Nowelizacja ustawy umożliwia odliczenie VAT od usług z...
http://sxc.hu/

Nowelizacja ustawy umożliwia odliczenie VAT od usług z rajów podatkowych

Zgodnie z ostatnią nowelizacją ustawy o VAT, przedsiębiorcy, którzy współpracują z firmami zarejestrowanymi w tzw. rajach podatkowych, od 1 kwietnia 2011 r. mogą odliczyć podatek naliczony od importu świadczonych przez nie usług.

 

Takie rozwiązanie stało się możliwe na skutek uchylenia art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, którego treść brzmiała następująco: Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika importu usług, w związku z którymi zapłata należności jest dokonywana bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionych w załączniku nr 5 do ustawy. Zalicza się do nich państwa określone jako raje podatkowe, czyli te, w których przepisy podatkowe są wyjątkowo łagodne dla obcokrajowców i kapitału zagranicznego (m.in. Bermudy, Barbados, Andora). W tej chwili załącznik nie obowiązuje.

 

 

Uchylenie przepisu, który uniemożliwia odliczanie VAT od importu usług z państw uznanych za tzw. raje podatkowe wynika z konieczności dostosowania polskiej ustawy do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-395/09 Oasis East, w którym trybunał uznał, że zakaz odliczania podatku wykracza poza ramy dozwolone na podstawie art. 17 ust. 6 VI Dyrektywy (aktualnie art. 176 Dyrektywy 2006/112/WE).    


Loading Comments
Gorące tematy
Jaka jest najkorzystniejsza forma opodatkowania?
Wyniki sondażu: sondaż 2 głosów
50%

skala podatkowa

1 głosów
0%

podatek liniowy

0 głosów
50%

ryczałt

1 głosów
0%

karta podatkowa

0 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także