Nowy pomysł racjonalizacji egzekucji komorniczej
http://sxc.hu/
Kancelaria Prawna Skarbiec

Nowy pomysł racjonalizacji egzekucji komorniczej

Obecne przepisy dają wierzycielowi prawo wyboru komornika na terytorium Polski z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Komornik wybrany przez wierzyciela nie może co do zasady odmówić wszczęcia egzekucji, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia lub podjęcia innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań, jeżeli byłyby prowadzone w obszarze właściwości sądu apelacyjnego obejmującego jego rewir. Komornik wybrany przez wierzyciela odmawia jednak wszczęcia egzekucji, jeżeli w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji zaległość przekracza sześć miesięcy. Zaległość tę oblicza się, dzieląc liczbę spraw niezałatwionych w poprzednim półroczu przez średni miesięczny wpływ spraw w poprzednim półroczu, wyłączając sprawy o egzekucję świadczeń powtarzających się.

Aktualnie obowiązujące przepisy co prawda zwiększyły konkurencję pomiędzy komornikami, ale doprowadziły do skumulowania spraw o egzekucję w największych kancelariach komorniczych. Obecnie 1 127 758 spraw o egzekucję znajduje się w jedynie 11 kancelariach komorniczych i jest to spowodowane wyborem wierzycieli. Tymczasem to średniej wielkości kancelarie komornicze z wpływem spraw pomiędzy 2010 a 5000 są najbardziej efektywne, jeśli chodzi o skuteczność egzekucji.

Proponowane zmiany

Złożony w Sejmie poselski projekt nowelizacji ustawy o komornikach sądowych i egzekucji przewiduje wprowadzenie trzech kategorii spraw komorniczych.

W myśl proponowanych zmian komornik wybrany przez wierzyciela odmówi wszczęcia egzekucji, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia lub podjęcia innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań, jeżeli:

  • wpływ spraw do jego kancelarii w roku uprzednim przekroczył 2 000 spraw, a w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji zaległość przekracza sześć miesięcy i skuteczność egzekucji nie przekroczyła 35 %
  • wpływ spraw do jego kancelarii w roku uprzednim przekroczył 5 000 spraw, a w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji zaległość przekracza sześć miesięcy i skuteczność egzekucji nie przekroczyła 40 %.


Zaległość ta obliczana będzie poprzez podzielenie liczby spraw niezałatwionych w poprzednim półroczu przez średni miesięczny wpływ spraw w poprzednim półroczu, wyłączając sprawy o egzekucję świadczeń powtarzających się. Minimalny próg skuteczności egzekucji w ostatnim roku statystycznym liczony jest jako odsetek załatwień poprzez wyegzekwowanie świadczenia w odniesieniu do wpływu.

Konsekwencje proponowanych zmian

W pierwszej grupie znajdą się kancelarie z wpływem 2000 spraw. Dla tej kategorii kancelarii z małym wpływem lub komorników, którzy dopiero co zaczynają działalność proponowana zmiana oznaczałaby liberalizację w kwestii przyjmowania spraw spoza rewiru. Zniosłaby bowiem obecnie istniejący wymóg zaległości mniejszej niż 6-miesięczna w poprzedzającym półroczu.

Następna grupa kancelarii z wpływem od 2001 do 5000 spraw rocznie aby przyjmować sprawy spoza rewiru będzie związana nie tylko dziś istniejącym wymogiem zaległości mniejszej niż 6-miesięczna w poprzedzającym półroczu, ale również koniecznością osiągnięcia skuteczności na poziomie co najmniej 35 %. Dla ostatniej kategorii z wpływem powyżej 5000 spraw w/w próg skuteczności będzie ustalony na poziomie co najmniej 40 %.

Wprowadzenie omawianych zmian ma doprowadzić do powstania większej liczby najskuteczniejszych kancelarii komorniczych znajdujących się w przedziale wpływu spraw między 2000-5000 rocznie.

Omawiany projekt nowelizacji ustawy o komornikach sądowych i egzekucji po pierwszym czytaniu w Sejmie trafił do prac w sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.


Kancelaria Prawna Skarbiec

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób rozliczysz się w 2019 r. z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 432 głosów
86%

przez internet przy użyciu programu do rozliczenia PIT-ów

371 głosów
9%

samodzielnie wypełnię papierowy formularz PIT

41 głosów
2%

skorzystam z usług księgowego lub doradcy podatkowego

9 głosów
3%

zrobię to w inny sposób

11 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także