprowadzoną w ramach nowego Programu będzie uproszczenie procedury przyznawania wsparcia: Zrezygnowaliśmy z indywidualnych programów wieloletnich dla poszczególnych projektów inwestycyjnych.

Niemniej, wicepremier zaznaczył, że dotacje są przeznaczone wyłącznie dla określonej grupy przedsiębiorców, inwestujących w jeden z priorytetowych sektorów polskiej gospodarki. Wśród nich wymienił sektor badawczo-rozwojowy, nowoczesnych usług, biotechnologii, lotniczy, elektroniczny i motoryzacyjny.

W celu uzyskania dofinansowania, przedsiębiorca musi wykazać, że jego projekt uzyskał rekomendację Międzyresortowego Zespołu ds. Inwestycji o Istotnym Znaczeniu dla Gospodarki Polskiej. Następnie, na tej podstawie zawiera umowę z Ministrem Gospodarki. 

„Program wsparcia inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011 – 2020”, zakłada, że w przypadku, kiedy koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą będą wynosić co najmniej 1 mld zł, a w ramach realizacji projektu powstanie co najmniej 500 nowych miejsc pracy, wówczas kryterium sektorowe nie będzie wymagane. Dofinansowanie obejmie koszty inwestycji oraz tworzenie nowych miejsc pracy.


Źródło: MG

Loading Comments
Zainteresuje cię także