Nowoczesne pośredniaki
http://sxc.hu/
Skarbiec.biz

Nowoczesne pośredniaki

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Nowoczesne i bardziej efektywne. Takie mają być urzędy po reformie przygotowanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. MPiPS wzięło się za skostniały i przestarzały system działania pośredniaków. Po reformie urzędy mają stać się centrami pracy z prawdziwego zdarzenia, wzorem brytyjskich job center czy niemieckich center fur arbeit. Ministerstwo chce poprawić jakość obsługi bezrobotnych, ułatwić start na rynku pracy ludziom młodym i zwiększyć efektywność pracy urzędników. Projekt ustawy przyjął już sejm. Teraz ma się nim zająć senat. Docelowo reforma ma zacząć obowiązywać od początku 2015 roku.

Bezrobotny z doradcą

Po zmianach, osoba rejestrująca się w urzędzie pracy będzie prowadzona od początku przez tego samego doradcę. Ten przypisze petenta do konkretnego profilu. Będzie ich trzy. Jeden dla aktywnych, czyli tych, którzy szukają jedynie ofert pracy. Drugi dla bezrobotnych wymagających wsparcia w postaci szkolenia lub stażu. Trzeci dla osób oddalonych od rynku pracy - takich, które są długotrwale bezrobotne czy też wykluczone społecznie. Do tej grupy trafią także osoby, które pracują w szarej strefie. Zajmą się nimi prywatne agencje zatrudnienia lub trafią do realizowanego wspólnie z ośrodkami pomocy społecznej Programu Aktywizacja i Integracja. Jego zadaniem będzie przygotowanie bezrobotnych do bycia zaradnym na rynku pracy oraz skierowanie takich osób do wykonywania prac społecznych.

Nowa definicja młodych

Zmiany obejmą także ludzi młodych. Resort pracy zdecydował o rozszerzeniu limitu wieku w tej kategorii. Teraz obejmie ona wszystkich do 30 roku życia. Pośredniaki będą miały cztery miesiące na przedstawienie oferty pracy ludziom młodym albo zaproponowanie im wzięcia udziału w szkoleniu lub stażu, niezbędnym do znalezienia pracy. Dotychczas miały na to pół roku. Zatrudnienie osoby młodej ma być też bardziej atrakcyjne dla pracodawców. Będą oni zwolnieni z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. MPiPS chce im również dać możliwość refundacji składki na ubezpieczenia społeczne i możliwość dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnionego bezrobotnego.

50+

Resort pracy w nowelizacji ustawy uwzględnił także rosnącą grupę bezrobotnych powyżej 50 roku życia. Ministerstwo chce, by zatrudnianie bezrobotnych z tej grupy wiekowej stało się dla pracodawców opłacalne i atrakcyjne. W związku z tym właściciele firm, którzy zatrudnią osoby z tej grupy wiekowej, otrzymają dofinansowanie do ich wynagrodzeń, a gdy konieczne będzie podniesienie kwalifikacji bezrobotnego 50+, pracodawcy będą mogli skorzystać z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, zasilanego ze środków Funduszu Pracy. W pierwszym roku ministerstwo przeznaczy na ten cel 100 mln zł. Pracodawcy będą ponosili 20 % kosztów szkolenia. Mikroprzedsiębiorstwa będą z tego obowiązku całkowicie zwolnione. Ministerstwo Pracy zamierza wprowadzić też nowe instrumenty wsparcia dla osób szukających pracy. Służyć temu mają m.in. grant na telepracę, świadczenie aktywizacyjne, pożyczka na utworzenie stanowiska pracy lub podjęcie działalności gospodarczej, szkolenia organizowane w ramach trójstronnych umów szkoleniowych oraz programy regionalne. Pośredniaki będą też mocniej współpracować z ośrodkami pomocy społecznej, lokalnymi organizacjami pozarządowymi i prywatnymi agencjami pracy, którym będą mogły zlecać część zadań związanych z pomocą bezrobotnym. Wszystko, by pomoc osobom pozostającym bez pracy była bardziej efektywna. Czy taka będzie, resort chce sprawdzać w corocznych raportach, podsumowujących pracę urzędów. Ministerstwo zapowiada, że w tych placówkach, w których efekty działania wypadną najsłabiej, będzie mogło zlecić audyt.


Portal Skarbiec.Biz

 

Loading Comments
Gorące tematy
Kto powinien płacić odszkodowania przyznane przez sąd ofiarom urzędniczych pomyłek?
Wyniki sondażu: sondaż 352 głosów
75%

Urzędnik który popełnił błąd

265 głosów
4%

Skarb Państwa

14 głosów
20%

Po połowie winny urzędnik i Skarb Państwa

69 głosów
1%

Odszkodowania nie powinny być zasądzane w czasie kryzysu

4 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
W. Kosiniak-Kamysz: na koniec 2014 r. bezrobocie poniżej 13 procent