Nowy pomysł racjonalizacji egzekucji komorniczej
http://sxc.hu/
Kancelaria Prawna Skarbiec

Nowy pomysł racjonalizacji egzekucji komorniczej

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Obecne przepisy dają wierzycielowi prawo wyboru komornika na terytorium Polski z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Komornik wybrany przez wierzyciela nie może co do zasady odmówić wszczęcia egzekucji, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia lub podjęcia innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań, jeżeli byłyby prowadzone w obszarze właściwości sądu apelacyjnego obejmującego jego rewir. Komornik wybrany przez wierzyciela odmawia jednak wszczęcia egzekucji, jeżeli w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji zaległość przekracza sześć miesięcy. Zaległość tę oblicza się, dzieląc liczbę spraw niezałatwionych w poprzednim półroczu przez średni miesięczny wpływ spraw w poprzednim półroczu, wyłączając sprawy o egzekucję świadczeń powtarzających się.

Aktualnie obowiązujące przepisy co prawda zwiększyły konkurencję pomiędzy komornikami, ale doprowadziły do skumulowania spraw o egzekucję w największych kancelariach komorniczych. Obecnie 1 127 758 spraw o egzekucję znajduje się w jedynie 11 kancelariach komorniczych i jest to spowodowane wyborem wierzycieli. Tymczasem to średniej wielkości kancelarie komornicze z wpływem spraw pomiędzy 2010 a 5000 są najbardziej efektywne, jeśli chodzi o skuteczność egzekucji.

Proponowane zmiany

Złożony w Sejmie poselski projekt nowelizacji ustawy o komornikach sądowych i egzekucji przewiduje wprowadzenie trzech kategorii spraw komorniczych.

W myśl proponowanych zmian komornik wybrany przez wierzyciela odmówi wszczęcia egzekucji, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia lub podjęcia innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań, jeżeli:

  • wpływ spraw do jego kancelarii w roku uprzednim przekroczył 2 000 spraw, a w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji zaległość przekracza sześć miesięcy i skuteczność egzekucji nie przekroczyła 35 %
  • wpływ spraw do jego kancelarii w roku uprzednim przekroczył 5 000 spraw, a w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji zaległość przekracza sześć miesięcy i skuteczność egzekucji nie przekroczyła 40 %.


Zaległość ta obliczana będzie poprzez podzielenie liczby spraw niezałatwionych w poprzednim półroczu przez średni miesięczny wpływ spraw w poprzednim półroczu, wyłączając sprawy o egzekucję świadczeń powtarzających się. Minimalny próg skuteczności egzekucji w ostatnim roku statystycznym liczony jest jako odsetek załatwień poprzez wyegzekwowanie świadczenia w odniesieniu do wpływu.

Konsekwencje proponowanych zmian

W pierwszej grupie znajdą się kancelarie z wpływem 2000 spraw. Dla tej kategorii kancelarii z małym wpływem lub komorników, którzy dopiero co zaczynają działalność proponowana zmiana oznaczałaby liberalizację w kwestii przyjmowania spraw spoza rewiru. Zniosłaby bowiem obecnie istniejący wymóg zaległości mniejszej niż 6-miesięczna w poprzedzającym półroczu.

Następna grupa kancelarii z wpływem od 2001 do 5000 spraw rocznie aby przyjmować sprawy spoza rewiru będzie związana nie tylko dziś istniejącym wymogiem zaległości mniejszej niż 6-miesięczna w poprzedzającym półroczu, ale również koniecznością osiągnięcia skuteczności na poziomie co najmniej 35 %. Dla ostatniej kategorii z wpływem powyżej 5000 spraw w/w próg skuteczności będzie ustalony na poziomie co najmniej 40 %.

Wprowadzenie omawianych zmian ma doprowadzić do powstania większej liczby najskuteczniejszych kancelarii komorniczych znajdujących się w przedziale wpływu spraw między 2000-5000 rocznie.

Omawiany projekt nowelizacji ustawy o komornikach sądowych i egzekucji po pierwszym czytaniu w Sejmie trafił do prac w sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.


Kancelaria Prawna Skarbiec

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób rozliczasz się z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 276 głosów
72%

używam programu do PITów

198 głosów
22%

samodzielnie

62 głosów
2%

z pomocą rodziny lub znajomych

6 głosów
4%

zlecam to księgowemu lub doradcy podatkowemu

10 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Będą zmiany w postępowaniu przed sądem